Wijkberaad Bloemenbuurt

E wijkberaad@dehyacint.nl
Anemoonstraat 25
2565 DD Den Haag

Statuten en reglementen

Statuten
Huishoudelijk reglement
Notitie AVG

ANBI / Beloningsbeleid

Het Wijkberaad is aangewezen als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Een instelling kan alleen ANBI zijn als ze zich inzet voor het algemeen belang. Een ANBI kent geen beloningsbeleid omdat alle werkzaamheden op vrijwillige basis worden verricht.

RSIN

Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden (RSIN)
Informatienummer 804373401

Volg het wijkberaad via

www.facebook.com/bloemenbuurt
www.twitter.com/wbBloemenbuurt
www.hoplr.com

Secretariaat

Leen van der Heijdt, bestuursondersteuner
Aanwezig: dinsdag van 10:00 tot 12:00 uur
T 070 360 37 25

p/a Anemoonstraat 25
2565 DD Den Haag
E wijkberaad@dehyacint.nl

Wijkcentrum De Hyacint

Anemoonstraat 25
T 070 360 37 25

Verhuur tuinzaal en lokaal 7

Contact: Ien Biesot
zaalhuren@dehyacint.nl

Back to top