Auteur: leen

Nieuw tuinmeubilair voor de Hyacinttuin!

Fonds 1818 heeft donatie gedaan aan Wijkberaad De Hyacint!

Het Wijkberaad heeft n.a.v. de aanvraag een donatie ontvangen van Fonds 1818 voor de aanschaf van nieuw tuinmeubilair! De oude tafels en stoelen waren kapot en de tafel stond wankel op de poten. Dankzij de  donatie hebben we nu solide tafels en stoelen kunnen aanschaffen die goed van pas komen voor alle activiteiten in onze mooie Hyacinttuin!

Fonds 1818, namens de wijkbewoners, hartelijk dank!

Onbeperkt070-prijs 2023

Voor het 6de jaar op rij organiseert Voorall weer de Onbeperkt070-prijs en staan onze kanalen weer open voor ideeën om Den Haag toegankelijker en inclusiever te maken.

Denk mee, Help mee, Doe mee!

Win één van de twee prijzen om de toegankelijkheid van Den Haag te verbeteren: € 5.000 of € 2.500. Vertel ons welk idee je hebt en misschien win jij en kun je je idee realiseren. Zo wordt de stad door jou weer een beetje toegankelijker en inclusiever!

Alle plannen, klein en groot, zijn welkom. Haagse inwoners mogen wensen indienen om hun buurt toegankelijker te maken, maar ook organisaties en ondernemers met concrete projecten.
Afgelopen jaren ontvingen we bij elkaar al meer dan 250 mooie inzendingen voor de Onbeperkt070-prijs.

In 2022 koos de onafhankelijke jury voor de 1ste prijs ‘De Mooiste Muziekclub’ met muzieklessen voor kinderen met en zonder beperking. De aanmoedigingsprijs ging vorig jaar naar de uitleen van een tandemfiets voor mensen met een beperking (vanaf april beschikbaar bij Biesieklette Haven).

Welk goed idee heb jij?

Hagenaars met en zonder beperking willen op dezelfde wijze meedoen in de stad als ieder ander. Om gelijkwaardig mee te kunnen doen, is ten minste een toegankelijke en inclusieve stad nodig. Dit betekent dat de openbare ruimte, openbare gebouwen, het openbaar vervoer en alle voorzieningen in de stad voor iedereen goed toegankelijk moeten zijn. Help je mee?

Je kunt vanaf deze week initiatieven en ideeën insturen naar onbeperkt070@voorall.nl Indienen is mogelijk tot 18 mei 2023. We zien jouw waardevolle initiatief graag tegemoet! Meer inspiratie en informatie vind je op onze website: www.onbeperkt070.nl.

Afscheid Stadsdeeldirecteur Annette De Graaf

Beste bewoners van de Bloemenbuurt,

 Na bijna 6,5 jaar als stadsdeeldirecteur Segbroek is het tijd om het stokje over te dragen. Per 1 april wordt Daniël van Drunen stadsdeeldirecteur Segbroek en ga ik mij, na een wat langere vakantie, inzetten voor het wijkgericht werken in Den Haag.

Met heel veel plezier heb ik mij de afgelopen jaren met de Segbroekse wijken verbonden. Samen met u, het Segbroekse stadsdeelteam, partners in de wijk en medewerkers van het stadhuis zijn er mooie dingen ontstaan. En er zijn nog veel uitdagingen te gaan. In bijna alle wijken werken we met een wijkagenda. Samen met bewoners, gemeente, partners en ondernemers wordt daarin afgesproken wat nodig is om de leefbaarheid in de wijk te versterken. De thema’s die steeds terug komen zijn: vergroenen, verduurzamen, (verkeers)veiligheid en meer steun voor bewoners die het nodig hebben. Hiervoor staan we gezamenlijk aan de lat.

Er zijn in de afgelopen 6,5 jaar veel mooie dingen op mijn pad gekomen. De buitenspeeldag in de gietende regen, jeu de boules in de wijktuin van de Hyacint, de opening van de ouderen fitplek in de bosjes van Pex, het Hou van je Huis als ankerpunt voor verduurzaming, de dropjestegels in Papaverhof, etc. Veel bewoners uit de Bloemenbuurt heb ik ontmoet en we hebben mooie gesprekken gevoerd. Meestal kon ik iets voor u betekenen. Soms lukte dat niet. Maar bovenal heb ik ontzettend van deze baan genoten. Mede dankzij jullie. Hartelijk dank daarvoor.

Dank voor de fijne samenwerking, Het gaat u allen goed.

Annette de Graaf

Annette.degraaf@denhaag.nl

Schaakclub bestaat 40 jaar!

Onze schaakclub opgericht op 15 Februari 1983 bestaat 40 jaar!
Bijna net zolang als ons huidig wijkcentrum De Hyacint in gebruik is.
Waren er ooit 28 spelers, dat zijn er nu nog 13 mannen en 1 vrouw!  die elke maandagochtend met veel plezier het edele schaakspel spelen.

We spelen zonder competitie omdat niet iedereen regelmatig kan komen.
Op een instructie bord aan de muur wordt voor aanvang een schaak probleem door Tom Duif  opgesteld en besproken, wat elke keer veel hilariteit oplevert. Zo ook tijdens het spel mag er (zachtjes) gepraat en gelachen worden. Ons motto is dan ook, ‘ Het is weer gezellig en niet duur’.
Dat laatste omdat er al jaren geen contributie gevraagd word.

Schaak je mee?

Elke maandag in de tuinzaal van De Hyacint. Wij beginnen om 10.00 uur en vanaf 09.30 uur staat de koffie/ thee klaar. Nieuwe schakers en beginners zijn van harte welkom.

De Hyacint Erkend Leerbedrijf

Stichting Wijkberaad Bloemenbuurt De Hyacint is sinds januari een Erkend Leerbedrijf en kan sinds dit jaar MBO-studenten opleiden in de beroepspraktijk.

Onze eerste stagiaire is Asiri Gandini (16). Asiri zit in haar eerste jaar Sociaal werk, MBO Rijnland, Leiden. Zij is in februari begonnen en loopt hier twee dagen per week stage tot begin juli 2023.

Asiri heeft met haar familie in veel verschillende landen over de hele wereld gewoond en spreekt 5 talen (Spaans, Engels, Frans, Pools en Nederlands). Sinds drie jaar woont ze in Nederland, in de Vruchtenbuurt en speelt handbal bij Hellas.

Haar stage begint met meelopen en helpen bij het begeleiden van diverse activiteiten in De Hyacint. Aan het eind van de stage zal zij zelf een activiteit organiseren.

Dierenbescherming zoekt paddenoverzetters

De Dierenbescherming zoekt vrijwilligers in de omgeving van Den Haag om te helpen bij de jaarlijkse paddentrek. Vanaf diverse plekken in Den Haag trekken tussen eind februari en half april weer duizenden padden, kikkers en salamanders van hun winterverblijf naar hun voortplantingsplaats. Daarbij moeten ze drukke wegen oversteken. Om te voorkomen dat ze hierbij worden overreden zoekt de Dierenbescherming overzetters die hen helpen veilig de overkant van de weg te bereiken.

4756 dieren geholpen in 2022.
In Den Haag werden in 2022 3946 padden overgezet. In 2021 waren dat er 2767. Naast padden kunnen ook overstekende kikkers op de hulp van onze vrijwilligers rekenen. 657 Kikkers werden in 2022 op weg geholpen, in 2021 waren dat er 330. Het aantal geholpen salamanders in 2022 bedroeg in Den Haag 153 en in 2021 bedroeg het aantal 249. De dieren trekken in het vroege voorjaar van de plek waar ze overwinteren naar een plaats met water waar ze kunnen paren. De trek begint meestal eind februari, maar dit hangt af van de temperatuur en weersomstandigheden. Het ontwaken uit de winterslaap gebeurt als de gemiddelde temperatuur over een etmaal minimaal acht tot tien graden Celsius is en dat ongeveer drie dagen lang zo blijft. De paddentrek duurt gemiddeld zo’n 6 weken.

Online informatiebijeenkomst voor paddenoverzetters

Aan onze paddenoverzetters vragen we om in elk geval 6 weken lang, één vaste avond per week, beschikbaar te zijn in de periode van eind februari tot half april. Je gaat ongeveer 3 á 4 uur per avond op pad door langs de weg of straat te lopen en de amfibieën met de hand over te zetten. Dat is vanaf 19.00 uur (begin van de schemering) tot 22.00 uur. Daarnaast vragen we je de aantallen dieren te noteren en zelf een zaklamp mee te nemen. Vrijwilligers ontvangen een reflecterend hesje en informatiefolders om uit te delen aan passanten. Wil je meer weten over de paddentrek of je direct aanmelden als vrijwilliger? Bezoek dan de website www.dierenbescherming.nl/paddentrek. Voor nieuwe vrijwilligers en huidige vrijwilligers die hun kennis willen opfrissen wordt een online informatieavond georganiseerd op woensdagavond 8 februari van 19.00 uur tot 20.00 uur. Voor meer informatie kan contact opgenomen via paddentrekzuidwest@dierenbescherming.nl

Extra handjes zijn welkom!

De overzetters zijn nodig op diverse locaties in Den Haag. Kijk voor de exacte locaties op www.dierenbescherming.nl/paddentrek

Back to top