Maand: november 2022

Beheerder wijkgebouw gezocht!

Het wijkberaad zoekt een beheerder voor de ruimtes die we (ver)huren in ons wijkgebouw aan de Anemoonstraat 25.

In het wijkcentrum vinden diverse activiteiten plaats, zoals leesclubs, schaken, bridge, scrabble, huiskamer, koffie­ochtend,­kookclub,­yoga,­zangkoor;­en­er­is­een­ tuinwerkgroep. Ook vindt zaalverhuur plaats.

Taken Beheerder
We zoeken een vrijwilliger die enkele uren per week tijd heeft, om ervoor te zorgen dat onze accommodatie in goede staat verkeert voor alle uitgevoerde activiteiten. Het gaat daarbij om de volgende zaken:

 • Technisch onderhoud (kleine mankementen en storingen);
 • Aansturen van de schoonmaak;
 • Contacten onderhouden met de gemeente (verhuurder), de gebruikers en huurders binnen het pand;
 • Contacten onderhouden met het bestuur inzake het reilen en zeilen van het pand.

  Heb je interesse? Mail dan naar:
  Voorzitter Jan Vonk, voorzitter@dehyacint.nl of
  Secretaris Marja van der Werf marjavanderwerf@dehyacint.nl

Geef uw mening over de Notitie Reikwijdte en Detailniveau voor de omgevingsvisie

De gemeente gaat een omgevingsvisie maken. In deze omgevingsvisie staat wat de plannen zijn voor Den Haag en de omgeving tot 2050. De mening van bewoners en ondernemers is hiervoor heel belangrijk omdat we samen de toekomst bepalen. Als voorbereiding op de visie wordt een aantal andere documenten gemaakt. De Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) is 1 daarvan. De gemeente nodigt u uit voor een stadgesprek over de NRD en omgevingsvisie op woensdag 30 november. Van vrijdag 4 november tot en met vrijdag 16 december ligt deze notitie ook ter inzage. Dit betekent dat u ook uw mening kunt geven via een zogeheten zienswijze.

n de NRD staat de hoe de gemeente denkt over de ruimtelijke plannen voor Den Haag. Dit zijn plannen voor bouwen en de openbare ruimte, zoals straten en parken. Ook staat er hoe onderzocht wordt wat de gevolgen zijn van gemaakte keuzes én welke keuzes er nog gemaakt moeten worden om de omgevingsvisie Den Haag 2050(externe link) te kunnen maken. Het gaat dan bijvoorbeeld over keuzes in milieubelangen en sociale aspecten. Naast geluid, luchtkwaliteit en natuurwaarden, gaat het daarom ook om gezondheid, welzijn en welvaart van iedereen in Den Haag.

Een reden voor het maken van de omgevingsvisie is dat op 1 juli 2023 de nieuwe landelijke omgevingswet ingaat. Alle gemeenten in Nederland moeten dan een omgevingsvisie hebben.

Lees de volledige Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD)(externe link) (RIS313413)

Uitnodiging stadsgesprek over de NRD en omgevingsvisie

Op 30 november kunt u live meepraten en uw mening geven over het proces van de NRD en de omgevingsvisie. Tijdens het gesprek vertellen medewerkers van de gemeente u graag meer over ideeën die al zijn aangeleverd door mensen die in de stad wonen, werken of verblijven over de toekomst van de stad. De toekomst van Den Haag bepalen we samen.

 • Wanneer: 30 november 2022
 • Waar: EMMA, Wijnhaven 88, 2511 GA Den Haag
 • Tijd: 15.00 tot 17.30 uur
 • Aantal deelnemers: Er is plek voor 60 mensen en het stadsgesprek is ook digitaal te volgen. Meer informatie hierover leest u binnenkort op www.omgevingsvisie.denhaag.nl(externe link)

Uw mening geven door een zienswijze

De NRD ligt tot en met 16 december ter inzage. U kunt een zienswijze indienen om uw mening te geven. Dit kan op verschillende manieren:

 • per e-mail: m.e.r@denhaag.nl (in de cc naar omgevingsvisie@denhaag.nl)
 • per post:
  Gemeente Den Haag
  t.a.v. Beleidsafdeling Stadsbeheer/ Milieu en gebiedsgericht werken
  o.v.v. Zienswijze NRD Omgevingsvisie Den Haag
  Postbus 12651
  2500 DP Den Haag
 • mondeling: maak tijdens de inspraakperiode een afspraak via telefoonnummer 14 070.

Bekijk de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD)(externe link) (RIS313413). De NRD ligt ook ter inzage bij het Den Haag Informatiecentrum Spui 70, Den Haag.

Bron: Gemeente Den Haag

Informatiebijeenkomst energie besparen

De energieprijzen zijn hoog. En ook andere kosten, zoals van boodschappen, zijn gestegen. Veel
mensen hebben daardoor moeite om rond te komen. Daarnaast verbruiken we met elkaar veel
energie wat tegenwoordig veel geldt kost. Misschien maakt u zich zorgen hierover. In dit bericht
vindt u informatie over wat u zelf kunt doen om kosten te besparen en wat de gemeente voor u
kan doen.

Hulp bij energiebesparing en geldzaken
Maakt u zich zorgen over hoge energiekosten? Misschien kunt u energietoeslag krijgen of
bijzondere bijstand aanvragen. Bij deze brief vindt u een flyer met informatie over hulp bij
geldzaken en een stappenplan om met eenvoudige middelen gas te besparen. Heeft u ernstige
geldzorgen en heeft u met spoed hulp nodig? Bel (070) 353 75 00 voor hulp op maat. Voor meer
informatie over hulp bij hoge energiekosten ga naar www.denhaag.nl/energie.

Kom naar de bijeenkomst in uw wijk
Samen met de werkgroep Duurzame Bloemen- en Bomenbuurt (BLOB) organiseren we een
bijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomstgeven we handige tips over hoe u gas kunt besparen. Dit
doen we met een 5 stappenplan waarmee u tot 30% gas bespaart. U krijgt gratis
energiebesparende materialen en informatie over acties van de gemeente. Met deze materialen en
acties kunt u thuis direct aan de slag om energie te besparen. Ook vertellen we tijdens de
bijeenkomst waar u terecht kunt voor hulp bij geldzaken en wat de gemeente voor u kan doen.

Programma
19.30 Inloop
20.00 Start
• Energiebesparing, met extra aandacht voor het stappenplan voor het besparen van
gas
• Hulp bij geldzaken
21.30 Einde

U bent van harte welkom
Plaats: Houtrustkerk
Adres: Beeklaan 535 (hoek Houtrustweg)
Datum: 7 december 2022
Tijdstip: Vanaf 19.30 inloop

Kunt u niet deelnemen?
Kunt u niet naar de bijeenkomst komen, maar wilt u wel graag informatie ontvangen? Volg dan
het webinar op woensdag 30 november van 19.00 uur tot 20.00 uur. Meld u aan via deze link
Aanmelden gaat makkelijk met uw voornaam en e-mailadres. Heeft u tijdens het webinar vragen, stel ze direct via de chatfunctie.

Voor de bijeenkomst hoeft u zich niet aan te melden. De gemeente Den Haag kijkt ernaar uit u te ontmoeten op 7 december.

Back to top