Het initiatief voor een Buurtfietsenstalling is al enige jaren geleden genomen door Wijkberaad Bloemenbuurt De Hyacint. Een plan hiervoor is ingediend  in december 2009. Het heeft enige jaren geduurd voordat de gemeente het plan kon honoreren. Dit heeft te maken met financiën, vergunningen, bezwaarschriften etc. In 2013 was het echter zo ver en is de Buurtfietsenstalling Goudsbloemlaan op 18 juli feestelijk geopend door wethouder Smit, wethouder van Verkeer. Wijkberaad Bloemenbuurt De Hyacint opende in samenwerking met de gemeente Den Haag de Buurtfietsenstalling Goudsbloemlaan.

De stalling biedt plaats aan 65 fietsen, 4 elektrische fietsen en 5 scooters/snorfietsen. In de stalling zijn 10 oplaadpunten voor elektrische fietsen aanwezig. De stalling is eigendom van de gemeente. Het beheer is in handen van het Wijkberaad, dat hiervoor een bewoner heeft aangetrokken die dit als vrijwilliger op zich neemt.

Voor meer informatie over het in aanmerking komen voor een plaats in de Buurtfietsenstalling Goudsbloemlaan kan je een mail sturen naar: fietsenstallingbloemenbuurt@yahoo.nl
Contactpersoon is Paul Verdiesen.

Back to top