Maand: oktober 2022

Winteropvang voor komende maanden op orde

De komende winter realiseert Den Haag opnieuw een Permanente Winteropvang. Hiervoor zijn er 120 plekken voor 24 uurs opvang gecreëerd in het voormalige Haga (Rode Kruis) Ziekenhuis aan de Sportlaan 600. De voorzieningen zijn open van 1 november tot en met 31 maart a.s. Hiermee komt het college meteen de afspraken na die hierover onlangs gemaakt zijn in het coalitieakkoord.

Wethouder Mariëlle Vavier van Armoedebestrijding, Inclusie en Volksgezondheid, vindt het belangrijk dat er geen onzekerheid of onduidelijkheid is over de voorzieningen deze winter. ‘Door dit aanbod, dat in totaal groter is dan voorgaande jaren, dragen we bij aan mentale rust en herstel bij deze groep, vaak kwetsbare, dak- en thuisloze mensen tijdens de winterperiode. Een dak boven je hoofd is een mensenrecht en een belangrijke voorwaarde voor meedoen in de samenleving. Maar er is een groot woningtekort en het aantal mensen zonder vaste woon- of verblijfplaats is daardoor enorm gestegen. De wooncrisis pakken we aan maar die is nog niet snel opgelost. Daarom ben ik blij dat we deze groep tijdens de wintermaanden kunnen opvangen en tegelijk samen met hen kunnen zoeken naar duurzame oplossingen

De opvang is toegankelijk voor dak- en thuisloze mensen met regiobinding rondom de gemeente Den Haag en voor kwetsbare dakloze mensen uit EU-lidstaten met een zorgvraag of ter overbrugging naar onderdak elders. Op de locatie zijn altijd begeleiders en beveiligers aanwezig. Ook wordt er samengewerkt met verschillende maatschappelijke partners. Zo wordt de opvang-locatie een plek waar dak- en thuisloze mensen kunnen herstellen en hulp kunnen krijgen en voorkomen we mogelijke overlast in de buurt. De buren rond om de locatie zijn geïnformeerd over de komst van de permanente winteropvang. Binnenkort organiseert de gemeente een bewonersbijeenkomst voor de buurt. De opvang opent op 1 november 2022 en sluit per 1 april 2023.

Naast de permanente winteropvang opent het college ook per 1 november een locatie voor de winterkouderegeling, zoals dat jaarlijks gebeurt.

De locaties voor deze winter zijn nog niet de structurele voorzieningen waarover in het nieuwe collegeakkoord afspraken zijn gemaakt. Daar wordt nog naar gezocht maar voor deze winter is er geen onzekerheid rondom de opvang van kwetsbare dakloze mensen.

Alle informatie over de PWO en de WKR 2022/2023 leest u hier:

https://denhaag.raadsinformatie.nl/document/11924664/2/RIS313366+De+realisatie+van+de+Permanente+winteropvang+PWO+en+de+locatie+van+de+Winterkouderegeling+WKR

https://denhaag.raadsinformatie.nl/document/11924832/2/RIS313367+Permanente+Winteropvang+PWO

https://denhaag.raadsinformatie.nl/document/11924889/2/RIS313368+Winterkouderegeling+WKR

https://denhaag.raadsinformatie.nl/modules/13/Overige bestuurlijke stukken/785641

Sportplek Segbroek College

Op het schoolplein van het Segbroek College, locatie Klaverstraat, wordt volgend jaar een nieuwe
sport-, beweegplek aangelegd naast de heemtuin. Deze sportplek wordt semi-openbaar, wat
inhoudt dat je als buurtbewoner buiten schooltijden kunt sporten en bewegen op het schoolplein.

Wat komt er precies?
De sportplek biedt vele mogelijkheden tot bewegen. Zo kan er gebasketbald en gevoetbald worden,
komt er een speciaal ingerichte fitnessplek en wordt er een free-run parcours aangelegd. Het free-runnen biedt gebruikers een uitdagend parcours bestaande uit losse en vaste toestellen waar je op je eigen tempo en niveau je sportieve grenzen verlegt.

Samenwerking
De realisatie van de sportplek is een samenwerking tussen het Segbroek College en de gemeente
Den Haag. Het Wijkberaad van de Bloemenbuurt stelt zich beschikbaar als aanspreekpunt voor alle
buurtbewoners. Lijkt het je leuk om ook betrokken te zijn bij deze sportplek door bijvoorbeeld
sportlessen te organiseren of de sportplek buiten schooltijden netjes te houden? Dan horen wij dit
graag.

Inloopbijeenkomst
Op woensdag 19 oktober ben je tussen 17.00 en 19.00 uur van harte welkom op de locatie
Klaverstraat van het Segbroek College voor een inloopbijeenkomst.

Tijdens de inloopbijeenkomst krijg je informatie over:
● Het belang van sporten in de openbare ruimte.
● De inrichting van het schoolplein.
● Het gezamenlijk onderhouden van de sportplek.

Wij zien je graag op woensdag 19 oktober. Heb je vragen? Neem dan contact op met Antoin
Hoovers (hov@segbroek.nl).

Overleg lijn 12 weer opgestart

De gemeente Den Haag start het overleg met bewoners over lijn 12 weer op. 

Binnenkort ontvangen bewoners van de Bomen- en Bloemenbuurt aan de Goudenregenstraat een brief.

Lees hier de brief.

Herdenkingsbord Joodse kinderen

Tijdens Wijkfestival Bloemenbuurt op zaterdag 17 september heeft Burgemeester Jan van Zanen het herdenkingsbord Joodse kinderen onthuld, in de Hyacinttuin.
Iedereen is welkom in de Hyacinttuin om het bord te bekijken. De Hyacinttuin is bijna dagelijks geopend en te vinden aan de Anemoonstraat 25.

De QR-code op het herdenkingsbord verwijst naar meer informatie die te vinden is op onze website. Lees hier meer over het herdenkingsbord.

Back to top