Nieuws

Den Haag voert Ja-Ja sticker in

Met ingang van april 2020 krijgen bewoners alleen nog ongeadresseerd reclamedrukwerk in de brievenbus als ze met een ja-ja sticker aangeven dat ze dat willen. Ongeadresseerd reclamedrukwerk wordt lang niet altijd gelezen en belandt vaak bij het oud papier of in het restafval. Met de maatregel gaat Den Haag papierverspilling tegen. Verantwoordelijk wethouder Liesbeth van Tongeren (Duurzaamheid en Energietransitie): “Deze maatregel zorgt voor een besparing van ruim dertig kilo per jaar per huishouden. Bewoners die de folders wel graag ontvangen, kunnen dat makkelijk aangeven met een sticker.” 

Met het nieuwe systeem blijven mensen die geen sticker hebben geplakt wel huis-aan-huisbladen ontvangen, mede omdat daar berichten van lokale instanties in staan. Wie ook deze bladen niet wil ontvangen, kan net als nu de brievenbus voorzien van een Nee-Nee-sticker. Ook de huidige Nee-Ja sticker blijft gewoon geldig.

De maatregel blijkt in andere steden, waaronder Amsterdam, erg succesvol. Daar wordt de sticker sinds 2018 gebruikt. Door de Ja-Ja sticker is het aantal Amsterdammers dat ongewenste reclame op de mat vindt, in één jaar gehalveerd. Bij huishoudens waar geen reclamedrukwerk meer wordt bezorgd, betekent dit een jaarlijkse besparing van 33 kilo papier per huishouden.

Planning

In januari 2020 besluit de gemeenteraad definitief over invoering van de sticker. Daarna worden bewoners verder geïnformeerd hoe zij de nieuwe sticker kunnen aanvragen.

Wat betekent welke sticker?

Werkgroep Duurzame Bomen & Bloemenbuurt (BLOB)

De werkgroep Duurzame Bomen & Bloemenbuurt is opgericht tijdens de thema-avond over Duurzaamheid en Energiebesparing in januari 2018. Deze werkgroep wil samen met buurtbewoners informatie verzamelen en delen zodat onze wijken minder afhankelijk worden van fossiele brandstoffen.

Er leven genoeg duurzame ideeën voor de wijk, dat bleek al tijdens de thema-avond. Zaak is om de informatie, ideeën en plannen te delen met bewoners. Dat gebeurt via de wijkbladen, De Boomgaard en Wijkwijs, via websites en sociale media. Wij vergaderen 6X per jaar. Belangstelling? Meld je aan.

De werkgroep is inmiddels ook bezig met drie concrete projecten

1)Wij hebben twee energiecoaches. Beiden hebben de training voor energiecoach gevolgd en adviseren vrijwillig de bewoners in beide buurten over energiebesparing en duurzame energie. Samen met de coaches kunt u uw woning controleren of er geld is te besparen. (zie https://www.hoom.nl/training/)

2)Er is een warmtecamera aangeschaft waarmee warmtelekken in uw woning kunnen worden opgespoord. Wij komen graag bij u langs.

3) Bij u thuis kunnen wij een energyparty organiseren om samen met uw buren (VVE) en kennissen uit te zoeken wat voor u de beste opties zijn om uw energieverbruik terug te dringen. Een leuke manier om geld te besparen! (zie www.energyparty.nl)

U kunt zich opgeven voor de werkgroep en/of een van de projecten via het emailadres: Duurzameblob@gmail.com

Groeten van: Gonny Poelsma, Martin Lenferink, Annemiek van Gurp, Marlies van der Heijden, Harrie Mesker, Duurt Alkema, Rob de Groot, Joep Bus en contactpersoon Lars Nanninga

https://www.facebook.com/duurzameblob/

Gezocht: teamleden Open Coffee Bloemenbuurt

Doe jij mee met Team Open Coffee Bloemenbuurt? Cindy en Nicole gaan het team verlaten per 2020. Om Open Coffee Bloemenbuurt ook in 2020 te blijven organiseren, is jouw hulp meer dan welkom. Je stelt het jaarprogramma samen met interessante thema’s en regelt maandelijks een gastspreker. Heb je interesse? Stuur een mailtje naar Saskia, via lokaal7@dehyacint.nl

Warmtecamera voor de Bloemenbuurt

Wijkberaad Bloemenbuurt de Hyacint heeft een warmtecamera gekocht waarmee  een warmtescan gemaakt kan worden. Iedereen kan nu een warmtescan van zijn huis laten maken om te zien waar de grootste warmtelekken zitten. Waar zijn lekken?  Waar is het grootste warmteverlies?

Laat deze winter via wijkberaad Bloemenbuurt een scan maken; er kunnen ook foto’s worden gemaakt die later worden toegezonden. Heeft u interesse in een warmtescan? Stuur dan een mailtje naar: wijkberaad@dehyacint.nl

Ga op stap met boswachters en ontdek de Haagse natuur

Haagse boswachters organiseren diverse wandelingen door de Haagse natuur van woensdag 16 oktober tot en met zondag 27 oktober. De wandelingen zijn gratis, duren anderhalf uur en zijn geschikt voor jong en oud. De boswachters leiden geïnteresseerden graag rond in het Westduinpark of Clingendael.

De wandelingen leiden langs alle bijzonderheden en mooie plekjes in deze twee groene parels. Bij de rondleiding door Clingendael staat ook een bezoek aan de Japanse tuin op het programma. Wethouder Robert van Asten (Groen): “De herfst is begonnen, het wordt kouder, de bladeren verkleuren en de paddenstoelen schieten uit de grond. Het is tijd om van de Haagse natuur te genieten!”

Meer informatie en aanmelden gaat via de site: www.hethaagsegroen.nl/oppadmetdeboswachter

Vrijwilligers vriendschappelijk huisbezoek (buddy) gezocht Segbroek

De ouderenconsulenten van Segbroek zijn op zoek naar vrijwilligers om aan de toenemende vraag voor vriendschappelijk huisbezoek te voldoen. Als vrijwilliger bezoekt u wekelijks een oudere uit Segbroek die behoefte heeft aan gezelschap. De ouderenconsulenten zijn op zoek naar nieuwe vrijwilligers die bij ouderen een kopje koffie willen doen, een goed gesprek willen voeren of bijvoorbeeld een wandeling  willen maken. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de ouderenconsulent van Segbroek. 
Lizeth Kastelein : 070-2052480 of mailt u naar L.kastelein@xtra.nl

Laan van Meerdervoort: werkzaamheden

Maandag 9 september is de 2e fase van de werkzaamheden aan de Laan van Meerdervoort gestart. De werkzaamheden duren naar verwachting tot en met vrijdag 18 oktober 2019.

Wat gaat er gebeuren?

  • De Laan van Meerdervoort (richting Loosduinen) wordt vernieuwd tussen de Goudenregenstraat en het Azaleaplein.
  • De parkeervakken en de stoepen worden opnieuw bestraat
  • De rijbaan en het fietspad worden opnieuw geasfalteerd.
  • Het asfalt tussen het tramspoor wordt vervangen
  • Het Azaleaplein krijgt een nieuwe bestrating.

Nachtelijke werkzaamheden

In de week van 14 tot en met 18 oktober wordt de weg tussen de tramsporen opnieuw geasfalteerd. Dit kan alleen ’s nachts worden gedaan. Er wordt gestart na de laatste tram van ongeveer 1.00 uur. Het gaat waarschijnlijk om 2 nachten. Als het werk niet in 2 nachten klaar is, wordt er nog een 3e nacht gewerkt.
In deze week worden in de avonduren ook detectielussen gemaakt in de trambaan. Deze werkzaamheden brengen geluidsoverlast met zich mee. De gemeente rekent op uw begrip.

Bereikbaarheid

De rijbaan richting Loosduinen, de fietsstrook en de parkeervakken worden afgesloten voor verkeer. Woningen en bedrijven blijven bereikbaar voor voetgangers. Waar de stoep is opengebroken worden loopplanken neergelegd.                

Doorgaand autoverkeer richting Loosduinen wordt via 2 routes omgeleid: 

  • de Goudenregenstraat, Kamperfoeliestraat, Mient, Laan van Eik en Duinen
  • het Goudenregenplein, Azaleastraat/Azaleaplein.


Fietsers worden ook omgeleid via het Goudenregenplein, Azaleastraat/Azaleaplein.

Parkeren

Van 9 september tot en met 18 oktober 2019 kunt u niet parkeren op de Laan van Meerdervoort in het gedeelte waar wordt gewerkt. 

Openbaar vervoer

De werkzaamheden hebben geen gevolg voor de tram en de bus. 

Overhangend groen 

De gemeente vraagt bewoners die een heg of ander groen op de grens met de stoep hebben, dit te snoeien als het over de stoep hangt. De stratenmakers kunnen dan hun werk goed doen bij het opnieuw bestraten van de stoep.

Geen (brom)fietsen op de stoep

Tijdens de werkzaamheden kunnen er geen fietsen, scooters of andere voorwerpen worden neergezet op de stoepen voor de woningen. Wilt u ervoor zorgen dat deze op maandag 9 september weg zijn?

Huisvuil en grofvuil

Tijdens de werkzaamheden kan de ophaaldienst geen afval ophalen in dit gedeelte van de Laan van Meerdervoort. Er komen tijdelijke aanbiedplaatsen voor huisvuil op het Lijsterplein, de hoek Vogelkersstraat/Magnoliastraat en op het Azaleaplein. U kunt uw afval hier aanbieden op de vaste ophaaldagen. Ook grofvuil kunt u hier kwijt. Voor het ophalen van grofvuil moet u eerst een afspraak maken. Geeft u daarbij ook door op welke plek u het grofvuil aanbiedt.

Veiligheid

De gemeente werkt zo veilig mogelijk. Toch blijven werkterreinen gevaarlijke plaatsen. Vertel kinderen om hier niet in de buurt te spelen.

Meer informatie

Neem bij vragen over de werkzaamheden contact op met de heer M. Ilahi van de gemeente via telefoonnummer 06 – 55 84 41 44.

Bron: www.denhaag.nl

Word maatje van een kind bij jou in de buurt

Op dit moment zijn er in Den Haag ruim honderd kinderen die wachten op een maatje. Ook bij jou in de buurt kun jij als maatje echt een verschil maken én zelf weer even kind zijn!

Want gezien worden, dat wil toch iedereen? Stichting Vitalis zorgt dat kwetsbare kinderen tussen 5 en 18 jaar gezien worden door een volwassen maatje. Samen trekken ze een jaar lang wekelijks een paar uurtjes met elkaar op en ondernemen ze gezellige activiteiten. We noemen ze dan maatjes!

Maatje zijn bij Vitalis betekent vooral samen leuke dingen doen!  Wil jij ook een verschil maken? Kijk op onze website voor meer informatie of om je direct aan te melden: www.vitalismaatjes.nl of bel ons op 070 345 75 71.

Ben jij geschikt als maatje?                                                                             

Vrijwilligers bij Vitalis zijn mensen met een groot hart voor kinderen. Het is belangrijk dat je stevig in je schoenen staat. Daarnaast heb je energie, geduld en doorzettingsvermogen nodig. Als je bij ons werkt als vrijwilliger, houden we zoveel mogelijk rekening met jouw persoonlijke kwaliteiten en ambities. Je gaat altijd goed voorbereid aan de slag. Je krijgt van ons een basistraining en één op één begeleiding. Nadat je het kennismakingstraject hebt doorlopen gaan wij op zoek naar de perfecte match voor jou!
Voor meer informatie of om je aan te melden kun je contact opnemen via info@vitalismaatjes.nl.

Cursus: digitaal je zaken regelen

Uitleg, hulp en tips

De gratis cursus bestaat uit de workshops:

19 september: Hoe beheer ik mijn agenda + wachtwoorden bewaren?

26 september: Hoe vraag ik een DigiD aan + DigiD app?

3 oktober: Hoe maak ik een e-mailadres aan, app + e-mails versturen? 

10 oktober: Hoe werkt internetbankieren + aanvragen? 

17 oktober: Hoe schrijf ik mij in voor Woonnet-Haaglanden?

24 oktober: Hoe werkt de website MijnOverheid.nl

U kunt één of meerdere onderdelen van de cursus volgen op donderdag 10.30 – 11.30 uur (inloop vanaf 10.15uur):

Locatie:           Wijkcentrum De Regenvalk, Servicepunt XL

                        Regentesseplein 148, 2562GR Den Haag

Telefoon: 070-2052660 (vragen naar Soenita, Pam of Mahwish)

Wil u de volledige cursus volgen of één of meerdere onderdelen?

Of heeft u nog vragen? Aarzel niet om contact met ons op te nemen.

Loop binnen op het Servicepunt XL zodat wij u vragen kunnen beantwoorden,

of u kunnen inschrijven. Telefonisch contact opnemen mag natuurlijk ook. 

Bezorgers gezocht

Binnen het team voor Wijkwijsbezorgers is ruimte voor nieuwe leden.

Woon je in de Bloemenbuurt en heb je 5x per jaar een uurtje over? Houd je wel van een beetje fysieke inspanning? Kom ons dan helpen met het bezorgen van Wijkwijs!

Alle leeftijd zijn welkom. Ook jongeren vanaf 12 jaar. Maar vraag dan wel eerst toestemming aan je ouders/verzorgers.

Als dank organiseren we een maal per jaar een gezellige bijeenkomst met een hapje en een drankje. Ook mag je mee met het vrijwilligersuitje. En krijg je 20 credits om te besteden in de webwinkel van Den Haag Doet.

Geïnteresseerd? Bel Marianne Wijsman, 070 363 58 95 of meld je aan via redactiewijkwijs@gmail.com

Back to top