Als in 2023 de Omgevingswet ingaat, krijgen bewoners meer te vertellen over hoe hun buurt eruit komt te zien door mee te praten over plannen van de gemeente en zelf initiatieven te nemen. De werkgroep bestaat uit bewoners uit Bomen- en Bloemenbuurt die gaan uitvinden hoe we dat meepraten het beste kunnen gaan organiseren en wat de inwoners zelf belangrijk vinden in hun buurt.

Contactpersoon
Johan van Arragon
johanvanarragon@gmail.com

Back to top