Onderwijsspreekuur

Nieuw in de Bloemenbuurt, bij Wijkberaad Bloemenbuurt De Hyacint: Onderwijs Spreekuur op aanvraag voor ouders en kinderen, jongeren en scholen in de wijk, door Margot van den Bosch.

Margot is pedagoog en NT2 docent en bekend met Dynamisch testen Medierend leren (Stibco.nl) verder is zij  jarenlang ambulant begeleider geweest vanuit het speciaal onderwijs als vraagbaak voor het reguliere PO en VO en MBO en af en toe het HBO.

Momenteel werkt zij bij ROC Mondriaan. Zij beantwoordt graag vragen over leeruitdagingen op het gebied van taal en lezen en rekenen. Ook op het gebied van motivatie, concentratie en leerblokkades.

Zij heeft veel kennis en kan samen met ouders het kind of de jongere de leeruitdaging verhelderen en terugbrengen tot een stappenplan om tot een oplossing te komen. Volstaat een korte interventie? Is het een al langer bestaande en of hardnekkige leeruitdaging? Welke schooltype of schoolomgeving is passend voor mijn kind. Is er een professioneel onderzoek of verwijzing nodig? En waar?

Zijn er mensen in de wijk die ook iets kunnen of willen betekenen dan kunnen ze aansluiten. Op termijn hebben we dan wellicht meerdere specialisten in huis voor de talen en de beta en de kunstvakken om kinderen en jongeren verder te helpen.

COVID-19 heeft er mede voor gezorgd dat kinderen en jongeren te maken kregen met stilstand en een terugval in hun cognitieve en sociaal emotionele ontwikkeling. Niet bij iedereen komt dit weer vanzelf goed.

De vragen kunnen per mail worden gesteld, ook kan je met Margot in het Wijkgebouw aan de Anemoonstraat 25 afspreken. Locatie: Lokaal 7 of het kantoor van Wijkberaad Bloemenbuurt, beide op de 1e etage van het Wijkgebouw. Margot streeft naar antwoord op de mail binnen 1 week.

De periode tot aan 1 augustus is zij wisselend bereikbaar. Dit in verband met de afronding van het schooljaar. En haar eigen vakantieplannen die in die periode vallen.

Margot is bereikbaar via: jufmargot-spreekuur@dehyacint.nl

Back to top