Persbericht Gemeente Den Haag over grondwaterstanden

Historische grondwaterstanden en gemeentelijke maatregelen

Het afgelopen jaar kregen veel mensen te maken met ondergelopen kelders. Door veel regen stond de grondwaterstand op recordhoogte. De gemeente helpt bewoners met deze problemen en start een bewustwordingscampagne.

Bewoners ondervonden de afgelopen maanden problemen met verhoogde grondwaterpeilen. Dit leidde tot meer dan 500 meldingen bij de gemeente van wateroverlast in kelders. Door klimaatverandering, met toenemende neerslag en drogere zomers, zal deze overlast in de toekomst toenemen. De gemeente ondersteunt inwoners via een subsidie bij het nemen van klimaatadaptieve maatregelen in wijken waar dit het sterkst speelt.

Grondwatersysteem
Regen dringt door tot het grondwater, dat zich meestal 1 tot 2 meter onder het straatniveau bevindt. Het water stroomt langzaam door de bodem naar lagergelegen plekken, meestal de dichtstbijzijnde sloot. De gemeente kan niet ingrijpen in deze natuurlijke processen, maar biedt ondersteuning bij bewoners die lekke kelders hebben. ‘Wij begrijpen de zorgen van de bewoners over de grondwaterproblemen en helpen ze bij het treffen van maatregelen,’ aldus wethouder Robert Barker.

Ondersteuning voor inwoners
Inwoners kunnen via de website www.hulpbijgrondwaterdenhaag.nl veel informatie vinden over hoe om te gaan bij ondergelopen kelders. Daarnaast komt de gemeente bij complexe problemen langs en biedt maatwerk advies.In het voorjaar start daarbij een campagne om huiseigenaren bewust te maken van maatregelen om zich voor te bereiden op hevige regenval en fluctuaties in grondwaterstanden. Wethouder Robert Barker: ‘De gemeente heeft maatregelen getroffen om sneller te kunnen adviseren bij wateroverlast. Daarnaast stimuleren we het opvangen van water. Op die manier dragen we bij aan een groenere en duurzame stad.’

Back to top