Op woensdagavond 24 april organiseerde het bestuur van het Wijkberaad Bloemenbuurt ‘De Hyacint’ de jaarlijkse bewonersvergadering.

Na het formele deel, waarin onder meer het jaarverslag, financieel verslag, begroting en Jaarplan 2024 aan de orde komen, volgt een thematisch deel. Dat is gewijd aan de Omgevingswet. Hoe werkt deze wet voor verschillende partijen (overheid, commerciële partijen, burger). Maar vooral, wat betekent deze wet voor de wijkbewoner?

Lees hier het verslag van de Jaarvergadering 2024

Agenda
Verslag Jaarvergadering 2023
Fotoverslag 2023
Jaarcijfers 2023 / begroting 2024
Controle Kascommissie 2023
Jaarplan 2024

Back to top