Stadsdeelkantoor Segbroek opent deuren voor producten basisregistratie

Tot het eind van het jaar kunnen Haagse inwoners bij het Stadsdeelkantoor Segbroek terecht voor eerste inschrijving, hervestiging en registratie brondocumenten. De zogenoemde producten Basisregistratie Personen (BRP). De gemeente doet dit om de wachttijden bij de balies op het stadhuis en in stadsdeelkantoor Leyweg te verminderen. Deze locaties krijgen daardoor meer tijd voor het uitgeven van paspoorten, ID-kaarten en rijbewijzen.

Haagse inwoners kunnen vanaf morgen naar het stadsdeelkantoor Segbroek voor zaken rondom de Basisregistratie Personen (BRP), zoals het aanvragen van een BSN-nummer of een verblijfsvergunning. Ook Nederlanders die bijvoorbeeld in het buitenland hebben gewoond en terug naar Den Haag komen, zijn welkom op stadsdeelkantoor Segbroek.

Drukte bij de balies

Door deze aanvragen naar stadsdeelkantoor Segbroek te verplaatsen wil de gemeente de druk op balies in het stadhuis en stadsdeelkantoor Leyweg verminderen, zodat zij meer aanvragen kunnen verwerken en inwoners sneller kunnen helpen. De afgelopen weken heeft de gemeente flink ingezet op nieuw personeel, het openstellen van het stadhuis op zaterdagen en het ophogen van het aantal beschikbare afspraken. De planners werken continue aan het up-to-date houden van het afsprakensysteem, wat zorgt voor dagelijks extra afspraakmogelijkheden. Het is daarom goed om de website gedurende meerdere momenten op de dag te raadplegen. Bij spoed is het altijd mogelijk om een afspraak te maken via het spoedloket.

Praktische informatie

Stadsdeelkantoor Segbroek is gelegen aan de Fahrenheitstraat 190 en geopend van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot en met 16.30 uur. Betalen kan hier uitsluitend met de pinpas. Bekijk de route naar het stadsdeelkantoor.

Aangeboden diensten aan stadsdeelkantoor Segbroek

Alle zaken waarvoor mensen vanaf morgen naar stadsdeelkantoor Segbroek kunnen komen, zijn:

• Buitenlandse documenten registreren in de BRP

• 1e inschrijving BRP voor Nederlanders uit het buitenland (u heeft nog geen BSN)

• 1e inschrijving BRP voor EU/EER burgers en Zwitsers uit het buitenland (u heeft nog geen BSN)

• 1e inschrijving BRP vanuit het buitenland met verblijfsvergunning (u heeft nog geen BSN)

• Opnieuw inschrijven in de BRP (u heeft al een BSN)

Back to top