Geef uw mening over de Notitie Reikwijdte en Detailniveau voor de omgevingsvisie

De gemeente gaat een omgevingsvisie maken. In deze omgevingsvisie staat wat de plannen zijn voor Den Haag en de omgeving tot 2050. De mening van bewoners en ondernemers is hiervoor heel belangrijk omdat we samen de toekomst bepalen. Als voorbereiding op de visie wordt een aantal andere documenten gemaakt. De Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) is 1 daarvan. De gemeente nodigt u uit voor een stadgesprek over de NRD en omgevingsvisie op woensdag 30 november. Van vrijdag 4 november tot en met vrijdag 16 december ligt deze notitie ook ter inzage. Dit betekent dat u ook uw mening kunt geven via een zogeheten zienswijze.

n de NRD staat de hoe de gemeente denkt over de ruimtelijke plannen voor Den Haag. Dit zijn plannen voor bouwen en de openbare ruimte, zoals straten en parken. Ook staat er hoe onderzocht wordt wat de gevolgen zijn van gemaakte keuzes én welke keuzes er nog gemaakt moeten worden om de omgevingsvisie Den Haag 2050(externe link) te kunnen maken. Het gaat dan bijvoorbeeld over keuzes in milieubelangen en sociale aspecten. Naast geluid, luchtkwaliteit en natuurwaarden, gaat het daarom ook om gezondheid, welzijn en welvaart van iedereen in Den Haag.

Een reden voor het maken van de omgevingsvisie is dat op 1 juli 2023 de nieuwe landelijke omgevingswet ingaat. Alle gemeenten in Nederland moeten dan een omgevingsvisie hebben.

Lees de volledige Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD)(externe link) (RIS313413)

Uitnodiging stadsgesprek over de NRD en omgevingsvisie

Op 30 november kunt u live meepraten en uw mening geven over het proces van de NRD en de omgevingsvisie. Tijdens het gesprek vertellen medewerkers van de gemeente u graag meer over ideeën die al zijn aangeleverd door mensen die in de stad wonen, werken of verblijven over de toekomst van de stad. De toekomst van Den Haag bepalen we samen.

 • Wanneer: 30 november 2022
 • Waar: EMMA, Wijnhaven 88, 2511 GA Den Haag
 • Tijd: 15.00 tot 17.30 uur
 • Aantal deelnemers: Er is plek voor 60 mensen en het stadsgesprek is ook digitaal te volgen. Meer informatie hierover leest u binnenkort op www.omgevingsvisie.denhaag.nl(externe link)

Uw mening geven door een zienswijze

De NRD ligt tot en met 16 december ter inzage. U kunt een zienswijze indienen om uw mening te geven. Dit kan op verschillende manieren:

 • per e-mail: m.e.r@denhaag.nl (in de cc naar omgevingsvisie@denhaag.nl)
 • per post:
  Gemeente Den Haag
  t.a.v. Beleidsafdeling Stadsbeheer/ Milieu en gebiedsgericht werken
  o.v.v. Zienswijze NRD Omgevingsvisie Den Haag
  Postbus 12651
  2500 DP Den Haag
 • mondeling: maak tijdens de inspraakperiode een afspraak via telefoonnummer 14 070.

Bekijk de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD)(externe link) (RIS313413). De NRD ligt ook ter inzage bij het Den Haag Informatiecentrum Spui 70, Den Haag.

Bron: Gemeente Den Haag

Back to top