Afscheid Stadsdeeldirecteur Annette De Graaf

Beste bewoners van de Bloemenbuurt,

 Na bijna 6,5 jaar als stadsdeeldirecteur Segbroek is het tijd om het stokje over te dragen. Per 1 april wordt Daniël van Drunen stadsdeeldirecteur Segbroek en ga ik mij, na een wat langere vakantie, inzetten voor het wijkgericht werken in Den Haag.

Met heel veel plezier heb ik mij de afgelopen jaren met de Segbroekse wijken verbonden. Samen met u, het Segbroekse stadsdeelteam, partners in de wijk en medewerkers van het stadhuis zijn er mooie dingen ontstaan. En er zijn nog veel uitdagingen te gaan. In bijna alle wijken werken we met een wijkagenda. Samen met bewoners, gemeente, partners en ondernemers wordt daarin afgesproken wat nodig is om de leefbaarheid in de wijk te versterken. De thema’s die steeds terug komen zijn: vergroenen, verduurzamen, (verkeers)veiligheid en meer steun voor bewoners die het nodig hebben. Hiervoor staan we gezamenlijk aan de lat.

Er zijn in de afgelopen 6,5 jaar veel mooie dingen op mijn pad gekomen. De buitenspeeldag in de gietende regen, jeu de boules in de wijktuin van de Hyacint, de opening van de ouderen fitplek in de bosjes van Pex, het Hou van je Huis als ankerpunt voor verduurzaming, de dropjestegels in Papaverhof, etc. Veel bewoners uit de Bloemenbuurt heb ik ontmoet en we hebben mooie gesprekken gevoerd. Meestal kon ik iets voor u betekenen. Soms lukte dat niet. Maar bovenal heb ik ontzettend van deze baan genoten. Mede dankzij jullie. Hartelijk dank daarvoor.

Dank voor de fijne samenwerking, Het gaat u allen goed.

Annette de Graaf

Annette.degraaf@denhaag.nl

Back to top