Speciaal herdenkingsbord voor twee Joodse buurtkinderen uit de Tweede Wereldoorlog in de Hyacinttuin onthuld door burgemeester Jan van Zanen tijdens het jaarlijkse Wijkfestival Bloemenbuurt op zaterdag 17 september 2022

Op zaterdagmiddag 17 september heeft burgemeester Jan van Zanen tijdens het jaarlijkse Wijkfestival Bloemenbuurt in de Hyacinttuin een speciaal vervaardigd herdenkingsbord onthuld voor twee in de Tweede Wereldoorlog gedeporteerde en in Auschwitz vermoorde Joodse buurtkinderen die toen op de kleuterschool zaten die destijds in de Anemoonstraat was gevestigd: Gretha ‘Greetje’ Cohen (15 september 1931 – 19 oktober 1942) en haar broertje Jacob ‘Jaap’ Cohen (10 augustus 1935 – 19 oktober 1942). Zij staan op hun herdenkingsbord symbool voor alle gedeporteerde en vermoorde Joodse kinderslachtoffers en hun ouders uit de Bloemen- en Bomenbuurt in de Tweede Wereldoorlog.

Foto: Privé foto-archief Martha Bakkum-Drubbel

Het herdenkingsbord is een burgerinitiatief van wijkbewoners Miranda Vermeulen en Arthur Gelink, die uitvoerig onderzoek hebben gedaan naar het lot van de vroegere Joodse wijkbewoners, en is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met het bestuur van Wijkberaad Bloemenbuurt De Hyacint, in het bijzonder voorzitter Jan Vonk en bestuurslid Frank Dessens.  

Doel van het herdenkingsbord is om Greetje en Jaap Cohen na precies tachtig jaar (ze werden op 19 oktober 1942 samen met hun moeder Hanna ‘Annie’ Cohen-Fresco vermoord in Auschwitz) terug te brengen naar het schoolplein waar zij als leerlingen op de kleuterschool nog vrolijk en onbezorgd in de zandbak speelden met hun vriendjes en vriendinnetjes. Het herdenkingsbord geeft hen letterlijk en figuurlijk hun naam terug, en ook hun vroegere speelplek in de Hyacinttuin. Het noemen van namen van mensen die er niet meer zijn is een oude Joodse traditie die zegt dat zolang de naam van iemand nog wordt genoemd die persoon ook in de herinnering blijft voortleven. Lees hier meer over het gezin Cohen-Fresco.

Doel is ook om de verschillende generaties gebruikers en bezoekers van de Hyacinttuin die daarin geïnteresseerd zijn een klein moment van herinnering te schenken, en voor de jongste generaties om kennis te nemen van een tragisch stukje oorlogsgeschiedenis van de hele wijk.

Heel bijzonder is dat twee van de vroegere vriendinnetjes die op de foto van voor de oorlog staan (met de witte strikken in het haar), Martha Bakkum-Drubbel en Barbara Verdonck-Drubbel, ook aanwezig waren bij de onthulling. Zij vonden het belangrijk de foto die op het herdenkingsbord staat uit hun privé-archief beschikbaar te stellen en kunnen zich Greetje en Jaap nog steeds heel goed herinneren. Zo is de wereld sinds die gruwelijke oorlogstijd meer dan tachtig jaar verder maar werd zij op zaterdagmiddag 17 september om 14.00 uur door burgemeester Jan van Zanen voor even meer dan tachtig jaar teruggedraaid om Greetje en Jaap Cohen hun naam en hun speelplek in de Hyacinttuin weer terug te geven. Lees hier de toespraak van burgemeester Van Zanen.

Bekijk het videoverslag van de onthulling herdenkingsbord via deze link: 17/9/22: https://www.youtube.com/watch?v=7nx_Ri1ea08

Initiatiefnemer Arthur Gelink heeft een lied geschreven speciaal voor het herdenkingsbord; ‘Meisje met de witte haarband’. De muziek is van Ton Jenner. Bekijk en beluister hier het lied.

Op de foto’s onthullen Barbara Verdonck-Drubbel en Martha Bakkum-Drubbel het herdenkingsbord met burgemeester Jan van Zanen (foto’s: Miranda Vermeulen).

Back to top