Historisch Den Haag | Anemoonstraat

Anemoonstraat (even nummers) gezien in de richting van de Goudenregenstraat vanonder de doorgang
naar de Goudsbloemlaan, 1930 (Foto: Spaarnestad Fotoarchief).

De Anemoonstraat liep oorspronkelijk door tot aan de Goudenregenstraat. Om van het ene deel naar het andere te komen stak je het plein over dat in het midden van de Goudsbloemlaan lag. Je betrad de beide straatdelen door een poort die in spiegelbeeld ten opzichte van elkaar lagen.

Groene wijk
Aan de kop van de zuidzijde lag de school met aan weerszijden portiekwoningen. De noordzijde bestond uit middenstandswoningen met voortuinen gelegen rondom een plantsoen. Hiermee voldeed het ontwerp van architect J.A.W.H. Cramer (1890 – 1963) aan de principes die de gemeente Den Haag in de 20e eeuw bij de stadsuitbreiding hanteerde: licht, lucht en ruimte.

Afbraak 1942 – 1943

In de Tweede Wereldoorlog kregen de bewoners uit de Anemoonstraat enkele weken de tijd om hun huizen te verlaten. De Duitse bezetter wilde zich niet laten overrompelen door een geallieerde aanval uit zee en versterkte de kust met een verdedigingslinie: de Atlantikwall. Alles wat daarbij in de weg stond werd met de grond gelijkgemaakt of ontruimd. Aan het eind van de oorlog waren de leegstaande huizen rijp voor de sloop.

Herinrichting 1945 – 1965

Tijdens de Wederopbouw werd het onttakelde gebied heringericht volgens het plan van stedenbouwkundige W.H. Dudok (1884 – 1974). Waar ooit de woonhuizen van de noordzijde van de Anemoonstraat stonden, liggen nu de speeltuin van het Blauwe Druifjespad, naoorlogse flatgebouwen en een deel van het Rode Kruisplantsoen.

Back to top