Maand: januari 2021

Wijkagenda voor de Bomen- en Bloemenbuurt

Alle wijken in Den Haag krijgen een wijkagenda. Hierin stellen gemeente en bewoners samen vast wat de komende vier jaar de belangrijkste kansen en uitdagingen in de wijk zijn, waaraan gewerkt zal worden. Wethouder Martijn Balster (Wonen, Wijken en Welzijn): “Bewoners weten zelf het beste wat nodig is in hun wijk. Door ervoor te zorgen dat we weten wat buurtbewoners willen, kunnen we daar als gemeente op inspelen. Hierdoor kunnen we, met elkaar, doelgerichter werken aan verbetering van de wijken.” Het werken met een wijkagenda is met positief resultaat toegepast in de wijken Kom Loosduinen, Laak Centraal, Bomen- en Bloemenbuurt, Duindorp, Moerwijk en Zeeheldenkwartier.

Veel bewoners gaven gehoor aan de oproep mee te denken over de invulling van hún wijkagenda. Hieruit blijkt dat de betrokkenheid van buurtbewoners bij hun directe leefomgeving groot is. Wethouder Balster: “Bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties hebben vaak goede ideeën. Ze komen met mooie initiatieven en passende oplossingen, juist omdat zij zélf in de wijk wonen of werken. Door het opstellen van de wijkagenda’s komt deze informatie in een vroeg stadium bij de gemeente terecht, waardoor plannen hier beter op kunnen aansluiten”.

Samen mét de wijkDoor samen met de wijkbewoners te kijken wat er in hun buurt speelt en wat de belangrijke thema’s zijn om de wijk te verbeteren, kunnen de gemeentelijke middelen gerichter ingezet worden en worden kansen beter benut. Tijdens het hele proces -van idee tot uitvoering- blijven de buurtbewoners betrokken. Waar nodig kan dus bijgestuurd worden en kan de wijkagenda worden herzien.

Jacqueline Jansen is een van de bewoners die participeerde bij de wijkagenda Kom Loosduinen. “Ik vond het een eer én leerzaam om mee te mogen werken aan de wijkagenda. Daarin werden onze ideeën serieus genomen en geïntegreerd”.

Manier van benaderen en deelname per wijk specifiekHoe bewoners bij het opstellen van de plannen worden betrokken verschilt per wijk. Zo is er in het Zeeheldenkwartier gekozen voor een online enquête (321 reacties), zijn er in Loosduinen straatinterviews afgenomen en kon er na een digitale oproep van de gemeente in de Bomen- en Bloemenbuurt online gestemd worden op de 152 aangedragen ideeën. In alle gevallen is het doel om ook de mensen te bereiken die niet altijd als eerste hun mening laten horen en om met zo’n breed mogelijk draagvlak de belangrijkste prioriteiten voor de wijk te bepalen.

Eind 2023 heeft elke wijk in Den Haag een wijkagenda. De planning van de wijkagenda’s in de Haagse wijken is te vinden op de website van de gemeente Den Haag. Alle afgeronde wijkagenda’s zijn hier te vinden.

Haags SamenspelWijken en buurten worden uitgedaagd via wijkagenda’s en wijkbudgetten met ideeën te komen, om zo het samenspel tussen bewoner, buurt en de gemeente te verbeteren. Zie voor meer informatie www.denhaag.nl/haagssamenspel.

Meer informatie:– Commissiebrief wijkagenda’s
– Voorbeeld wijkagenda Zeeheldenkwartier
– Voorbeeld wijkagenda Kom Loosduinen 

Wijkagenda Bomen-  en Bloemenbuurt:

RIS307151_Bijlage_5_Wijkagenda_Bomen_en_Bloemenbuurt (raadsinformatie.nl)

Back to top