Verslag Bewonersvergadering Bloemenbuurt

Heb je de Bewonersvergadering Bloemenbuurt gemist? Het bestuur van Wijkberaad Bloemenbuurt organiseerde deze vergadering op woensdag 20 april nadat dit twee jaar niet mogelijk was vanwege coronamaatregelen. Tijdens de Bewonersvergadering heeft het bestuur verslag gedaan van het afgelopen jaar in financieel opzicht en wat betreft activiteiten. Daarnaast kwam een inhoudelijk thema aanbod van de ‘Mondige buurtbewoner’. Met presentaties door twee sprekers; Antoine Hovers (Segbroek College) over een fit- en beweegplek 12+ in de Bloemenbuurt. En Jan Willem de Rouw (TonTonRegenton) vertelde zijn succesverhaal over zijn regentonnenactie in de wijk in 2021.
Lees hier het verslag van deze bijeenkomst.

Back to top