Nieuws

Huiskamerbridgeclub in Vogelwijk, Bomen- en Bloemenbuurt, Statenkwartier en Kijkduin

Sinds jaren bestaat er in de Vogelwijk een maandelijkse huiskamerbridgeclub. Op dit moment zijn we op zoek naar nieuwe paren, ook uit aanpalende wijken.

Vind je het leuk eens per maand met je partner bij een ander bridgepaar thuis te spelen, geef je dan op.

Even wat informatie over hoe het werkt:

We bridgen op onderling af te spreken tijdstippen. Maandelijks worden door alle leden dezelfde spellen gespeeld.

Ons seizoen loopt van 1 september tot 1 mei. De resultaten worden maandelijks aan de leden gemeld en geboekt in een ladder. Daaruit volgt een eindscore die in mei bekend wordt. In mei is tevens onze einddrive waarvoor alle leden worden uitgenodigd.

Je hoeft niet een heel goede bridger te zijn om mee te doen. Belangrijk vinden wij dat contacten met andere buurtgenoten worden gelegd en versterkt.

Aanmelden kan telefonisch of op emailadres: bridgevogelwijk@gmail.com, graag met vermelding van adres en telefoonnummer.

Voor informatie kun je terecht bij:

Elline van Dijk, tel.3659257 en Wil Mallens, tel. 3684132

Regentonnen in de Bloemenbuurt

Inschrijving start op 2 juli! Plaatsing in september 2021.
De inschrijving voor de 60 TonTon regentonnen in de Bloemenbuurt zal op 2 juli starten!

Op www.tontonregenton.nl/contact kun je je aanmelden voor de levering en installatie van een 200 liter duurzame TonTon regenton-met-tuintje.

De tonnen zijn van gerecycled kunststof – in Nederland – geproduceerd en zijn energieneutraal vervaardigd (eigen windturbine).

Bloemenbuurt Begroot heeft het voor mekaar gekregen 60 van deze tonnen te mogen leveren aan de bewoners van Bloemenbuurt. Wees er snel bij! De eigen bijdrage is slechts € 20,-

Inschrijven/aanmelden doe je via de website:www.tontonregenton.nl/contact waar je naam, adres, telefoonnummer en eventueel een foto van de plek waar je de ton wilt hebben kunt achterlaten. Dan nemen wij contact met je op.

Vergeet niet bij de aanmeldingen “project Bloemenbuurt” te vermelden.

Het project 60 TonTon regentonnen is tot stand gekomen i.s.m. de Gemeente Den Haag, Wijkberaad de Hyacint, Klimaatkrachtig Delfland en TonTonregenton.nl

Vernieuwd bestuur Wijkberaad Bloemenbuurt

Per mei 2021 is het bestuur van Wijkberaad Bloemenbuurt vernieuwd. Het bestuur van Wijkberaad Bloemenbuurt bestaat op dit moment uit zes personen.
Vanaf heden kunt u de bestuursleden als volgt bereiken:

Jan Vonk, voorzitter

voorzitter@dehyacint.nl

Linda Franken, secretaris

tevens bestuursvertegenwoordiger Werkgroep Verkeer & Veiligheid Bomen- en Bloemenbuurt

secretaris@dehyacint.nl

Geert van Drimmelen, penningmeester

pennigmeester@dehyacint.nl

Marcel van Guldener, bestuurslid

tevens contactpersoon stakeholders in de Bloemenbuurt

mginvest1623@cs.com

Paul van den Berg, bestuurslid

tevens bestuursvertegenwoordiger wijkgebouw

en bestuursvertegenwoordiger Werkgroep Omgevingswet

paulvandenberg@dehyacint.nl

Paul Verdiesen, bestuurslid

tevens beheerder Fietsenstalling Goudsbloemlaan

paulverdiesen@ziggo.nl

Openstaande vacature
Het bestuur is nog op zoek naar een algemeen bestuurslid, die tevens de rol van bestuurs gedelegeerde WijkWijs op zich neemt. Lees hier meer over de vacature van bestuurslid Communicatie.

Energiecoaches gezocht

Wordt energiecoach en help als vrijwilliger energie besparen in de Bloemen- en Bomenbuurt.

De huizen in de Bloemen- en Bomenbuurt hebben veel gemeen: Jaren ’20 bouw met enkelsteens muren, platte daken, lage gestapelde bouw, minimale of geen isolatie. 

Voor bewoners is het best lastig om keuzes te maken in energiebesparing: waar kan ik het beste beginnen? Wat werkt wel en wat niet in mijn woonsituatie? Wat levert het meest op? En hoe weet ik zeker dat maatregelen zorgvuldig worden genomen? Energiecoaches helpen bewoners bij het zetten van stappen om energiezuiniger te wonen. Zo wordt energiebesparing voor buurtbewoners laagdrempelig én aantrekkelijk. 

Coöperatie HOOM biedt online het Leertraject energiecoach Basis aan. Daarin komen de volgende onderdelen aan bod: 

  • Bouwtechnische aspecten en isolatiemaatregelen 
  • Installatietechnische maatregelen 
  • Gesprekstechnieken en verslaglegging 
  • Subsidie en financiering
  • Besparen door kleine maatregelen en gedragsverandering 
  • Praktijktraining in een digitale voorbeeldwoning 

Heb je ervaring met het voeren van gesprekken en interesse in het besparen van energie (gas/elektriciteit) in woningen? Heb je daarnaast voldoende tijd om de komende 2 jaar circa 40 gesprekken te voeren? Word dan energiecoach en meld je aan bij https://hoom.nl/online-leertraject-energiecoach/

De cursus kost € 470,- en wordt voor 10 energiecoaches gesubsidieerd door de gemeente Den Haag.

Vermeld bij het invullen van het aanmeldingsformulier bij ‘Betrokken energiecoöperatie/-organisatie’ de Duurzame BloB (SBOB/De Hyacint) en vink het hokje aan bij ’Meelopen en eindgesprek’.

Wil je eerst meer informatie over wat de cursus inhoudt? Stuur dan een mail naar de werkgroep Duurzame Bloemen- & Bomenbuurt (BloB) duurzameblob@gmail.com

Bridgeclub de Hyacint zoekt nieuwe leden!

Bridgeclub de Hyacinth is een club voor mensen die het leuk vinden om op iedere vrijdagmiddag van 13.00 uur tot 16.30 uur gezellig te komen bridgen in het Wijkcentrum de Hyacint, Anemoonstraat 25.

Onze bridgeclub is een zo genaamde vrije bridgeclub, wat betekend dat wij niet aangesloten zijn bij de officiële Nederlandse Bridgebond. Mede hierdoor is onze contributie van  € 30,00 per jaar, bijzonder laag t.o.v. andere bridgeverenigingen.

Bij deze club die ruim 50 jaar geleden is opgericht, is de gezelligheid boven prestatie verheven en daarom nemen wij niet deel aan de landelijke competities.

Ondanks het feit dat wij niet aangesloten zijn bij de Bridgebond, beschikken wij wel over het computerprogramma Bridge-It waarmee aan het eind van de middag met één druk op de knop de resultaten van ieder persoonlijk kunnen afdrukken, dit om toch wat gezonde onderlinge strijd aan te wakkeren. 

Wij spelen in één lijn, voordeel hiervan is dat je regelmatig tegen alle paren van de club speelt. Daarnaast houden wij jaarlijks onze kerst – en paasdrive, waar leuke prijzen te winnen zijn en worden afgesloten met een gezellig samenzijn onder het genot van een hapje en een drankje.

Vanaf 2 juli as. hopen wij, indien de Corona maatregelen het toestaan, weer te starten met onze bridge vrijdagmiddagen.

Om 13.00 uur staan onze barvrijwilligers voor u klaar om u, tegen een klein bedrag te voorzien van koffie, thee, bier of frisdrank. Halverwege de middag houden wij een korte pauze. 

Het contributiejaar loopt van 1 januari t.e.m. 31 december. Hebt u interesse, u bent van harte welkom dan kunt u de eerste maand gratis kennismaken met de club en zijn leden, daarna betaalt u na ratio de contributie over dat jaar. Ook tijdens de zomermaanden gaan de bridgemiddagen gewoon door.

Mocht u meer informatie willen, onze voorzitter Margeet Verhoek  

tel: 06-37203634 of penningmeester Wim Meewis tel: 070-3634394 zijn uiteraard bereid uw vragen te beantwoorden.

Open Ateliers Duinoord en omgeving: zaterdag en zondag 19 en 20 juni 2021

Het zijn onzekere tijden, maar we hopen en verwachten in juni weer onze ateliers te kunnen openen. Dus bent u geïnteresseerd in kunst en wilt u graag in een ongedwongen sfeer in contact komen met kunstenaars? Kom dan naar de Open Ateliers in de wijken Duinoord, Zeeheldenkwartier  en Regentessekwartier. U bent in het weekend van 19 en 20 juni welkom van 12.00 tot 18.00 uur, en u herkent de locaties aan een raambord met het logo van Open Ateliers Duinoord e.o..

Laat u verrassen door het werk van schilders, tekenaars, etsers, beeldhouwers, fotografen, sieradenmakers, keramisten, textiel- en glaskunstenaars. Bij een groot deel van de kunstenaars kunt u ook in hun atelier zien hoe het werk gemaakt wordt en zo een inkijkje krijgen in het dagelijkse leven van de kunstenaar. U kunt op 27 locaties kunst van 31 kunstenaars bekijken en met de kunstenaars in gesprek gaan over hun werk. En natuurlijk kunt u ook een kunstwerk rechtstreeks van de kunstenaar kopen. 

Wilt u eerst een indruk krijgen van wat er zoal te zien is tijdens het weekend?  Bezoek dan de overzichtstentoonstelling bij Artgallery/Makelaardij Koenders, want hier hangt of staat van elke kunstenaar een werk.  Artgallery Koenders is door zijn centrale ligging ook een prima startpunt voor uw wandeling of fietstocht tijdens het Open Ateliers-weekend. De gallery is te vinden in de 2e Schuytstraat 164/hoek Reinkenstraat, en is beide dagen geopend van 12.00 tot 18.00 uur.

Maar u kunt ook al eerder bij Artgallery Koenders terecht, want de overzichtstentoonstelling is al vanaf woensdag 2 juni op werkdagen te bezoeken en blijft open t/m dinsdag 29 juni. Vanaf 2 juni is ook de brochure met alle informatie over de deelnemers aan de Open Ateliers Duinoord e.o. op te halen bij Artgallery Koenders.

Voor het laatste nieuws kunt u onze website en facebook raadplegen:

www.openateliersduinoord.nl  

www.facebook.com/openateliersduinoord 

Wijkcentrum De Hyacint gesloten

Helaas is het bestuur van Wijkberaad Bloemenbuurt De Hyacint genoodzaakt om alle activiteiten in Wijkcentrum De Hyacint aan de Anemoonstraat 25 stil te leggen. Dit vanwege de lockdown die de overheid heeft afgekondigd per 14 december 2020. Dat betekent dat alle activiteiten niet doorgaan. En dat Wijkcentrum De Hyacint tot nader order gesloten is.

Het kantoor van Wijkberaad Bloemenbuurt De Hyacint is wekelijks bereikbaar op dinsdagmorgen van 10:00 tot 12:00 uur per mail (wijkberaad@dehyacint.nl) en telefonisch (070 360 37 25).

We hopen op uw begrip.

Jaarverslag 2020

Voor het tweede jaar op rij is het voor het bestuur van Wijkberaad Bloemenbuurt De Hyacint niet mogelijk om een Bewonersvergadering te organiseren, vanwege de coronamaatregelen. Om toch verslag te doen over 2020 vindt u de verschillende stukken op deze pagnia. Het financieel en beeldverslag 2020, de jaarcijfers, verklaring kascommissie, aanpassing Huishoudelijk Reglement en de samenstelling van het bestuur.

Financieel en beeldverslag Wijkberaad Bloemenbuurt 2020
Jaarcijfers Wijkberaad Bloemenbuurt 2020
Verklaring kascommissie
Aanpassing Huishoudelijk Reglement
Samenstelling van het bestuur
Jaarplan Wijkberaad Bloemenbuurt 2021

U kunt de stukken ook inzien of opvragen via  de mail, wijkberaad@dehyacint.nl van 20 april tot en met 4 mei.

Reacties of vragen? Stuur een mailtje naar: wijkberaad@dehyacint.nl
Tijdens de bestuursvergadering van Wijkberaad Bloemenbuurt De Hyacint van 12 mei behandelt het bestuur de ingekomen reacties en stelt de jaarstukken vast

Broedseizoen! Dit kun jij doen om dieren en hun jongen te helpen

Het broedseizoen begint; de winter is voorbij. Dieren in onze duinen, bossen en parken gaan op zoek naar voedsel en een partner. Haagse boswachters zijn bezorgd over de drukte in de natuur nu die extra kwetsbaar is. Ze vertellen wat jij kunt doen om de natuur te beschermen en waarom is dat nodig is.

Het broedseizoen in de Haagse stadsnatuur begint op 15 maart en eindigt op 15 juli. Vogels, egels, vossen, konijnen, eekhoorntjes, herten, fazanten en vele andere dieren zoeken een mannetje of vrouwtje om mee te paren. Tijdens deze zeer kwetsbare periode moeten we dieren extra beschermen. We helpen ze door ze met rust te laten, op paden te blijven en honden aangelijnd te houden.

Lees het complete artikel op:
https://www.hethaagsegroen.nl/het+groen+in/1910076.aspx?t=Broedseizoen-Dit-kun-jij-doen-om-dieren-en-hun-jongen-te-helpenhttps://www.hethaagsegroen.nl/het+groen+in/1910076.aspx?t=Broedseizoen-Dit-kun-jij-doen-om-dieren-en-hun-jongen-te-helpen

Doe mee met de energietransitie in de Bloemenbuurt

Een aantal bewoners van de Bloemen- en Bomenbuurt heeft de koppen bij elkaar gestoken en het plan opgevat om als wijk eigen duurzame energie op te wekken.
Dat willen we bereiken door zoveel mogelijk zonnepanelen op daken in de buurt te gaan leggen. Wij denken daarbij niet alleen aan particuliere daken maar ook aan grotere (bedrijfs)daken, zoals het wijkcentrum aan de Anemoonstraat of zelfs de Jumbo.

Daarnaast onderzoeken wij de mogelijkheid om met subsidie van de gemeente een buurtbatterij te plaatsen. Met deze buurtbatterij kunnen we het overschot aan opgewekte energie opslaan. Wij willen dat gebruiken voor het opladen van elektrische fietsen, scooters en scootmobielen. Het overschot is uiteraard afhankelijk van het aantal zonnepanelen dat we in de wijk kunnen plaatsen.

Graag horen wij van u wat u van ons plan vindt. Ook zijn we benieuwd of u zelf nog suggesties en ideeën heeft over de invulling ervan. Een belangrijke vraag is natuurlijk of u bereid bent om uw eigen dak ter beschikking te stellen.

Voor de uitvoering van het plan hebben we de samenwerking gezocht met Haagse Stroom, een lokale energiecoöperatie zonder winstoogmerk.
Haagse Stroom is een ervaren organisatie op dit terrein en heeft bijvoorbeeld zonnepanelen voor buurtbewoners gelegd op de Abeel- en Valkenbosschool.
Het is de passie van Haagse Stroom om Den Haag aan de groene energie te krijgen en zo samen concrete stappen te zetten om de energietransitie in gang te zetten.

Kunt u eigenlijk niet wachten om mee te doen met de energietransitie? Stap dan in navolging van andere buurtbewoners gelijk over en neem stroom af van
Haagse Stroom. U kunt zich inschrijven via hun website!

www.haagsestroom.nl
Mail: zon@haagsestroom.nl
Tel: 070 – 200 22 91

Werkgroep Duurzame Bomen- en Bloemenbuurt
Lars Nanninga en Duurt Alkema
Facebook: @duurzameblob
Mail: larsnanninga@gmail.com
Mail: Duurt@hotmail.com

Ook uw ideeën en suggesties zijn hier van harte welkom.

Back to top