De werkgroep houdt zich bezig met het verkeer en de veiligheid in de Bomen- én Bloemenbuurt. De werkgroep richt zich op vijf speerpunten, te weten:

  • Herinrichting Goudenregenstraat
  • Parkeerproblematiek
  • Verkeerscirculatie
  • Verkeersveiligheid
  • continue verbetering

De werkgroepleden nemen deel aan specifieke bijeenkomsten (wijkvisie, klankbordgroepen, etc), stemmen frequent af met de beheerders van de openbare ruimte, bewaken bovenstaande thema’s en consulteren c.q. informeren bewoners over de op handen zijnde ontwikkelingen.  

Uiteraard staat de werkgroep open voor ideeën en berichten van bewoners óf mensen die een bijdrage willen leveren aan de leefbaarheid en veiligheid in de buurt. Je kunt ons bereiken op het emailadres: verkeersveiligheid@dehyacint.nl

Vanuit Bloemenbuurt

Frank Dessens

Jan Vonk

Gerard Lommers

Vanuit Bomenbuurt

Teun Dekker

Peter Hoogvliet

Back to top