Auteur: Wijkberaad Bloemenbuurt

Doe mee aan Verloot Je Boompje en maak kans op een Playstation 5!!

Wil jij kans maken op een Playstation 5? Doe dan gratis mee aan Verloot Je Boompje! Direct na de kerstdagen kan je bij 45 locaties verspreid over Den Haag kerstbomen inleveren. Per kerstboom verdien je één lootje en één sticker. Met de lootjes maak je kans op super toffe prijzen en bij een volle spaarkaart met 10 stickers ontvang je ook nog eens een waardebon van € 5,- !

Wanneer?

Vanaf maandag 27 december t/m 8 januari – Let op! 31 december en 1 januari gesloten.

Hoe laat?

Elke dag van 11:00 tot 17:00.

Waar?

Kijk op www.verlootjeboompje.nl voor een inzamellocatie bij jou in de buurt.


Zonnepanelen op daken van VvE’s. Doen!

Wil je zonnepanelen plaatsen op het dak van jouw VvE? Hoe pak je dat aan? Waar moet je rekening mee houden? Hoe krijg je de andere bewoners mee? Zijn er subsidies? Energie-coöperatie Sterk op Stroom organiseert begin volgend jaar twee thema avonden “Zon op dak voor VvE’s“. Je krijgt Informatie van deskundigen van de VvE-balie van de gemeente Den Haag en van een ervaren PV-installateur.

De informatie avonden vinden plaats op:

 • maandag 9 januari (20.00 uur)
 • maandag 20 februari (20.00 uur).

Deelname is gratis. A.u.b. aanmelden via info@sterkopstroom.nl 
Vermeld welke avond je aanwezig wilt zijn en jouw contactgegevens.

De plaats van samenkomst is afhankelijk van het aantal aanmeldingen en wordt in
ieder geval persoonlijk gecommuniceerd aan de mensen die zich aangemeld hebben.

Schoonste straat verkiezing

Vanuit de gemeente Den Haag, wordt er per stadsdeel de schoonste straatverkiezing georganiseerd. Buurtbewoners doen mee door op 1 januari een foto te maken vóór het schoonmaken van de straat en een foto ná het schoonmaken van de straat.     

Door middel van deze campagne worden bewoners gestimuleerd om gezamenlijk hun straat schoon te houden. Tevens maken deelnemende straten kans op €750 die zij kunnen besteden aan een buurtfeest, buurtactiviteit of een verbetering aan hun eigen straat. Straten kunnen zich aanmelden tot en met donderdag 29 december. 

Straten aanmelden en verdere informatie is te vinden op: Den Haag – Doe mee aan de Schoonste Straatverkiezing en maak kans op € 750

Laatste nieuws over de wijkagenda Bomen- en Bloemenbuurt

In deze terugkerende rubriek geeft het stadsdeelkantoor Segbroek het laatste nieuws over de wijkagenda Bomen- en Bloemenbuurt. De wijkagenda is in juli 2020 opgesteld met bewoners, ondernemers, sociale partners en de gemeente. En samen zijn we gekomen tot de belangrijkste verbeterpunten voor de wijk. Voor de Bomen- en Bloemenbuurt zijn dit:

 • Verkeersveiligheid
 • Opknappen buitenruimte
 • Vergroenen tuinen en buitenruimte

Wist je dat

De afgelopen jaren zijn de medewerkers van stadsdeel Segbroek aan de slag gegaan met de verbeterpunten. Er is een wijkvisie opgesteld voor de buitenruimte van de Bomenbuurt. Meer informatie hierover kun je lezen op operatiebomenbuurt.denhaag.nl. Afgelopen donderdag is er weer een nieuwsbrief verstuurd, met daarin een update over Operatie Bomenbuurt? Wil je deze nieuwsbrief ook ontvangen? Laat het ons dan weten via operatiebomenbuurt@denhaag.nl

De groenbeheerder heeft niet stilgezeten de afgelopen twee jaar. Het Papaverhof is opgeknapt, en ook de Anemoonstraat en het Stokroosveld zijn weer voorzien van nieuw groen. Op het stokroosveld is ook een bijenhotel geplaats. En in de Rozenstraat is een speelontdektuin aangelegd. Ook het groengebied op het Hyacintplein is vorig jaar opgeknapt. Al het verwilderde groen is verwijderd en er zijn nieuwe planten geplant.

De Goudsebloemlaan is voorzien van een mooi nieuw pad en divers groen. En voor senioren is er een fitplek aangelegd in de Bosjes van Pex.

Hoe nu verder

De komende maanden worden nog meer acties opgepakt door verschillende werkgroepen. Er worden plannen gemaakt voor een verkeerscampagne rondom de Fahrenheitstraat. Ook met de zwerf- en weesfietsen gaat de gemeente aan de slag.

Het stookroosveld is nog niet helemaal af. Hier gaat de groenbeheerder een diervriendelijke omgeving aanleggen. Dat wil zeggen dat er meer groen komt, dat aantrekkelijk is voor vogels en insecten.

Heeft u ideeën om verbeterpunten van de wijkagenda te realiseren? Laat het ons weten via segbroek@denhaag.nl

Spullenbak

Heb je al gehoord van een heel leuk project in de wijk genaamd spullenbak? Dit is een bak die men in huis heeft. Je kunt daar de aangegeven spullen in verzamelen. Als de bak vol is, dan geef je een seintje en wordt de bak opgehaald. Er wordt gevraagd om specifieke spullen, omdat de spullen die ingezameld worden weer door gezonden worden naar makers in de stad. Door jouw deelname kunnen deze bedrijven:

 Tassen van jouw oude winterjas maken.

 Oude computerspullen repareren voor kinderen met een laag inkomen.

 Jouw oude shampoo flessen omtoveren in o.a. afvalbakken en bankjes.

 Het leer van jouw oude jas gebruiken om er tasjes en portemonnees van te maken.

 En nog veel meer!

 Hier onder een filmpje van hoe het werkt.

 Ben je enthousiast en wil je samen met de buurt een verschil maken?

 Meld je dan aan op www.spullenbak.nl/aanmelden/

Beheerder wijkgebouw gezocht!

Het wijkberaad zoekt een beheerder voor de ruimtes die we (ver)huren in ons wijkgebouw aan de Anemoonstraat 25.

In het wijkcentrum vinden diverse activiteiten plaats, zoals leesclubs, schaken, bridge, scrabble, huiskamer, koffie­ochtend,­kookclub,­yoga,­zangkoor;­en­er­is­een­ tuinwerkgroep. Ook vindt zaalverhuur plaats.

Taken Beheerder
We zoeken een vrijwilliger die enkele uren per week tijd heeft, om ervoor te zorgen dat onze accommodatie in goede staat verkeert voor alle uitgevoerde activiteiten. Het gaat daarbij om de volgende zaken:

 • Technisch onderhoud (kleine mankementen en storingen);
 • Aansturen van de schoonmaak;
 • Contacten onderhouden met de gemeente (verhuurder), de gebruikers en huurders binnen het pand;
 • Contacten onderhouden met het bestuur inzake het reilen en zeilen van het pand.

  Heb je interesse? Mail dan naar:
  Voorzitter Jan Vonk, voorzitter@dehyacint.nl of
  Secretaris Marja van der Werf marjavanderwerf@dehyacint.nl

Geef uw mening over de Notitie Reikwijdte en Detailniveau voor de omgevingsvisie

De gemeente gaat een omgevingsvisie maken. In deze omgevingsvisie staat wat de plannen zijn voor Den Haag en de omgeving tot 2050. De mening van bewoners en ondernemers is hiervoor heel belangrijk omdat we samen de toekomst bepalen. Als voorbereiding op de visie wordt een aantal andere documenten gemaakt. De Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) is 1 daarvan. De gemeente nodigt u uit voor een stadgesprek over de NRD en omgevingsvisie op woensdag 30 november. Van vrijdag 4 november tot en met vrijdag 16 december ligt deze notitie ook ter inzage. Dit betekent dat u ook uw mening kunt geven via een zogeheten zienswijze.

n de NRD staat de hoe de gemeente denkt over de ruimtelijke plannen voor Den Haag. Dit zijn plannen voor bouwen en de openbare ruimte, zoals straten en parken. Ook staat er hoe onderzocht wordt wat de gevolgen zijn van gemaakte keuzes én welke keuzes er nog gemaakt moeten worden om de omgevingsvisie Den Haag 2050(externe link) te kunnen maken. Het gaat dan bijvoorbeeld over keuzes in milieubelangen en sociale aspecten. Naast geluid, luchtkwaliteit en natuurwaarden, gaat het daarom ook om gezondheid, welzijn en welvaart van iedereen in Den Haag.

Een reden voor het maken van de omgevingsvisie is dat op 1 juli 2023 de nieuwe landelijke omgevingswet ingaat. Alle gemeenten in Nederland moeten dan een omgevingsvisie hebben.

Lees de volledige Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD)(externe link) (RIS313413)

Uitnodiging stadsgesprek over de NRD en omgevingsvisie

Op 30 november kunt u live meepraten en uw mening geven over het proces van de NRD en de omgevingsvisie. Tijdens het gesprek vertellen medewerkers van de gemeente u graag meer over ideeën die al zijn aangeleverd door mensen die in de stad wonen, werken of verblijven over de toekomst van de stad. De toekomst van Den Haag bepalen we samen.

 • Wanneer: 30 november 2022
 • Waar: EMMA, Wijnhaven 88, 2511 GA Den Haag
 • Tijd: 15.00 tot 17.30 uur
 • Aantal deelnemers: Er is plek voor 60 mensen en het stadsgesprek is ook digitaal te volgen. Meer informatie hierover leest u binnenkort op www.omgevingsvisie.denhaag.nl(externe link)

Uw mening geven door een zienswijze

De NRD ligt tot en met 16 december ter inzage. U kunt een zienswijze indienen om uw mening te geven. Dit kan op verschillende manieren:

 • per e-mail: m.e.r@denhaag.nl (in de cc naar omgevingsvisie@denhaag.nl)
 • per post:
  Gemeente Den Haag
  t.a.v. Beleidsafdeling Stadsbeheer/ Milieu en gebiedsgericht werken
  o.v.v. Zienswijze NRD Omgevingsvisie Den Haag
  Postbus 12651
  2500 DP Den Haag
 • mondeling: maak tijdens de inspraakperiode een afspraak via telefoonnummer 14 070.

Bekijk de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD)(externe link) (RIS313413). De NRD ligt ook ter inzage bij het Den Haag Informatiecentrum Spui 70, Den Haag.

Bron: Gemeente Den Haag

Informatiebijeenkomst energie besparen

De energieprijzen zijn hoog. En ook andere kosten, zoals van boodschappen, zijn gestegen. Veel
mensen hebben daardoor moeite om rond te komen. Daarnaast verbruiken we met elkaar veel
energie wat tegenwoordig veel geldt kost. Misschien maakt u zich zorgen hierover. In dit bericht
vindt u informatie over wat u zelf kunt doen om kosten te besparen en wat de gemeente voor u
kan doen.

Hulp bij energiebesparing en geldzaken
Maakt u zich zorgen over hoge energiekosten? Misschien kunt u energietoeslag krijgen of
bijzondere bijstand aanvragen. Bij deze brief vindt u een flyer met informatie over hulp bij
geldzaken en een stappenplan om met eenvoudige middelen gas te besparen. Heeft u ernstige
geldzorgen en heeft u met spoed hulp nodig? Bel (070) 353 75 00 voor hulp op maat. Voor meer
informatie over hulp bij hoge energiekosten ga naar www.denhaag.nl/energie.

Kom naar de bijeenkomst in uw wijk
Samen met de werkgroep Duurzame Bloemen- en Bomenbuurt (BLOB) organiseren we een
bijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomstgeven we handige tips over hoe u gas kunt besparen. Dit
doen we met een 5 stappenplan waarmee u tot 30% gas bespaart. U krijgt gratis
energiebesparende materialen en informatie over acties van de gemeente. Met deze materialen en
acties kunt u thuis direct aan de slag om energie te besparen. Ook vertellen we tijdens de
bijeenkomst waar u terecht kunt voor hulp bij geldzaken en wat de gemeente voor u kan doen.

Programma
19.30 Inloop
20.00 Start
• Energiebesparing, met extra aandacht voor het stappenplan voor het besparen van
gas
• Hulp bij geldzaken
21.30 Einde

U bent van harte welkom
Plaats: Houtrustkerk
Adres: Beeklaan 535 (hoek Houtrustweg)
Datum: 7 december 2022
Tijdstip: Vanaf 19.30 inloop

Kunt u niet deelnemen?
Kunt u niet naar de bijeenkomst komen, maar wilt u wel graag informatie ontvangen? Volg dan
het webinar op woensdag 30 november van 19.00 uur tot 20.00 uur. Meld u aan via deze link
Aanmelden gaat makkelijk met uw voornaam en e-mailadres. Heeft u tijdens het webinar vragen, stel ze direct via de chatfunctie.

Voor de bijeenkomst hoeft u zich niet aan te melden. De gemeente Den Haag kijkt ernaar uit u te ontmoeten op 7 december.

Winteropvang voor komende maanden op orde

De komende winter realiseert Den Haag opnieuw een Permanente Winteropvang. Hiervoor zijn er 120 plekken voor 24 uurs opvang gecreëerd in het voormalige Haga (Rode Kruis) Ziekenhuis aan de Sportlaan 600. De voorzieningen zijn open van 1 november tot en met 31 maart a.s. Hiermee komt het college meteen de afspraken na die hierover onlangs gemaakt zijn in het coalitieakkoord.

Wethouder Mariëlle Vavier van Armoedebestrijding, Inclusie en Volksgezondheid, vindt het belangrijk dat er geen onzekerheid of onduidelijkheid is over de voorzieningen deze winter. ‘Door dit aanbod, dat in totaal groter is dan voorgaande jaren, dragen we bij aan mentale rust en herstel bij deze groep, vaak kwetsbare, dak- en thuisloze mensen tijdens de winterperiode. Een dak boven je hoofd is een mensenrecht en een belangrijke voorwaarde voor meedoen in de samenleving. Maar er is een groot woningtekort en het aantal mensen zonder vaste woon- of verblijfplaats is daardoor enorm gestegen. De wooncrisis pakken we aan maar die is nog niet snel opgelost. Daarom ben ik blij dat we deze groep tijdens de wintermaanden kunnen opvangen en tegelijk samen met hen kunnen zoeken naar duurzame oplossingen

De opvang is toegankelijk voor dak- en thuisloze mensen met regiobinding rondom de gemeente Den Haag en voor kwetsbare dakloze mensen uit EU-lidstaten met een zorgvraag of ter overbrugging naar onderdak elders. Op de locatie zijn altijd begeleiders en beveiligers aanwezig. Ook wordt er samengewerkt met verschillende maatschappelijke partners. Zo wordt de opvang-locatie een plek waar dak- en thuisloze mensen kunnen herstellen en hulp kunnen krijgen en voorkomen we mogelijke overlast in de buurt. De buren rond om de locatie zijn geïnformeerd over de komst van de permanente winteropvang. Binnenkort organiseert de gemeente een bewonersbijeenkomst voor de buurt. De opvang opent op 1 november 2022 en sluit per 1 april 2023.

Naast de permanente winteropvang opent het college ook per 1 november een locatie voor de winterkouderegeling, zoals dat jaarlijks gebeurt.

De locaties voor deze winter zijn nog niet de structurele voorzieningen waarover in het nieuwe collegeakkoord afspraken zijn gemaakt. Daar wordt nog naar gezocht maar voor deze winter is er geen onzekerheid rondom de opvang van kwetsbare dakloze mensen.

Alle informatie over de PWO en de WKR 2022/2023 leest u hier:

https://denhaag.raadsinformatie.nl/document/11924664/2/RIS313366+De+realisatie+van+de+Permanente+winteropvang+PWO+en+de+locatie+van+de+Winterkouderegeling+WKR

https://denhaag.raadsinformatie.nl/document/11924832/2/RIS313367+Permanente+Winteropvang+PWO

https://denhaag.raadsinformatie.nl/document/11924889/2/RIS313368+Winterkouderegeling+WKR

https://denhaag.raadsinformatie.nl/modules/13/Overige bestuurlijke stukken/785641

Back to top