Maand: juni 2024

Samenwerkingsverband Segbroek

Tussen de Wijk- en Ondernemingsverenigingen uit stadsdeel Segbroek (bewoners Bomenbuurt, Bloemenbuurt, Vogelwijk en ondernemers Fahrenheit) is een samenwerkingsverband gestart.

Door dit samenwerkingsverband denken wij sterker te staan in het proces ‘opvang Haga-complex’ dan als individuele groepen.

Mede naar aanleiding van het gesprek met wethouder Vavier op 25 juni, hebben wij het college van B en W op 27 juni gevraagd de stemming over het agendapunt ‘opvang Haga-complex’ nogmaals te verzetten; van 11 juli naar de eerstvolgende raadsvergadering. Ons gemeenschappelijke doel is uitstel te realiseren en zo ruimte te maken voor een gedegen onderzoek naar draagvlak onder alle belanghebbenden.

We willen bereiken dat ieders belang wordt gehoord, van de wijkbewoners en de betrokken ondernemers. Het plan moet terug naar de tekentafel, vervolgens moeten we oplossingen voor onze zorgen terugzien in de uitwerking.

Betreffende brief staat op de websites van alle betrokken partijen van het Samenwerkingsverband Segbroek, voor onze wijk is dat www.dehyacint.nl.

Via deze website en appgroepen/Hoplr blijven wij u op de hoogte houden van de ontwikkelingen.

Lees de brief

Brief aan de Raad betreffende plannen JKZ

Wijkberaad Bloemenbuurt de Hyacint heeft samen met Wijkvereniging de Vogelwijk, Bewonersorganisatie Bomenbuurt en Ondernemersvereniging Fahrenheitstraat bijgesloten gezamenlijke brief geschreven aan de Burgemeester & Wethouders van Den Haag, alsmede aan de Raadsleden van Den Haag aangaande de plannen voor het Haga-complex.

Lees hier de brief

Back to top