Maand: mei 2024

Verslag Bewonersvergadering 2024

Op woensdagavond 24 april 2024 organiseerde het Wijkberaad Bloemenbuurt de jaarlijkse bewonersvergadering in het Wijkgebouw De Hyacint. Een kleine 20 mensen waren op deze bijeenkomst afgekomen. 

De vergadering bestond uit twee onderdelen. In het formele deel kwamen het jaarverslag 2023, het  financieel verslag 2023, de begroting 2024 en jaarplan 2024 aan de orde. Deze punten leverden geen discussie op. Door het vertrek van twee bestuursleden worden de taken in het bestuur (tijdelijk) herverdeeld. Nieuwe kandidaten voor de opengevallen plekken zijn nadrukkelijk welkom!

In het themadeel van de vergadering passeerden verschillende onderwerpen de revue: de plannen over de ontwikkeling van het voormalige Rode Kruis Ziekenhuis, het voornemen van de gemeente om in de Bomen- en Bloemenbuurt een pilot te draaien met de plaatsing van laadpalen, en de stand van zaken met betrekking tot de Goudenregenstraat. Over dit laatste onderwerp leven er bij direct omwonenden veel ongenoegens en vragen. Zij voorzien problemen met de fietsveiligheid, geluidsoverlast en trillingen van de zwaardere tram.  De werkgroep Verkeer en Veiligheid van de Bomen- en Bloemenbuurt gaat hierover een informatieavond organiseren. 

Hoofdonderwerp van het thematische deel was de Omgevingswet. In de presentatie van Johan van Arragon kwam naar voren dat de Omgevingswet alle betreffende wetten en regels samenvoegt. Er is nu één loket voor vergunningaanvragen voor (bouw)plannen. De overheid moet bij bouwplannen de burgers betrekken. Als je als burger een (bouw)plan hebt, kun je digitaal een vergunning aanvragen. Na het doorlopen van een vragenlijst wordt duidelijk of een vergunningaanvraag nodig is of dat een melding volstaat. Om draagvlak te vergroten en ‘gedoe’ te voorkomen is het advies om altijd de naaste buren te informeren over je plan.

Lees hier het hele verslag

Back to top