Nieuws

Oproep redactie WijkWijs


De redactie van Wijkwijs is op zoek naar achtergrondinformatie over kleuterschool De Anemoon. Per slot van rekening is dat nu de locatie van Wijkcentrum De Hyacint. Als u nog herinneringen heeft aan uw tijd op deze kleuterschool en deze wilt delen, dan verzoeken wij u om contact op te nemen met Ellen Simon via ellenwout@gmail.com.

Met S.V. Dunas blijft korfbal op het Stokroosveld

Dunas: nieuwe vereniging achter de Haagse duinen

1 Juli is de nieuwe sport- en korfbalvereniging S.V. Dunas opgericht. Bestaande korfbalverenigingen Futura en Dubbel Zes hebben de krachten en ambities gebundeld in deze nieuwe club. Met veel inzet en in nauwe samenwerking met de leden is de nieuwe vereniging gevormd. De vlag wappert, de hoofdsponsor is bekend. Vanaf september start de 1e competitie voor het ambitieuze en gezellige S.V. Dunas.

Op het Haagse Stokroosveld wordt al 100 jaar gekorfbald. K.V. Futura en Dubbel Zes hadden er beide hun clubhuis en vereniging. Na jarenlang naast elkaar te hebben gespeeld, wordt er vanaf 2020 als één club deelgenomen aan de korfbalcompetitie. De fusie kwam voort uit noodzaak én de vurige wens korfbal te behouden op deze mooie sportlocatie. Het afgelopen seizoen werd al een gemengde selectie gevormd en speelde de jeugd in twee samengestelde B-teams. Dat beviel zo goed, dat plannen om samen te gaan in een stroomversnelling kwamen.

Onder het motto Plezier, leren en presteren presenteert S.V. Dunas zich vanaf 1 juli als nieuwe sport- en korfbalvereniging in Den Haag, met 16 jeugdteams en 6 seniorenteams. Op de vertrouwde plek, met een nieuwe hoofdsponsor – ROTS Van Leeuwen, professionals in HR – en in een nieuwe kantine in de clubkleuren turquoise en zwart.

Kersverse voorzitter Bart Klijn: “Met hulp van veel leden, ouders en andere vrijwilligers hebben we de afgelopen maanden gebouwd aan Dunas. Ik ben ontzettend trots op wat er in korte tijd is neergezet. Ik kijk er naar uit om met elkaar een nieuw hoofdstuk te starten in de Haagse korfbaltraditie op het Stokroosveld. In september gaan onze deuren letterlijk open en start de competitie in nieuwe clubkleuren. Ik kijk enorm uit naar dat moment en hoop dat we dan veel geïnteresseerden mogen ontvangen!”

Petra van Leeuwen, hoofdsponsor en directeur ROTS Van Leeuwen: ” De fusie van deze twee verenigingen heeft een 1 + 1 = 3 effect. Bij ROTS geloven we in dit soort verbindingen. Werkgevers en werknemers gaan ook een verbinding aan met elkaar, en dat is ons vak: human resources (personeelszaken). Ik kijk er naar uit me als eerste hoofdsponsor met DUNAS te verbinden en samen te groeien!”  

Vanwege de corona-maatregelen is in klein comité op 1 juli de vlag van Dunas gehesen op het Stokroosveld. Diezelfde avond werden foto’s en video’s hiervan via ZOOM met de leden gedeeld. Wethouder Sport Hilbert Bredemijer feliciteerde alle betrokkenen in een persoonlijke videoboodschap en zei in september graag aanwezig te zijn op het oprichtingsfeest.

Meer informatie

Zie www.dunas-korfbal.nl en volg ons via Facebook en Instagram. Heeft u vragen of wilt u contact met Dunas? Neem gerust contact op met voorzitter Bart Klijn 06 53753800. Gaat het over media of publiciteit, bel dan met Christien Stoker, 06 28905089.

Meer informatie over onze sponsor vindt u op: www.rotsvanleeuwen.nl

Actieplan Schone Stoep: bewoners beter bereiken en harder handhaven

Een schone stad is van ons allemaal. Veruit de meeste bewoners en ondernemers werken mee om onze straten en stoepen schoon te houden. Een kleine groep vervuilers blijft helaas keer op keer afval naast de ondergrondse restafvalcontainers zetten. Een doorn in het oog van bewoners, bezoekers en de gemeente Den Haag. Daarom komen wethouders Hilbert Bredemeijer (Buitenruimte) en Liesbeth van Tongeren (Duurzaamheid en Energietransitie) versneld met het Actieplan Schone Stoep.

Hilbert Bredemeijer: “Onze vuilnismannen en – vrouwen halen jaarlijks tonnen afval op en toch is het op sommige plekken een enorme rotzooi, ik vind het een belediging voor onze mooie stad. Als gemeente moeten we ervoor zorgen dat bewoners hun huisvuil zo makkelijk mogelijk kwijt kunnen, daar doen we nu een schepje bovenop. Maar Hagenaars hebben ook zelf een verantwoordelijkheid om het dan ook op de juiste wijze te doen. Eenieder die dat niet doet, verpest het voor zijn buurman en buurvrouw. Daar gaan we hard op handhaven.”

Het actieplan richt zich op de zogenaamde bijplaatsingen: vuilniszakken, dozen en grofvuil naast dat naast containers wordt geplaatst.Deze zorgen voor overlast, verloedering en ergernis. Het plan loopt vooruit op een breder plan voor een schone stad later dit jaar.

Makkelijker melden, bewoners betrekken 

Het plan bevat naast de doorlopende basisaanpak van communicatie, gedragsinterventies, participatie, educatie en handhaving, diverse extra maatregelen en pilots waaronder de invoering van een vaste ophaaldag voor grofvuil, die per 1 juli van start gaat in stadsdeel Laak. Ook gaat de gemeente communiceren in meerdere talen om bewoners beter te bereiken. Daarnaast wordt de handhaving in burger opgeschroefd, onder andere buiten kantoortijden, bijvoorbeeld ‘s nachts, zodat kosten verhaald worden op vervuilers. Ook doen we extra buurtonderzoek en wordt de succesvolle pilot met containertuintjes – tuintjes rondom de ondergrondse containers – waardoor mensen minder snel hun afval naast de bak te zetten, uitgebreid met 25 nieuwe locaties door de stad.  

De ervaring leert dat illegaal afval op straat en bij de containers afneemt als bewoners zich meer betrokken voelen bij hun buurt of wijk. Daarom gaat de gemeente meer bewoners werven om een container te adopteren – dat zijn er nu al 900 – en worden wijkambassadeurs ingezet om bewoners tips te geven. Om het maken van een melding van illegaal afval bovendien nog makkelijker te maken, lanceert de gemeente begin 2021 de nieuwe MyCleanCity App, waarbij bewoners realtime kunnen zien wanner afval is verwijderd. Over een jaar wordt het Actieplan geëvalueerd en eventueel bijgesteld.

Liesbeth van Tongeren: “In de coronacrisis wordt meer afval aangeboden. Mensen zijn meer thuis en bestellen veel meer online. Dat zorgt voor 40% meer afval. Er rijden daarom extra wagens en onze mensen werken extra hard door. Toch zien je als je door de stad fietst nog veel troep op straat. Daarom nemen we nu extra maatregelen om ervoor te zorgen dat onze stad mooi en schoon blijft.”

Direct bespaaractie

Kleine energiebesparende maatregelen in huis hebben vaak al veel effect op het verlagen van uw energierekening. De maatregelen zijn een eerste stap in het verduurzamen van uw woning. U kunt nu gratis energiebesparende maatregelen thuis laten installeren. De gemeente werkt samen met Haagse wijkinitiatieven, sociale ondernemingen en stichtingen om dit mogelijk te maken voor huiseigenaren en huurders in Den Haag.

Voor wie is het?

Iedereen in Den Haag met een koop- of huur woning/appartement.

Hoe werkt het?

U kunt zich aanmelden door het contactformulier in te vullen.

Na uw aanmelding gaat het als volgt:

 • Binnen 2 weken belt een door de gemeente ingehuurd bedrijf u om een afspraak te maken.
 • Er komt een medewerker bij u langs om samen met u de materialen zoals led-verlichting, radiatorfolie, tochtstrips en/of een waterbesparende douchekop te bevestigen.
 • De medewerker laat aan de hand van een folder zien wat u zelf nog meer kunt doen om energie te besparen.
 • U krijgt een uitnodiging voor een informatiebijeenkomst waar een expert u informeert over energiezuinig wonen.

De materialen en het huisbezoek zijn gratis.

Installatiebedrijven

Er zijn 3 bedrijven ingehuurd door de gemeente. Een van die bedrijven zal u bellen voor een afspraak.

Meer informatie

Heeft u vragen of een klacht, dan kunt u op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur contact opnemen met Hou van je Huis via tel. (070) 353 99 31.

Maatregelen coronavirus

U kunt zich gewoon aanmelden. Wel gelden ook hier de maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus. We maken nu nog geen afspraken maar zodra het weer mogelijk is om een huisbezoek in te plannen bellen wij u voor een afspraak. Alle aanvragen worden op volgorde van aanmelding afgehandeld.

Wijkagenda en wijkbudget

Wijkagenda gaat digitaal

Op donderdag 12 maart zou er een bijeenkomst zijn in de Bonte Vlinder over de wijkagenda, waarin de Bloemenbuurt samenwerkt met de Bomenbuurt.  Omdat er op dat moment niet meer dan honderd mensen bij elkaar mochten komen, is die bijeenkomst afgelast.

Digitaal verder

Daarom gaat de wijkagenda nu digitaal verder. Vanaf 27 mei kunt u op de website www.wijkagendabomenbloemenbuurt.nl meediscussiëren over de punten op die wijkagenda. Die gaan over bijvoorbeeld: vergroenen van daken, eenrichtingsverkeer, ontmoetingsplek voor de jeugd en plaatsen van ondergrondse afvalcontainers.

Enquête en stemmen

Ook staat er een enquête op de website.  Hierin kunt u aangeven wat u belangrijk vindt in uw wijk. Dat kan tot woensdag 10 juni. Daarna ontvangt u een brief thuis met een stemcode. U kunt dan stemmen op de agendapunten die u het belangrijkst vindt voor de Wijkagenda Bomen-en Bloemenbuurt.

Stemmen kan tot 1 juli. Snel daarna wordt de wijkagenda aangeboden aan de wethouder. Die bespreekt hem met de gemeenteraad en daarna wordt de wijkagenda definitief.

Uitvoering wijkagenda

Aan de uitvoering van de wijkagenda werken dan bewoners, ondernemers, professionals (bijvoorbeeld politieagenten en leraren) en ambtenaren samen om de punten die erop staan zo goed mogelijk uit te voeren. 

Wijkbudget na de zomer

Zoals in een eerdere Wijkwijs bericht is ervoor gekozen om de wijkagenda en het wijkbudget na elkaar te plannen. Dat betekent dat we naar verwachting na de zomer aan de slag gaan met het wijkbudget van € 30.000, waarmee we de leefbaarheid in de Bloemenbuurt kunnen vergroten. De uitkomst van de wijkagenda is daarvoor een belangrijk ingrediënt.

Namens het bestuur van Wijkberaad Bloemenbuurt De Hyacint

Geert van Drimmelen en Jan Vonk

Diverse activiteiten starten weer in Wijkcentrum De Hyacint

Vanaf 2 juni zullen een aantal activiteiten weer starten in Wijkcentrum De Hyacint aan de Anemoonstraat 25. Alle activiteiten die plaatsvinden in de zaal van Wijkcentrum De Hyacint en in de Hyacinttuin zullen onder de richtlijn van het RIVM uitgevoerd worden.

Hou bij uw bezoek rekening met de volgende richtlijnen:

 • Hou 1,5 M afstand
 • Blijf bij klachten thuis (niezen, hoesten, benauwdheid of koorts)
 • Nies of hoest in uw elleboog en was uw de handen regelmatig.
 • In de zaal van het wijkcentrum zijn max. 15 mensen toegestaan.

De activiteiten die weer op starten zijn:
De Leesclubs (eens in de maand op maandag en woensdag)
Huiskamer De Hyacint (om de week op zondag)
De Koffieochtend (iedere week op dinsdagochtend)
De Tuinwerkgroep (iedere week op dinsdagochtend)
Yoga, in de tuin en alleen bij mooi weer (op maandag, woensdag en vrijdag)

Bekijk voor de aanvangstijden en de contactpersonen de activiteitenpagina.

Goudsbloemlaan: herinrichting

De Goudsbloemlaan wordt bij het winkelgebied opnieuw ingericht. De werkzaamheden beginnen op 15 juni 2020. De herinrichting is rond november 2020 klaar.

Veel bewoners en winkeliers vinden het verkeer in hun straat onveilig. Om deze situatie te verbeteren, worden wegen en kruisingen logischer ingericht. Ook worden de problemen bij laad- en losplekken opgelost. Daarnaast komen er onder andere bankjes op het plein en extra groen, om het gebied sfeervoller te maken.

Digitale inloopbijeenkomst

Vanwege de maatregelen door het coronavirus organiseert de gemeente samen met aannemer KVDM een digitale inloopbijeenkomst. Deze is online te zien op woensdag 3 juni 2020 tussen 19.00 en 20.00 uur. U kunt zich hiervoor aanmelden via e-mail: goudsbloemlaanfase2@denhaag.nl.

U krijgt dan via uw mail de link naar de digitale inloopbijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst kunt u via de chat online vragen stellen.

Wat gaat er gebeuren?

 • Kruispunten worden overzichtelijker.
 • De snelheid van 30 kilometer per uur wordt geremd door plateaus.
 • Om de snelheid voor auto’s te verlagen, komen er verhoogde delen in de weg. Aan het begin en het einde van het winkelgebied: bij de kruispunten Irisstraat en Begoniastraat.
 • Er komt een breed vak om te laden en lossen (2,6 meter) zodat vrachtwagens niet (half) op de rijbaan staan.
 • Bij de uitrit van de Jumbo worden de 2 rondingen van de stoep breder gemaakt.
 • De uitrit van het openbare parkeerterrein komt recht tegenover de uitrit van de Jumbo.
 • Er komt een apart vak met bomen en groenvakken op het plein.
 • De kiosk krijgt een belangrijke plek op het plein.
 • Het plein kan straks voor meer doelen worden gebruikt.
 • Het asfalt wordt vervangen door klinkers.
 • Fietsnietjes – beugels om fietsen tegenaan te parkeren – zorgen ervoor dat het gebied er netter uitziet.

Planning

 • najaar 2020: verwachte oplevering
 • zomer 2020: start werkzaamheden
 • voorjaar 2020: definitief ontwerp klaar

Wat vooraf ging

In 2014 is de Goudsbloemlaan bij het winkelgebied opnieuw ingericht om de omgeving gezelliger te maken en om de verkeersproblemen aan te pakken. Maar bewoners en winkeliers vonden het verkeer nog steeds onveilig. De gemeente heeft toen besloten om dit te verbeteren. Samen met bewoners, ondernemers, het Segbroek College, wijkberaad Bloemenbuurt, de wijkagent en medewerkers van de gemeente.

Informatie

Meer informatie over de herinrichting vindt u in de vaststelling voorontwerp Goudsbloemlaan fase 2(externe link) (RIS303170).

Bron: www.denhaag.nl

Hou van je Huis geeft technisch advies op afstand

Vanwege de maatregelen rondom het Coronavirus zijn alle Hou van je huis-informatiepunten van de gemeente gesloten tot 1 juni. Om bewoners toch te helpen bij het verduurzamen van hun woning geven de technisch adviseurs telefonisch advies. 

De adviseurs helpen vragen te beantwoorden zoals ‘Welke soort materialen zijn er om mijn vloer te isoleren? Welke methodes zijn er voor het dak van ons VvE-complex? Hoe kan ik mijn spouwmuur isoleren? En wat is eigenlijk een koude brug? Ik heb 3 verschillende offertes voor zonnepanelen ontvangen. Waar moet ik op letten om de juiste keuze te maken?’. 

Een technisch adviseur zal soms vragen stellen die alleen thuis te beantwoorden zijn. Een telefonisch advies is dus heel handig, want daar liggen de stukken, staat de installatie en kunt u via video-bellen laten zien wat de situatie is. Na het telefoongesprek kunt u met de verkregen kennis nog beter stap zetten in de richting van een duurzame woning.

Hoe werkt het?

Bel voor het maken van een afspraak naar (070) 353 99 31 of (070) 353 32 81 of mail naar duurzaamwonen@denhaag.nl o.v.v. afspraak thuis met technisch adviseur.

Collectief Zonnedak op de Abeel- en Valkenbosschool – DOE MEE!

De Abeel- en Valkenbosschool gaan samen met de lokale energie coöperatie Haagse Stroom zelf 100% groene stroom opwekken op het dak. Alle ouders en buurtbewoners die in de postcodes rondom de school wonen kunnen hier in mee investeren en krijgen dan energiebelastingkorting op hun eigen rekening.

Heb je zelf geen (geschikt) dak en woon je in één van de postcodes 2517, 2518, 2561, 2562, 2563, 2565,2566, 2571 of 2573? Doe dan mee met dit postcoderoos project!

Elk paneel zal ongeveer €300-330 kosten en heeft een terugverdientijd van ongeveer 8-10 jaar. Er is ruimte voor ongeveer 250 zonnepanelen, dus schrijf je snel in! Ook kleine bedrijven kunnen meedoen.

Voor meer informatie of om je in te schrijven, check de site: www.haagsestroom.nl/initiatieven

Haagse Stroom is dé lokale coöperatie die er samen met haar leden voor gaat zorgen dat we lokaal groene energie op gaan wekken. En dat leveren we dan aan jou! Ook de gemeente is klant. Wij zijn – net als 40 andere lokale energiecoöperaties lid van de grootste energiecoöperatie van Nederland: om | nieuwe energie. Voor het vierde jaar op rij is om | nieuwe energie verkozen tot groenste energieleverancier van Nederland.

Plak deze poster uit Wijkwijs voor je raam!

Met een bijzondere bloem in het hart van deze Wijkwijs willen we alle wijkagenten, wijkwijsbezorgers, familieleden en in het bijzonder alle lieve buren bedanken. Dankzij jullie aandacht, de kopjes soep, bananenbrood, kurkuma-zalfjes, gemberthee en alle andere attenties houden wij het samen vol. Verwijder de poster uit de Wijkwijs en hang deze achter je raam. Deel je actie op social media met #samenwijkwijs
Download hier de poster.

Back to top