Algemeen Nut Beogende Instelling

Contactgegevens

Wijkberaad Bloemenbuurt De Hyacint

RSIN

Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer
804373401

Adres

Anemoonstraat 25
2565 DD  Den Haag
Nederland

Beleid

Statuten
Huishoudelijk reglement
Notitie AVG

Doelstelling

Wijkberaad  Bloemenbuurt De Hyacint streeft samenhang in de wijk na, ondersteunt en faciliteert wijkbewoners in kwesties die samenhangen met openbaar bestuur en de openbare ruimte en houdt zich bezig met het stimuleren van een prettig woon- , werk- en verblijfklimaat in de Bloemenbuurt.

Jaarplan

Download hier het jaarplan 2023
Download hier het jaarplan 2022
Download hier het jaarplan 2021
Download hier het jaaroverzicht 2020
Download hier het jaaroverzicht 2019
Download hier het jaaroverzicht 2018
Download hier het jaaroverzicht 2017
Download hier het jaaroverzicht 2016
Download hier het jaaroverzicht 2015
Download hier het jaaroverzicht 2014

Bestuurders

Voorzitter
Jan Vonk
Penningmeester
Geert van Drimmelen
Secretaris
Vacature

Beloningsbeleid

De ANBI kent geen beloningsbeleid omdat alle werkzaamheden op vrijwillige basis worden verricht.

Activiteiten 

Jaarverslag

Download hier het Verslag bewonersvergadering 2022
Download hier het Verslag bewonersvergadering 2019
Download hier het Verslag bewonersvergadering 2018
Download hier het verslag bewonersvergadering 2017
Download hier het Verslag bewonersvergadering 2016
Download hier het Verslag bewonersvergadering 2015
Download hier het Verslag bewonersvergadering 2014

Inhoudelijk/beeldverslag

Download hier het Inhoudelijk verslag 2016

Financiële rapportage

Download hier de Verklaring kascommissie 2021
Download hier de Verklaring kascommissie 2020
Download hier de Verklaring kascommissie 2019
Download hier de Verklaring kascommissie 2018
Download hier de Verklaring kascommissie 2017
Download hier de Verklaring kascommissie 2016
Download hier de Verklaring kascommissie 2015

Download hier het Financieel jaarverslag 2021
Download hier het Financieel jaarverslag 2020
Download hier het Financieel jaarverslag 2018
Download hier het Financieel jaarverslag 2017
Download hier het Financieel jaarverslag 2016
Download hier het Financieel jaarverslag 2015
Download hier het Financieel jaarverslag 2014
Download hier het Financieel jaarverslag 2013

Back to top