Nieuws

Opruimdag Segbroek

Heeft u spullen waar u vanaf wilt? Lever ze in tijdens de opruimdagen. Spullen die nog bruikbaar zijn gaan naar de kringloop en grofvuil wordt netjes afgevoerd. Doet u ook mee? Alle opruimdagen zijn op donderdag van 17.00 tot 20.00 uur. Meedoen is gratis. De eerstkomende opruimdag in Segbroek is op donderdag 25 april op de Gaslaan.
Bron: Gemeente Den Haag

Haagse Takkenroute

Laat uw tuinafval gratis ophalen tijdens de takkenroute

Het is weer tijd voor de Haagse takkenroute. Tussen 1 en 19 april komt de gemeente gratis uw tuinafval ophalen. U kunt hiervoor een afspraak maken.

U kunt een afspraak maken via de pagina Grofvuil of groot tuinafval laten ophalen of via het Klantcontactcentrum van de gemeente.

Hoe biedt u het aan?

Bind het tuinafval samen met een touw en maak het niet langer dan 1,2 meter.

Boomstammen en takken mogen maximaal een doorsnede van 20 centimeter hebben.

Bied uw tuinafval voor 7.45 uur aan langs de weg op de dag van uw afspraak.

Waarom tuinafval apart aanbieden?

Van uw tuinafval wordt compost gemaakt. Deze compost kan worden gebruikt voor tuinen en parken. Door uw tuinafval apart aan te bieden, werkt u mee aan een beter milieu.
Bron: www.denhaag.nl

Grootste afvalsorteerstraat van Den Haag in de Bloemenbuurt geopend

De afvalsorteerstraat bij winkelcentrum Goudsbloemlaan werd zaterdag 23 februari door wethouder Liesbeth van Tongeren (Duurzaamheid en Energietransitie) feestelijk geopend. Met 14 ondergrondse afvalbakken voor glas, papier, textiel, plastic verpakkingen, blik en drinkpakken op één plek is het direct ook de grootste afvalstraat van Den Haag.

“Steeds meer mensen in Den Haag willen hun afval scheiden. Het is belangrijk om hen daarbij te helpen om dit op zo’n makkelijk mogelijke manier te doen. Met deze afvalsorteerstraat kunnen buurtbewoners al hun gescheiden afval op een plek kwijt,” aldus Van Tongeren.

In het coalitieakkoord is afgesproken dat alle Haagse wijken een afvalsorteerstraat krijgen. De gemeente streeft er naar dat elke inwoner binnen ongeveer 400 meter van zijn of haar voordeur afval gescheiden weg kan gooien. Van Tongeren: “zo werken samen met bewoners aan een aantrekkelijke en groene stad.”

Tijdens de feestelijke opening kregen buurtbewoners informatie over afval scheiden en vond er een afvalloterij en een workshop ‘trommelen op rommel’ plaats. Ook was er ter ere van deze dag een wedstrijd uitgeschreven. Bewoners konden afval inleveren op 23 februari tussen 10.00 en 14.00 uur glas, papier, textiel of plastic verpakkingen, blik en drinkpakken in en kans maken op een afvalbak voor afvalscheiding in huis of een dinerbon voor 2 personen van restaurant Instock. De eerste 15 bewoners die meedene aan deze loterij kregen een klein afvalbakje voor in huis.

Foto: Gemeente Den Haag

Vergunning Buitenspeeldag 2019

Op woensdagmiddag 12 juni is het weer Nationale Buitenspeeldag! Op die dag staat in heel Nederland buitenspelen centraal.  De gemeente Den Haag vindt buitenspelen erg belangrijk en vraagt ook dit jaar aan bewoners om activiteiten te organiseren tijdens de Buitenspeeldag. Als er voor activiteiten een straat moet worden afgesloten, is het verplicht om hiervoor een vergunning aan te vragen. Dit proces wordt volledig begeleid door VÓÓR Welzijn, MOOI en Zebra.

Vergunning aanvragen vóór 31 maart
Stuur een email met een verzoek voor een vergunningsaanvraag aan Bianca Albers, b.albers@xtra.nl. Voeg hierbij meteen een ingevuld veiligheidsplan en een duidelijke plattegrond toe. U kunt uw verzoek voor een vergunning insturen tot en met 31 maart 2019.

Subsidie aanvragen? 
U kunt subsidie aanvragen voor de activiteiten tijdens de Buitenspeeldag. Kijk voor meer informatie op Activiteitensubsidie voor stadsdeel aanvragen.
Vergeet niet de eventuele bijdrage voor dranghekken mee te nemen in uw aanvraag!

Komt u er niet uit?
Heeft u vragen over het formulier, tips voor veiligheid tijdens de activiteiten of hulp nodig bij de organisatie van de Buitenspeeldag?
Neem dan contact op met Bianca Albers b.albers@xtra.nl of (06) 39 43 59 99.

Tips
Moet uw straat worden afgesloten? Vergeet dan niet de buurtbewoners hiervan op de hoogte te stellen, dit voorkomt ergernis en misverstanden! Meer tips en tricks voor het organiseren van een Buitenspeeldag kunt u vinden in de bijlage.

Het broedseizoen is weer begonnen

Meeuwenoverlast beperken
Meeuwen kunnen overlast veroorzaken, vooral tijdens de broedperiode van april tot en met augustus. De gemeente probeert deze overlast zoveel mogelijk tegen te gaan. Lees hieronder wat u zelf kunt doen.
Meeuwen zijn beschermde dieren volgens de Wet natuurbescherming. Daar moet bij het beperken van de overlast rekening mee worden gehouden.

Voorkom zwerfvuil

Zwerfvuil trekt ongedierte aan. Dit kunt u zelf doen om uw buurt schoon te houden:

  • Gooi geen afval of etensresten op straat.
  • Woont u in een buurt waar ondergrondse restafvalcontainers voor uw huisvuil staan? Zet geen vuilniszakken of los afval naast de containers.

Gebruik de gratis gele vuilniszakken

Wordt bij u het huisvuil nog in vuilniszakken opgehaald? Gebruik dan de gele vuilniszakken die de gemeente gratis aanbiedt van 1 maart tot 1 oktober 2019. Meeuwen kunnen deze zakken minder makkelijk openpikken omdat ze extra stevig zijn. Zet de zakken aan de stoeprand op de dag dat het huisvuil wordt opgehaald. Bind de zakken goed dicht.

U kunt de gele vuilniszakken gratis ophalen bij:

  • informatiebalies van de stadsdeelkantoren Escamp, Haagse Hout, Laak, Scheveningen en Segbroek
  • Haags Informatiecentrum in het stadhuis
  • bibliotheek Laakkwartier
  • stadsboerderijen Herweijerhoeve, Reigershof, Gagelhoeve, Waaygat en Molenweide

Voer de meeuwen niet

Heeft u oud brood over? Voer dit niet aan de meeuwen en eenden maar gooi het in een broodcontainer. Vertel mensen die meeuwen voeren dat dit niet gewenst is. Zo voorkomt u overlast in uw buurt.

Pas uw dak aan

Meeuwen houden van een plek waar het nest minstens aan 1 kant beschut ligt. Populaire nestplekken voor meeuwen zijn: op een dakraam op een schuin dak, op een dakkapel, op een plat dak (grinddak), tegen een lichtkoepel, tegen de dakrand of achter een schoorsteen.

U kunt uw dak op de volgende manieren aanpassen zodat meeuwen er niet gaan broeden:

  • Plaats pinnen of duivenprikkers.
  • Span metalen draden evenwijdig aan elkaar over de hele lengte van het dak. Laat tussen elke draad ongeveer 25 centimeter ruimte.
  • Plaats netten. Een net met een maaswijdte van 75 millimeter is het meest geschikt.

Bron: www.denhaag.nl

Eetcafé De Hyacint

Op vrijdag 16 november heeft een aantal enthousiaste vrijwilligers voor de bewoners van de Bloemenbuurt een driegangendiner in ons wijkcentrum verzorgd. Door het enthousiasme van de deelnemers is besloten op zaterdag 15 december een kerstmaaltijd aan te bieden.

U kunt zich voorstellen dat de deelnamelijst daarvoor al aardig vol loopt. Er is nog plaats en u kunt zich nog aanmelden bij Loukie Nak, tel. 3636604.

Waarvoor geeft u zich dan op? Voor Eetcafé De Hyacint! En de kosten? € 7,50! Daarna wordt de maaltijd een traditie op iedere eerste woensdag van de maand, te beginnen op 2 januari 2019, inloop tussen 18.00 uur en 18.30 uur.  U bent van harte welkom!

Locatie: Wijkcentrum De Hyacint, Anemoonstraat 25 in Den Haag.

Lokale Smaakmakers

Kom je mee op avontuur? Met zes Lokale Smaakmakers. Mensen die de wijk waarin ze wonen of werken op hun eigen manier mooier, plezieriger, gezelliger en veiliger hebben gemaakt. Nog tot en met maart 2019 is iedere maand één van hen bij de SBOB (st. Bewonersorganisatie Bomenbuurt) te gast. Onder begeleiding van kunstenaar Bruno van den Elshout gaan ze met hen op onderzoek uit: Waar begonnen ze, wat kwamen ze tegen en hoe is het hen gelukt om hun plannen in de praktijk te brengen? En wat kan de Bomenbuurt (en de Bloemenbuurt natuurlijk ook) ermee?

Tijdens de avonden kun je niet alleen de Smaakmakers ontmoeten, maar ook nog eens je buren beter leren kennen. Aan het begin van iedere avond staat er heerlijke thee of koffie met iets lekkers voor je klaar en we maken er stuk voor stuk gezellige en inspirerende avonden van.

De SBOB verwelkomt je graag om de Lokale Smaakmakers te ontmoeten bij Anne & Max, Fahrenheitstraat 472, op iedere laatste woensdag van de maand. Inloop: 19u30, aanvang 20u00, afronding 21u30. Bijdrage per avond: € 3.00, inclusief koffie of thee met koek bij aankomst.

Woensdag 28 november: Walter Dresscher
Meer ruimte, dat willen we allemaal wel. Om te parkeren, om te spelen, om te wonen… Wat kunnen we doen om dat mét elkaar vóór elkaar te krijgen? Architect Walter Dresscher bedenkt samen met bewoners ideeën om de schaarse ruimte in de stad slimmer en gezelliger te gebruiken.

Meer informatie over de Lokale Smaakmakers: www.bomenbuurtonline.nl/lokalesmaakmakers

Back to top