Auteur: Wijkberaad Bloemenbuurt

Broedseizoen! Dit kun jij doen om dieren en hun jongen te helpen

Het broedseizoen begint; de winter is voorbij. Dieren in onze duinen, bossen en parken gaan op zoek naar voedsel en een partner. Haagse boswachters zijn bezorgd over de drukte in de natuur nu die extra kwetsbaar is. Ze vertellen wat jij kunt doen om de natuur te beschermen en waarom is dat nodig is.

Het broedseizoen in de Haagse stadsnatuur begint op 15 maart en eindigt op 15 juli. Vogels, egels, vossen, konijnen, eekhoorntjes, herten, fazanten en vele andere dieren zoeken een mannetje of vrouwtje om mee te paren. Tijdens deze zeer kwetsbare periode moeten we dieren extra beschermen. We helpen ze door ze met rust te laten, op paden te blijven en honden aangelijnd te houden.

Lees het complete artikel op:
https://www.hethaagsegroen.nl/het+groen+in/1910076.aspx?t=Broedseizoen-Dit-kun-jij-doen-om-dieren-en-hun-jongen-te-helpenhttps://www.hethaagsegroen.nl/het+groen+in/1910076.aspx?t=Broedseizoen-Dit-kun-jij-doen-om-dieren-en-hun-jongen-te-helpen

Een energiecoachgesprek met je buur? Kom naar de online bewonersavond van woensdag 21 april

Op woensdag 21 april organiseren energiecoaches uit acht Haagse wijken van 20:00 t/m 21:00 uur een gratis online informatieavond voor bewoners. Denk jij erover na om je woning te verduurzamen, maar weet je niet waar je moet beginnen? Wil je bijvoorbeeld betere isolatie, dubbel glas of beginnen met zonnepanelen? Of wil je gewoon eerst een goed gesprek van buur tot buur met iemand die al heel wat voorbeelden in de wijk gezien heeft? Maak dan een afspraak met een energiecoach uit jouw buurt! Tijdens de informatieavond hoor je hier meer over.

Wat is een energiecoach?

Een energiecoach is een vrijwilliger die is aangesloten bij een bewonersinitiatief uit jouw wijk. Doordat ze uit jouw buurt komen zijn ze op de hoogte van de verduurzamingsplannen in de wijk en kennen ze de soort huizen die in jullie wijk staan. Er is geen winstoogmerk, het gesprek is gratis en er zijn geen commerciële relaties met leveranciers. Onder de noemer Haagse Energiebesparingsaanpak (HEBA) zijn de coaches actief met ondersteuning van Duurzaam Den Haag, de gemeente Den Haag en Hoom.

Online informatieavond woensdag 21 april

Benieuw wat een energiecoach voor jou kan betekenen of wil je alvast met een energiecoach uit jouw wijk in gesprek? Kom dan naar de online informatieavond van woensdag 21 april om 20.00 uur. Tijdens de avond krijg je ook de mogelijkheid om in een kleine groep wijkgenoten met een coach uit jouw wijk te spreken. De coaches van deze avond komen uit het Regentesse- en Valkenboskwartier, Benoordenhout, Scheveningen, de Bloemen- en Bomenbuurt, Archipel/Willemspark, Duinoord en Mariahoeve.

Zit jouw wijk er niet bij? Geen probleem! De energiecoaches werken ook in andere wijken of schakelen adviseurs in van de gemeente Den Haag. Kijk voor meer informatie en ervaringen van bewoners die een energiecoach ingezet hebben op www.duurzaamdenhaag.nl/heba.

Wat? Online informatieavond over Energiecoaches uit de wijk en advies over verduurzaming

Wanneer? Woensdag 21 december van 20:00 tot 21:00 uur

Waar? Online, meld je aan via deze link!

Doe mee met de energietransitie in de Bloemenbuurt

Een aantal bewoners van de Bloemen- en Bomenbuurt heeft de koppen bij elkaar gestoken en het plan opgevat om als wijk eigen duurzame energie op te wekken.
Dat willen we bereiken door zoveel mogelijk zonnepanelen op daken in de buurt te gaan leggen. Wij denken daarbij niet alleen aan particuliere daken maar ook aan grotere (bedrijfs)daken, zoals het wijkcentrum aan de Anemoonstraat of zelfs de Jumbo.

Daarnaast onderzoeken wij de mogelijkheid om met subsidie van de gemeente een buurtbatterij te plaatsen. Met deze buurtbatterij kunnen we het overschot aan opgewekte energie opslaan. Wij willen dat gebruiken voor het opladen van elektrische fietsen, scooters en scootmobielen. Het overschot is uiteraard afhankelijk van het aantal zonnepanelen dat we in de wijk kunnen plaatsen.

Graag horen wij van u wat u van ons plan vindt. Ook zijn we benieuwd of u zelf nog suggesties en ideeën heeft over de invulling ervan. Een belangrijke vraag is natuurlijk of u bereid bent om uw eigen dak ter beschikking te stellen.

Voor de uitvoering van het plan hebben we de samenwerking gezocht met Haagse Stroom, een lokale energiecoöperatie zonder winstoogmerk.
Haagse Stroom is een ervaren organisatie op dit terrein en heeft bijvoorbeeld zonnepanelen voor buurtbewoners gelegd op de Abeel- en Valkenbosschool.
Het is de passie van Haagse Stroom om Den Haag aan de groene energie te krijgen en zo samen concrete stappen te zetten om de energietransitie in gang te zetten.

Kunt u eigenlijk niet wachten om mee te doen met de energietransitie? Stap dan in navolging van andere buurtbewoners gelijk over en neem stroom af van
Haagse Stroom. U kunt zich inschrijven via hun website!

www.haagsestroom.nl
Mail: zon@haagsestroom.nl
Tel: 070 – 200 22 91

Werkgroep Duurzame Bomen- en Bloemenbuurt
Lars Nanninga en Duurt Alkema
Facebook: @duurzameblob
Mail: larsnanninga@gmail.com
Mail: Duurt@hotmail.com

Ook uw ideeën en suggesties zijn hier van harte welkom.

Wijkcentrum De Hyacint gesloten

Helaas is het bestuur van Wijkberaad Bloemenbuurt De Hyacint genoodzaakt om alle activiteiten in Wijkcentrum De Hyacint aan de Anemoonstraat 25 stil te leggen. Dit vanwege de lockdown die de overheid heeft afgekondigd per 14 december 2020. Dat betekent dat alle activiteiten t/m 20 april 2021 niet doorgaan.

Het kantoor van Wijkberaad Bloemenbuurt De Hyacint is wekelijks bereikbaar op dinsdagmorgen van 10:00 tot 12:00 uur per mail (wijkberaad@dehyacint.nl) en telefonisch (070 360 37 25).

We hopen op uw begrip.

Open Coffee Bloemenbuurt stopt

Na zes jaar stopt Open Coffee Bloemenbuurt. Bij gebrek aan vrijwilligers is het niet langer haalbaar om deze activiteit voort te zetten. Met veel plezier heeft Team Open Coffee Bloemenbuurt de afgelopen jaren dit evenement georganiseerd. Waarbij we maandelijks een bijeenkomst organiseerden in Lokaal 7 voor ondernemende wijkbewoners, ZZP’ers en kleine ondernemers uit de wijk en zelfs daarbuiten. Dank aan alle gastsprekers die belangeloos een workshop, presentatie of masterclass hebben gegeven. Ook dank aan ons netwerk, alle deelnemers van Open Coffee Bloemenbuurt door de jaren heen. En speciale dank aan alle vrijwilligers die Open Coffee Bloemenbuurt hebben mogelijk gemaakt.

Sammie’s Wereld

Sammie’s Wereld steunt kleinschalige initiatieven, waardoor kinderen mee kunnen doen. In Sammie’s Wereld is alles simpel. Wil je iets betekenen voor een ander? Dan is het delen van je idee genoeg om in aanmerking te komen voor een kleine bijdrage. Er zijn geen ingewikkelde procedures om snel iets voor elkaar te krijgen. Iedereen kan een aanvraag indienen.

     – Organiseer je een straatfeestje en heb je daar speelgoed bij nodig? Vraag het aan.

     – Heb je boekjes nodig om voor te lezen voor de buurtkinderen? Vraag het aan.

     – Wil je een training verzorgen en heb je daar een voet-, hand- of basketbal voor nodig. Vraag het aan.  

Kijk voor meer informatie op: www.sammieswereld.orghttps://www.sammieswereld.org/wie-we-zijn

WijkWijs nr. 1, 2021

Deze week ploft de nieuwe WijkWijs bij bewoners van de Bloemenbuurt in de bus. Het eerste nummer van het prachtige full colour wijkblad in 2021. Het blad is ook online te lezen. Terugbladeren in oudere nummers kan, hier op de site staat een vrij uitgebreid archief van WijkWijzen. Bekijk hier het archief.

Gezocht # Social Media Manager Bloemenbuurt

#vrijwilliger; #paar uur per week; #nieuwe media is een uitdaging; #Insta, Facebook, Tiktok, Snapchat, LinkedIn; #aanboren van nieuwe doelgroepen #jongeren; #dertigers. Meld je aan bij kdevrueh@gmail.com. Snap je het nu?

Stemmen in Den Haag


Op 17 maart 2021 vinden de Tweede Kamerverkiezingen plaats. De gemeente Den Haag neemt strenge voorzorgsmaatregelen om de verkiezingen in tijden van corona zo veilig mogelijk te laten verlopen. Zo ontvangt iedere kiezer een eigen potlood om te stemmen, zijn er kuchschermen aanwezig in de stembureaus en dragen stembureauleden chirurgische mondneusmaskers en wegwerphandschoenen. Ook worden er dit jaar duidelijk meer stembureauleden ingezet: ruim 2.000 meer dan bij vorige verkiezingen

Jan van Zanen, burgemeester van Den Haag: “In coronatijd gaat het stemmen een beetje anders dan we gewend zijn. We doen er alles aan om iedereen in Den Haag, jong of oud, veilig te laten stemmen.”
Stemmen dichtbij huis
Voor de Tweede Kamerverkiezingen van 2021 zijn in Den Haag ruim 350.000 inwoners kiesgerechtigd. Om de reisbewegingen zo veel mogelijk te beperken, worden door de hele stad in totaal 273 stembureaus op 260 locaties ingericht. Ook worden er tien tenten ingezet als stemlocaties. Een overzicht van alle stembureaulocaties is te vinden op stembureausindenhaag.nl.
Toegankelijkheid
In Den Haag doet iedereen mee. Dat geldt ook voor de verkiezingen. Er wordt alles aan gedaan om de verkiezingen zo toegankelijk mogelijk te maken voor iedereen. Op de website stembureausindenhaag.nl en in de Verkiezingskrant die huis-aan-huis wordt verspreid, is duidelijk aangegeven welk stembureau bijvoorbeeld toegankelijk is voor rolstoel- of scootmobielgebruikers. Ook zijn er dit jaar voor het eerst extra voorzieningen voor doven en slechthorenden (videoverbinding met schrijftolk/gebarentolk).
Vervroegd stemmen
Inwoners die vanwege het coronavirus tot een risicogroep behoren, kunnen op 15 en 16 maart 2021 al hun stem uitbrengen. Hiervoor zijn 48 stembureaus op 40 locaties geopend, verspreid over de hele stad. Zo krijgen kiezers de kans om op een rustig moment naar het stembureau te gaan.
Verzorgingshuizen
In Den Haag gaan in zeven verzorgingshuizen stembureaus open exclusief voor bewoners en personeel. Verzorgingshuizen geven aan dat zij verwachten dat het overgrote deel van hun bewoners hun stem per brief uitbrengt.

Meer informatie

Stemmen in de Bloemenbuurt
Op 15, 16 en 17 maart is Wijkcentrum De Hyacint ingericht als stembureau. U kunt op deze dagen uw stem uitbrengen van 07:30 tot 21:00 uur, bij Wijkcentrum De Hyacint, Anemoonstraat 25.

Wijkagenda Bomen- en Bloemenbuurt

Hoe gaat het nu met de wijkagenda Bomen- en Bloemenbuurt?

Met dit bericht informeren we u over de voortgang van de wijkagenda Bomen- en Bloemenbuurt.

Inleiding

Bewoners weten wat nodig is in de Bomen- en Bloemenbuurt. Vandaar dat in 2020 aan bewoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen uit de wijk is gevraagd wat de komende vier jaar de belangrijkste agendapunten zijn. Dat leverde 152 ideeën op die samen met de ambtenaren van de gemeente zijn gecombineerd tot acht agendapunten. Ruim 2500 bewoners hebben deze acht punten geprioriteerd. En zo is de wijkagenda Bomen- en Bloemenbuurt 2020-2024 ontstaan. De komende jaren werken alle partijen samen aan de uitvoering van de wijkagenda.

De eerste 3 agendapunten krijgen de meeste aandacht omdat die de meeste stemmen hebben gekregen. Dat zijn: 

 1. Verbeteren van de verkeersveiligheid
 2. De buitenruimte opknappen
 3. Vergroenen van tuinen en buitenruimte

Voor de volledige uitslag klik hier.

Wat is er gebeurd sinds de totstandkoming van de wijkagenda?

De wijkagenda is in januari 2021 aan de gemeenteraad aangeboden.
Zij heeft de wijkagenda en de werkwijze om te komen tot een wijkagenda vastgesteld. Klik hier voor de Raadsmededeling Wijkagenda’s.
Tegelijkertijd zijn voorbereidingen getroffen voor de uitvoering. Hier informeren wij u in dit bericht over.

Verbeteren van de verkeersveiligheid

Verbeteren van de verkeersveiligheid kreeg met 3862 stemmen de hoogste prioriteit. We gaan nu vier acties uitvoeren: 

 • Voor de Bomenbuurt starten we een studie naar de verkeerscirculatie omdat er nog te veel smalle straten zijn waar tweerichtingsverkeer geldt en dit de veiligheid niet ten goede komt.
 • Ook benutten we het groot onderhoud aan de Goudenregenstraat om de verkeersveiligheid in de straat te verbeteren.
 • We organiseren een handhavingsactie.
 • En starten een verkeersveiligheidscampagne.

Wat gaan we doen?

We starten met de campagne om verkeersdeelnemers bewust te maken van hun rijgedrag. We willen precies weten welke verkeersnemers op welke plekken welk soort rijgedrag vertonen. Daarom houden we een enquête om dit bij de bewoners van de Bomen- en Bloemenbuurt te onderzoeken. Als de resultaten zijn geanalyseerd, kunnen we een op maat gemaakte campagne uitvoeren in de straten waar het om gaat. Deze campagne gaat waarschijnlijk medio april van start. Daarna organiseren we een handhavingsactie om ook het gewenste rijgedrag te krijgen.

Hoe kunt u een bijdragen leveren?

Vul de enquête ‘Verkeersveiligheidscampagne Bomen- en Bloemenbuurt’ in en geef ons inzicht in het rijgedrag in de wijk. Klik hier om de enquête in te vullen. De enquête is online gepubliceerd op segbroek.hoplr.com/ en op  buurtplatform Hoplr. U hoeft hiervoor geen lid te zijn van Hoplr. Als je wil deelnemen aan dit online gesprek en tegelijkertijd je buurt en buren beter wil leren kennen, kan je simpelweg een account op Hoplr aanmaken. Kijk voor meer informatie op http://www.hoplr.com of download de mobiele app voor Android of iOS.

Wij zien uw ingevulde enquête graag tegemoet!

De buitenruimte opknappen

Op de tweede plek met 3197 stemmen, is het opknappen van de buitenruimte geëindigd. Dit is vooral van toepassing voor de Bomenbuurt omdat de buitenruimte in de Bloemenbuurt recent is opgeknapt. Het opknappen van de buitenruimte moet ervoor zorgen dat er meer ruimte komt voor ontmoeten, groen, spelen en het stallen van fietsen. Dit doen we door drie acties uit te voeren:

 • We organiseren een opruimactie voor het inleveren van oude fietsen zodat er meer stallingsruimte vrij komt en stoepen beter begaanbaar worden.
 • We onderzoeken hoe we binnen bestaande ruimte extra plekken kunnen creëren voor het stallen van fietsen in de Bloemenbuurt.
 • We stellen samen met bewoners een visie op voor de buitenruimte van de Bomenbuurt. In deze visie nemen we op hoofdlijnen de wensen uit de wijk op, geven aan wat er wel en niet kan en laten dit doorrekenen. Deze opbrengsten gebruiken we om de gemeenteraad te overtuigen extra middelen vrij te maken. Zodat als het riool straks (2023) vervangen wordt, de buitenruimte ook volgens de wens van de buurt kan veranderen.

Wat gaan we doen?

In 2019 is de bewonersorganisatie Bomenbuurt (SBOB) met ondersteuning van het stadsdeel gestart met het inventariseren voor de buitenruimte. Hier zijn drie bijeenkomsten voor georganiseerd. Tijdens de jaarvergadering is een werksessie gehouden waar ruim 50 bewoners aan hebben deelgenomen, tijdens het Energiefestival konden bewoners maquettes bouwen en een mobiliteitsspel spelen en ook tijdens een drukbezochte pizzabijeenkomst hebben bewoners zich laten horen. De resultaten van al deze sessies zijn in 2020 door een werkgroep van de SBOB met hulp van het stadsdeel vertaald naar de ‘Wijkvisie Bomenbuurt’. De wijkvisie is in concept af en wordt in 2021 via het buurtplatform Hoplr voorgelegd aan de wijk. Zo kunnen alle bewoners laten weten wat zij vinden van de wijkvisie en of er nog dingen missen. Daarna wordt de wijkvisie bijgewerkt en aan het College van B&W aangeboden.

Hoe kunt u een bijdragen leveren?

We horen graag van zoveel mogelijk bewoners wat zij vinden van de wijkvisie en of we nog zaken missen. Hoe u mee kunt doen, leest u later op segbroek.hoplr.com en op het buurtplatform Hoplr. U hoeft hiervoor geen lid te zijn van Hoplr. Als je wilt deelnemen aan dit online gesprek en tegelijkertijd je buurt en buren beter wil leren kennen, kan je simpelweg een account op Hoplr aanmaken. Kijk voor meer informatie op www.hoplr.com of download de mobiele app voor Android of iOS.

We kijken uit naar uw reactie!

Vergroenen van tuinen en buitenruimte

Op de derde plek met 2751 stemmen is het vergroenen van tuinen en buitenruimte geëindigd. Uit het stemgedrag en de ingediende ideeën blijkt dat er veel waarde wordt gehecht aan het vergroenen van de omgeving. Dit doen we door drie acties uit te voeren:

 • We gaan bewoners beter informeren over mogelijkheden om hun tuin te verduurzamen.
 • We starten een actie steenbreek (vergroenen) in combinatie met het aanbieden van regentonnen.
 • We vergroenen de buitenruimte met aandacht voor het vergroten van de biodiversiteit.

Wat gaan we doen?

We starten een actie steenbreek in combinatie met een regentonactie. In het voorjaar bieden we de mogelijkheid om tuintegels in te leveren in ruil voor planten. Ook kunnen regentonnen worden aangevraagd tegen een gereduceerd tarief. De bewoners en partners die hieraan meedoen, nodigen we uit om met elkaar door te praten over mogelijkheden om samen ook andere maatregelen te treffen om de wijk te verduurzamen.

Hoe kunt u een bijdragen leveren?

U kunt meedoen door tuintegels in te leveren of een regenton aan te vragen. Heeft u nog geen geveltuin, dan kunt u deze zelf aanleggen. Let wel op dat u dit doet conform de voorwaarden van de gemeente.

Heeft u geen tuin, dan gaan we graag met u en andere gelijkgestemden in gesprek om te kijken hoe we samen de wijk kunnen verduurzamen. Ook hierover communiceren we via het buurtplatform Hoplr.

Wijkbudget Bomen- en Bloemenbuurt

De wijkagenda is van ons allemaal. Daarom bieden we de mogelijkheid aan bewoners om zelf ideeën aan te dragen en uit te voeren voor een leefbaardere wijk.

Wat gaan we doen?

Dit jaar heeft de gemeente 30.000 euro wijkbudget vrijgemaakt voor de Bloemenbuurt. De Bomenbuurt heeft al een wijkbudget gehad. Omdat bewoners het beste weten wat er nodig is om de Bloemenbuurt nog prettiger te maken, om in te wonen, werken, sporten en te bezoeken, kunnen bewoners zelf plannen indienen. Dit kan via de website: www.bloemenbuurtbegroot.denhaag.nl

De plannen kunnen vervolgens worden geliked op de website. De plannen met minimaal 25 likes worden door de gemeente gecheckt op haalbaarheid. Daarna kan er worden gestemd op de haalbare plannen. Op 12 mei worden de winnende plannen bekend gemaakt. Zo bepaalt de Bloemenbuurt zelf welke mooie plannen straks met dit geldbedrag worden uitgevoerd.

Hoe kunt u een bijdrage leveren?

Op 6 januari 2021 is het wijkbudget gestart met een aftrap door wethouder Robert van Asten. Bewoners kunnen hun plannen indienen tot 17 februari.
Wilt u ook een bijdrage leveren door een plan in te dienen of te stemmen?
Ga voor meer informatie naar www.bloemenbuurtbegroot.denhaag.nl

Wilt u op de hoogte blijven? Voor de communicatie over het wijkbudget gebruiken wij ook het buurtplatform Hoplr en de facebookpagina van Wijkberaad de Hyacint.

Op de hoogte blijven van ontwikkelingen in de Bomen- en Bloemenbuurt?

Meld u zich dan ook aan voor de facebookpagina van de Bewonersorganisatie Bomenbuurt en de facebookpagina van de Wijkorganisatie ‘De Hyacint’.

Back to top