Nieuws

Winteropvang voor komende maanden op orde

De komende winter realiseert Den Haag opnieuw een Permanente Winteropvang. Hiervoor zijn er 120 plekken voor 24 uurs opvang gecreëerd in het voormalige Haga (Rode Kruis) Ziekenhuis aan de Sportlaan 600. De voorzieningen zijn open van 1 november tot en met 31 maart a.s. Hiermee komt het college meteen de afspraken na die hierover onlangs gemaakt zijn in het coalitieakkoord.

Wethouder Mariëlle Vavier van Armoedebestrijding, Inclusie en Volksgezondheid, vindt het belangrijk dat er geen onzekerheid of onduidelijkheid is over de voorzieningen deze winter. ‘Door dit aanbod, dat in totaal groter is dan voorgaande jaren, dragen we bij aan mentale rust en herstel bij deze groep, vaak kwetsbare, dak- en thuisloze mensen tijdens de winterperiode. Een dak boven je hoofd is een mensenrecht en een belangrijke voorwaarde voor meedoen in de samenleving. Maar er is een groot woningtekort en het aantal mensen zonder vaste woon- of verblijfplaats is daardoor enorm gestegen. De wooncrisis pakken we aan maar die is nog niet snel opgelost. Daarom ben ik blij dat we deze groep tijdens de wintermaanden kunnen opvangen en tegelijk samen met hen kunnen zoeken naar duurzame oplossingen

De opvang is toegankelijk voor dak- en thuisloze mensen met regiobinding rondom de gemeente Den Haag en voor kwetsbare dakloze mensen uit EU-lidstaten met een zorgvraag of ter overbrugging naar onderdak elders. Op de locatie zijn altijd begeleiders en beveiligers aanwezig. Ook wordt er samengewerkt met verschillende maatschappelijke partners. Zo wordt de opvang-locatie een plek waar dak- en thuisloze mensen kunnen herstellen en hulp kunnen krijgen en voorkomen we mogelijke overlast in de buurt. De buren rond om de locatie zijn geïnformeerd over de komst van de permanente winteropvang. Binnenkort organiseert de gemeente een bewonersbijeenkomst voor de buurt. De opvang opent op 1 november 2022 en sluit per 1 april 2023.

Naast de permanente winteropvang opent het college ook per 1 november een locatie voor de winterkouderegeling, zoals dat jaarlijks gebeurt.

De locaties voor deze winter zijn nog niet de structurele voorzieningen waarover in het nieuwe collegeakkoord afspraken zijn gemaakt. Daar wordt nog naar gezocht maar voor deze winter is er geen onzekerheid rondom de opvang van kwetsbare dakloze mensen.

Alle informatie over de PWO en de WKR 2022/2023 leest u hier:

https://denhaag.raadsinformatie.nl/document/11924664/2/RIS313366+De+realisatie+van+de+Permanente+winteropvang+PWO+en+de+locatie+van+de+Winterkouderegeling+WKR

https://denhaag.raadsinformatie.nl/document/11924832/2/RIS313367+Permanente+Winteropvang+PWO

https://denhaag.raadsinformatie.nl/document/11924889/2/RIS313368+Winterkouderegeling+WKR

https://denhaag.raadsinformatie.nl/modules/13/Overige bestuurlijke stukken/785641

Sportplek Segbroek College

Op het schoolplein van het Segbroek College, locatie Klaverstraat, wordt volgend jaar een nieuwe
sport-, beweegplek aangelegd naast de heemtuin. Deze sportplek wordt semi-openbaar, wat
inhoudt dat je als buurtbewoner buiten schooltijden kunt sporten en bewegen op het schoolplein.

Wat komt er precies?
De sportplek biedt vele mogelijkheden tot bewegen. Zo kan er gebasketbald en gevoetbald worden,
komt er een speciaal ingerichte fitnessplek en wordt er een free-run parcours aangelegd. Het free-runnen biedt gebruikers een uitdagend parcours bestaande uit losse en vaste toestellen waar je op je eigen tempo en niveau je sportieve grenzen verlegt.

Samenwerking
De realisatie van de sportplek is een samenwerking tussen het Segbroek College en de gemeente
Den Haag. Het Wijkberaad van de Bloemenbuurt stelt zich beschikbaar als aanspreekpunt voor alle
buurtbewoners. Lijkt het je leuk om ook betrokken te zijn bij deze sportplek door bijvoorbeeld
sportlessen te organiseren of de sportplek buiten schooltijden netjes te houden? Dan horen wij dit
graag.

Inloopbijeenkomst
Op woensdag 19 oktober ben je tussen 17.00 en 19.00 uur van harte welkom op de locatie
Klaverstraat van het Segbroek College voor een inloopbijeenkomst.

Tijdens de inloopbijeenkomst krijg je informatie over:
● Het belang van sporten in de openbare ruimte.
● De inrichting van het schoolplein.
● Het gezamenlijk onderhouden van de sportplek.

Wij zien je graag op woensdag 19 oktober. Heb je vragen? Neem dan contact op met Antoin
Hoovers (hov@segbroek.nl).

Overleg lijn 12 weer opgestart

De gemeente Den Haag start het overleg met bewoners over lijn 12 weer op. 

Binnenkort ontvangen bewoners van de Bomen- en Bloemenbuurt aan de Goudenregenstraat een brief.

Lees hier de brief.

Herdenkingsbord Joodse kinderen

Tijdens Wijkfestival Bloemenbuurt op zaterdag 17 september heeft Burgemeester Jan van Zanen het herdenkingsbord Joodse kinderen onthuld, in de Hyacinttuin.
Iedereen is welkom in de Hyacinttuin om het bord te bekijken. De Hyacinttuin is bijna dagelijks geopend en te vinden aan de Anemoonstraat 25.

De QR-code op het herdenkingsbord verwijst naar meer informatie die te vinden is op onze website. Lees hier meer over het herdenkingsbord.

Bespaar nu op energie met raamisolatie 

Doe mee met de pilot en isoleer ramen met enkelglas 

Door ramen van enkelglas gaat veel warmte verloren. Daarom lanceren Stichting Duurzaam Den Haag en TNO in Den Haag de pilot raamisolatie, waarbij er drie tijdelijke oplossingen worden geboden voor isolatie van enkelglas. Deelnemers aan dit project kunnen zich momenteel aanmelden. De uitvoering van de pilot start in oktober. Ook is de organisatie nog op zoek naar bewoners die als vrijwilligers willen helpen bij het plaatsen van het isolatiemateriaal bij bewoners die dit zelf niet kunnen. 

Niet iedereen kan enkelglas vervangen 

Het is niet voor iedereen mogelijk om de ramen van hun woning te vervangen voor goed isolerende ramen met HR++ glas. Als je in een huurhuis woont, ben je hierin afhankelijk van de woningcorporatie of de huisbaas. Die staan meestal niet meteen te trappelen om de ramen te vervangen. Terwijl de noodzaak groter wordt met de stijgende energieprijzen. Julian Sirre uit Bezuidenhout herkent dit. Hij heeft zich al aangemeld voor de pilot: ‘Dit zou mij ongelofelijk helpen. Ik huur een doorzonflat en de verhuurder wil geen dubbelglas plaatsen. Helaas heb ik weinig vermogen, dus de aankomende energierekening baart mij zorgen.’ Voor woningeigenaren is het vervangen van de ramen ook financieel niet altijd mogelijk. Zij kunnen ook meedoen met deze pilot.  

Drie manieren van tijdelijk isoleren 

Er zijn door TNO drie manieren bedacht die passen bij verschillende soorten en groottes van ramen. Reinder Boon, Duurzaam Den Haag: ‘Met een föhn en een schaar kan je aan de slag! De voorzetramen bevatten raamfolie, wat binnen een paar minuten föhnen straktrekt. Daarna ziet het eruit als een mooi doorzichtig raam. Met het voorzetraam voor je raam wordt er rond de 50% minder warmte verloren. Ik raad daarom iedereen met ramen met enkelglas aan om mee te doen!’ De drie manieren van isoleren worden uitgelegd in deze video van TNO

Doe mee met de pilot  

Bewoners van Den Haag kunnen zich aanmelden voor de pilot op duurzaamdenhaag.nl/pilot-raamisolatie. Na aanmelding volgt er een korte training in oktober waarna ze de isolatiematerialen ontvangen om mee aan de slag te gaan. Stichting Duurzaam Den Haag roept ook mensen op om zich te melden als vrijwilliger voor dit project. Aanmelden als deelnemer of vrijwilliger kan tot 30 september 2022. Er is plek voor 100 deelnemers. Mocht er een groot aantal aanmeldingen zijn wordt er gekeken naar uitbreiding van de pilot. 

Over stichting Duurzaam Den Haag 

Duurzaam Den Haag is jouw partner in duurzaam doen! Als onafhankelijke stichting staan ze dicht bij bewoners, delen ze kennis over duurzaamheid en inspireren ze om in huis en in de buurt duurzaam aan de slag te gaan. Hun focus ligt met name op energiebesparing, het opwekken en gebruiken van schone energie en het vergroenen van de stad.    

De Buurtband gaat door!

Sinds een jaar repeteert in Wijkcentrum de Hyacint de Buurtband. Een wel heel leuk muziekproject. Buurtbewoners en mensen met een beperking maken gezamenlijk muziek onder leiding van bandleider Dennis. De Buurtband is er voor zowel ervaren muzikanten als mensen die nog nooit iets met muziek hebben gedaan. Neem je eigen instrument mee of speel mee op zelfgemaakte instrumenten. We bouwen samen een repertoire op om vervolgens op te treden. Voor meer info; bel 070-3051919 of mail naar vtvdenhaag@vtvzhn.nl

Bekijk hier een filmpje van Omroep West over De Buurtband:

DIGITAAL spreekuur

Het DIGITALE spreekuur is er voor alle wijkbewoners die vertrouwd willen raken met het gebruik van de computer/tablet en/of mobiele telefoon en de mogelijkheden er van willen ontdekken. 

Tijdens het digitale spreekuur helpen de vrijwilligers van Wijkz je met vragen over internet, email, telefoon instellen, sociale media en meer.

Wijkcentrum ‘t Lindenkwadrant
2e Braamstraat 6 in Den Haag

vrije inloop:
Vrijdag 10-12 uur

op afspraak:
ma en do 10-12 uur

Wijkcentrum de Regenvalk
 Regentesseplein 148 in Den Haag

Alleen op afspraak:
ma en do 10-12 uur

Afspraak inplannen?
Bel 070 2052660

Meer Bewegen voor Ouderen SEGBROEK

In ’t Lindenkwadrant, aan de Braamstraat 6, wordt er MBvO gegeven door gediplomeerde docenten.

Er worden allerlei beweegoefeningen aangeboden, waarbij gebruik wordt gemaakt van ballen, hoepels, touwtjes, ringen etc. Het gaat erom gevoel te krijgen voor allerlei bewegingen, en inspanning af te wisselen met ontspanning.      
Alle gewrichten en spieren komen hierbij in beweging. Soms wordt er ook met muziek gewerkt.         
Ook heel erg gezellig om elkaar te ontmoeten en nadien koffie of thee met elkaar te drinken.

Dinsdag: 12.00 uur – 13.00 uur                                                               
Woensdag: 09.15 uur – 10.15 uur / 10.15 uur – 11.15 uur

Kosten: € 10 per maand. Ooievaarspas 35% korting.

Voor informatie en aanmelding kunt u contact opnemen met Wijkz Welzijn Segbroek:     
Tel. 070 – 205 24 50, op maandag t/m vrijdag van 10.00 uur – 16.00 uur.

Vruchtenbuurt in Den Haag regelt zelf een aansluiting op een duurzaam warmtenet

Het bewonersinitiatief Warm in de Wijk is al sinds 2015 in de wijk actief om samen met de bewoners van de wijk een eigen duurzaam warmtenet te ontwikkelen. Bewoners worden hiermee voorzien van warmte uit dit warmtenet in plaats van met hun cv-ketel. De verplichting die geldt om vanaf 2026 geen cv-ketel meer te vervangen door een andere cv-ketel lossen de bewoners nu dus zelf op met dit eigen warmtenet.

In ‘Warm in de Wijk’ werken de bewonerscoöperatie Duurzame Vruchtenbuurt, NetVerder, Dunea Warmte & Koude en de Gemeente Den Haag samen. Dit voorjaar wilden zij minimaal 500 intentieverklaringen in de wijk ophalen om het project voort te zetten. Met 638 aanmeldingen (en de teller loopt nog steeds) is dit doel ruimschoots gehaald. Dankzij de vele persoonlijke gesprekken die de inwoners met Warm in de Wijk en met elkaar over dit warmtenet hebben gevoerd is er nu een serieuze stap gezet in het mogelijk maken van een eigen duurzaam warmtenet.

Het succes is voor een groot deel te danken aan de hulp van alle bewoners in de wijk, die hebben geholpen met flyeren, reclameborden in de wijk ophangen, langs de deuren gaan en het initiatief onder de aandacht brengen bij hun buren. Warm in de Wijk kenmerkt zich door deze persoonlijke benadering. Zo werden communicatie-uitingen regelmatig gepersonaliseerd voor de verschillende straten.

Wat is nu het vervolg?

Nu er genoeg draagvlak is in de wijk, gaan de partners verder met het project en zullen zij daarvoor de nodige investeringen doen. Dat gaat bijvoorbeeld om een ontwerp voor de locatie van de warmtebron en voor het leidingennetwerk. Ook wordt een gedetailleerd aanbod voor de bewoners uitgewerkt. Dit aanbod hopen ze rond de zomer van 2023 aan de bewoners te kunnen presenteren. Wanneer het warmtenet precies warmte gaat leveren, is van veel factoren afhankelijk. De ambitie is om in 2025 duurzame warmte te leveren aan de bewoners in de Vruchtenbuurt die zich hebben aangemeld voor het warmtenet. De andere bewoners in de wijk blijven voorlopig nog aangesloten op aardgas. Warm in de Wijk hoopt natuurlijk dat uiteindelijk de hele Vruchtenbuurt van het aardgas af gaat.

In de tussentijd gaat Warm in de Wijk ook aan de slag met bewoners om de woningen voor te bereiden op de warmteaansluiting. Denk bijvoorbeeld aan het overstappen op elektrisch koken of in sommige gevallen een tijdelijke oplossing bieden voor de bewoners waarvan de CV-ketel aan vervanging toe is.

Wilt u meer weten over het project? Kijk dan op www.warmindewijk.nl

Bezorgers gezocht

Het team van Wijkwijsbezorgers kan versterking gebruiken. Woon je in de Bloemenbuurt en heb je vijf keer per jaar een paar uurtjes over? Houd je wel een beetje fysieke inspanning? Kom het team dan helpen met het bezorgen van Wijkwijs!

Alle leeftijden zijn welkom. Ook jongeren vanaf 12 jaar. Maar vraag dan wel eerst toestemming aan je ouders/verzorgers.

Als dank organiseert het Wijkberaad aan het eind van het jaar een gezellige bijeenkomst met een hapje en een drankje in Wijkcentrum De Hyacint. Ook mag je mee met het vrijwilligersuitje. En je krijgt 20 credits om te besteden in de webwinkel van Den Haag Doet.

Interesse? Stuur een mail naar Marianne Wijsman: bezorgingwijkwijs@dehyacint.nl

Back to top