Laatste nieuws over de wijkagenda Bomen- en Bloemenbuurt

In deze terugkerende rubriek geeft het stadsdeelkantoor Segbroek het laatste nieuws over de wijkagenda Bomen- en Bloemenbuurt. De wijkagenda is in juli 2020 opgesteld met bewoners, ondernemers, sociale partners en de gemeente. En samen zijn we gekomen tot de belangrijkste verbeterpunten voor de wijk. Voor de Bomen- en Bloemenbuurt zijn dit:

  • Verkeersveiligheid
  • Opknappen buitenruimte
  • Vergroenen tuinen en buitenruimte

Wist je dat

De afgelopen jaren zijn de medewerkers van stadsdeel Segbroek aan de slag gegaan met de verbeterpunten. Er is een wijkvisie opgesteld voor de buitenruimte van de Bomenbuurt. Meer informatie hierover kun je lezen op operatiebomenbuurt.denhaag.nl. Afgelopen donderdag is er weer een nieuwsbrief verstuurd, met daarin een update over Operatie Bomenbuurt? Wil je deze nieuwsbrief ook ontvangen? Laat het ons dan weten via operatiebomenbuurt@denhaag.nl

De groenbeheerder heeft niet stilgezeten de afgelopen twee jaar. Het Papaverhof is opgeknapt, en ook de Anemoonstraat en het Stokroosveld zijn weer voorzien van nieuw groen. Op het stokroosveld is ook een bijenhotel geplaats. En in de Rozenstraat is een speelontdektuin aangelegd. Ook het groengebied op het Hyacintplein is vorig jaar opgeknapt. Al het verwilderde groen is verwijderd en er zijn nieuwe planten geplant.

De Goudsebloemlaan is voorzien van een mooi nieuw pad en divers groen. En voor senioren is er een fitplek aangelegd in de Bosjes van Pex.

Hoe nu verder

De komende maanden worden nog meer acties opgepakt door verschillende werkgroepen. Er worden plannen gemaakt voor een verkeerscampagne rondom de Fahrenheitstraat. Ook met de zwerf- en weesfietsen gaat de gemeente aan de slag.

Het stookroosveld is nog niet helemaal af. Hier gaat de groenbeheerder een diervriendelijke omgeving aanleggen. Dat wil zeggen dat er meer groen komt, dat aantrekkelijk is voor vogels en insecten.

Heeft u ideeën om verbeterpunten van de wijkagenda te realiseren? Laat het ons weten via segbroek@denhaag.nl

Back to top