Wat is het wijkberaad?

In Den Haag zijn tweeënveertig organisaties voor bewoners. Sommige noemen zich Bewonersorganisatie maar je komt ook de namen Bewonersplatform, Wijkorganisatie, Wijkplatform, Wijkvereniging, Bewonersoverleg en Wijkberaad tegen. Ondanks deze verschillende namen hebben zij allen als doel op te komen voor de belangen van de bewoners in de wijk.

Stem van de Wijk

Je denkt misschien, dat regelt de gemeente wel! Maar Den Haag is een grote stad. Voor het gemeentebestuur is het onmogelijk vanuit het stadhuis of het stadsdeelkantoor precies te weten wat er speelt in een bepaalde wijk. Daarom praten wethouders en ambtenaren met de bewonersorganisaties. Sterker nog: het gemeentebestuur wil vanuit de wijk “input voor beleid” krijgen. Men wil weten wat er beter kan in de wijken en wat de bewoners zelf willen, bijvoorbeeld als het gaat om leefbaarheid, veiligheid, wonen, integratie etc.

Wat kan het Wijkberaad voor jou betekenen?

Het Wijkberaad wil je graag informeren over het gebeuren in de Bloemenwijk en jou daarbij betrekken. Zo kan jouw inbreng van invloed zijn op de gang van zaken in de wijk. Wanneer je iets met andere bewoners in de wijk wil organiseren, kan het Wijkberaad je adviseren en eventueel verwijzen naar derden die je daarbij kunnen helpen. Voor één bewoner is het vaak lastig bepaalde zaken voor elkaar te krijgen. Wat een eenling niet kan bereiken, kan als meer bewoners er belang bij hebben, wellicht wel worden gerealiseerd door het Wijkberaad.

Omdat het Wijkberaad een aanspreekpunt is voor alles dat in de wijk speelt, heeft zij onder anderen een signalerende functie richting verschillende instanties als gemeente, politie etc.

Wat kan jij voor de wijk betekenen?

De mensen die betrokken zijn bij het Wijkberaad zijn bewoners die zich op vrijwillige basis inzetten, veelal naast hun baan. Daarom is het Wijkberaad voortdurend op zoek naar wijkbewoners die zich ook willen inzetten voor hun wijk. Om er met elkaar voor te zorgen dat de wijk leuk en leefbaar blijft. Wanneer bewoners de krachten bundelen en samen iets bereiken heeft dat een positieve invloed op de wijk.

Back to top