De werkgroep Duurzame Bomen & Bloemenbuurt is opgericht tijdens de thema-avond over Duurzaamheid en Energiebesparing in januari 2018. Deze werkgroep wil samen met buurtbewoners informatie verzamelen en delen zodat onze wijken minder afhankelijk worden van fossiele brandstoffen. Er leven genoeg duurzame ideeën voor de wijk, dat bleek al tijdens de thema-avond. Zaak is om de informatie, ideeën en plannen te delen met bewoners. Dat gebeurt via de wijkbladen, De Boomgaard en Wijkwijs, via websites en sociale media. Wij vergaderen 6x per jaar. Belangstelling? Meld je aan.

De werkgroep is inmiddels ook bezig met drie concrete projecten:

1)Wij hebben twee energiecoaches. Beiden hebben de training voor energiecoach gevolgd en adviseren vrijwillig de bewoners in beide buurten over energiebesparing en duurzame energie. Samen met de coaches kan je jouw woning controleren of er geld is te besparen. (zie https://www.hoom.nl/training/)

2)Er is een warmtecamera aangeschaft waarmee warmtelekken in jouw woning kunnen worden opgespoord. Wij komen graag bij je langs.

3) Bij je thuis kunnen wij een energyparty organiseren om samen met je buren (VVE) en kennissen uit te zoeken wat voor jou de beste opties zijn om jouw energieverbruik terug te dringen. Een leuke manier om geld te besparen! (zie www.energyparty.nl)

Je kan opgeven voor de werkgroep en/of een van de projecten via het emailadres: duurzameblob@gmail.com

Contactpersoon

Alexandra Tisma
atisma@xs4all.nl

Leden

Duurt Alkema
Henk Bakker
Rob de Groot
Martin Lenderink
Ineke Mulder
Lars Nanninga
Gonny Poelsma
Alexandra Tisma (voorzitter)

Subsidies energiebesparende maatregelen

Om huiseigenaren en VVE’s te stimuleren energiebesparende maatregelen aan woningen en gebouwen uit te voeren zijn er subsidies van de Gemeente Den Haag en van de Rijksoverheid beschikbaar. Om in aanmerking te komen voor deze subsidies zijn er voorwaarden die voor de Gemeenten Den Haag en de Rijksoverheid verschillend zijn.

De Gemeente Den Haag heeft subsidies voor dak-, vloer- en gevelisolatie en loopt tot 31 december 2022. De subsidies is voor particuliere huiseigenaren, particuliere verhuurders en vereniging van Eigenaren (VvE’s).

De belangrijkste voorwaarden zijn:

  • De subsidie is voor woningen die voor 1992 zijn gebouwd.
  • Het werk moet worden uitgevoerd volgens de informatie- en instructiebladen.
  • U kunt per adres meerdere keren subsidie aanvragen voor verschillende werkzaamheden voor dak-, vloer- en/of gevelisolatie in uw woning.

Meer informatie over de subsidies van de Gemeente Den Haag: https://www.denhaag.nl/nl/subsidies/subsidies-milieu-en-duurzaamheid/subsidie-dak-vloer-en-gevelisolatie-2022-aanvragen.htm

De Rijksoverheid heeft twee subsidieregelingen. Voor huiseigenaren de Investeringssubsidie Duurzame Energie en Energiebesparing (ISDE) en voor VvE’s de Subsidie Energiebesparing Eigen Huis (SEEH).

De ISDE en SEEH hebben subsidies voor dak-, vloer, spouwmuur- en gevelisolatie en beglazing. De ISDE heeft ook nog subsidies voor warmtepompen en zonneboilers.

De belangrijkste voorwaarden zijn:

  • Twee maatregelen moeten worden uitgevoerd.
  • Materiaal volgens de materialenlijst (ISDE).

Meer informatie over de ISDE subsidies wooneigenaren: https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/isde/woningeigenaren

Meer informatie over de SEEH subsidies VVE’s: https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/seeh-vve

Voor alle subsidies geldt dat de werkzaamheden moeten worden uitgevoerd door een erkend bouwinstallatiebedrijf. En als het subsidiebudget op is, sluit de regeling en kan je geen aanvragen meer indienen.

Wil je goed zicht hebben op de subsidies van de Gemeente Den Haag en de Rijksoverheid kijk dan op: https://www.verbeterjehuis.nl/energiesubsidiewijzer/

Back to top