Maand: april 2022

Stadspenning voor scoutingvrijwilliger Geert van Drimmelen

Tijdens de verlate nieuwjaarsopening van Scouting De Mohicanen heeft Geert van Drimmelen op zaterdag 9 april jl. de stadspenning overhandigd gekregen uit de handen van Mustapha el Boumeshouli, stadsdeeldirecteur van Loosduinen. De stadspenning is een gemeentelijke onderscheiding voor mensen die 25 jaar of langer als vrijwilliger in een bestuur hebben gezeten. Uit de toespraak van Mustapha el Boumeshouli bleek dat Geert van Drimmelen hier ruimschoots aan heeft voldaan.

Geert van Drimmelen heeft een lange geschiedenis bij De Mohicanen, waar hij als jeugdlid is begonnen. Vervolgens is hij doorgestroomd naar het leidingteam, waar hij zo’n vijftien jaar leider is geweest bij een padvindstersonderdeel (meiden in de leeftijd van 11 t/m 15 jr), waarvan tien jaar als teamleider. In 1999 is hij gestopt als leider. Daarvoor was hij in 1995 al toegetreden tot het bestuur, de eerste zes jaren als secretaris en vervolgens zeventien jaar als penningmeester. Hij vervulde deze bestuursfuncties zowel in het bestuur van de groepsvereniging voor de scoutingactiviteiten als in het stichtingsbestuur voor het beheer van het gebouw en materiaal. In 2018 heeft hij besloten om het stokje over te dragen en andere besturen te versterken.

Scouting De Mohicanen had Geert van Drimmelen eerder al onderscheiden met de Gouden Sleutel, de hoogste blijk van waardering binnen de groep. Scouting De Mohicanen is zeer trots dat Geert nu ook een gemeentelijke onderscheiding heeft ontvangen. Hoewel niet meer actief als bestuurder binnen de groep, kunnen De Mohicanen nog altijd een beroep op hem doen. Geert van Drimmelen was totaal verrast door deze gemeentelijke onderscheiding. Hij kon deze erkenning voor zijn verdiensten zeer waarderen. Zelf hecht hij ook veel waarde aan het waarderen van vrijwilligers. Zo was hij onder meer de initiatiefnemer voor het aanvragen van de Koninklijke Erepenning ter ere van het 75-jarig jubileum van De Mohicanen in 2014.

Naast zijn activiteiten voor De Mohicanen is Geert van Drimmelen momenteel onder meer penningmeester voor Scouting Regio Den Haag en het Wijkberaad De Hyacinth in de Bloemenbuurt. Verder zet hij zich elk jaar in voor de Duinenmars en diverse hardloopevenementen in Den Haag, en is hij bij verkiezingen te vinden in een stembureau.

Over Scouting De Mohicanen

Scouting De Mohicanen is een groepsvereniging met circa 275 jeugdleden en ruim 50 vrijwilligers. Hiermee is ze de grootste scoutinggroep van Den Haag en behoort ze tot de top-5 van Nederland. Scouting De Mohicanen organiseert wekelijks activiteiten voor kinderen en jongeren van 6 t/m 21 jaar en verwelkomt vrijwilligers vanaf 18 jaar. De groep is verdeeld in diverse speltakken waarin kinderen en jongeren met leeftijdsgenoten bezig zijn met het veelzijdige spel van scouting. De wekelijkse activiteit vinden plaats in het clubhuis “De Wigwam”, gelegen in de Bosjes van Pex, een groengebied tussen de Vogelwijk en de Bloemenbuurt, nabij het strand. Meer weten? Kijk op www.mohicanen.nl

Meeuwenoverlast? Gebruik gele zaken

Wordt bij jou het huisvuil nog in vuilniszakken opgehaald? Gebruik dan de gele vuilniszakken die de gemeente gratis aanbiedt van 1 maart tot en met 1 november. Meeuwen kunnen deze zakken minder makkelijk openpikken omdat ze extra stevig zijn. Zet de zakken aan de stoeprand op de dag dat het huisvuil wordt opgehaald. Bind de zakken goed dicht.

Je kan de gele vuilniszakken gratis ophalen (1 rol per keer) in Segbroek bij:

  • Stadsboerderij De Gagelhoeve, Mient 20 2564 KL Den Haag
  • Stadsdeelkantoor Segbroek, Fahrenheitstraat 190 2561 EH Den Haag

Meeuwenoverlast melden kan via de website van de Gemeente Den Haag.

Fit en Gezond 50+

Beste medebewoners,

In het late voorjaar komt in de bosjes van  PEX – ter hoogte van de huidige speeltuin – een fraai fitness veldje, in principe bestemd voor 50 plussers. Er worden gym -toestellen geplaatst, zomede bankjes, op een degelijke ondergrond. Ecologisch verantwoord richting de nabije omgeving.

De achterliggende gedachte is en was, samen gratis buiten sporten op een verantwoorde wijze, en daarnaast eenzame mensen een gezellige “praatplek” bieden.

De gemeente is enthousiast aan de gang gegaan samen met de initiatiefnemers. De globale planning is als volgt:

5 en 6 mei wordt er voorbereidingswerk uitgevoerd.

9 en 10 mei worden de toestellen geplaatst.

11 en 20 mei wordt het kunstgras aangelegd.

De juiste openingsdatum is nog niet bekend, maar wij houden u op de hoogte.

Vriendelijk gegroet,

Jurriaan Jacobson. Dora & Gerhard Geerken

Namens de gemeente de heer Hakim Ahbarouch en Huub Verkade.

Back to top