Opruimdag Segbroek

Heeft u spullen waar u vanaf wilt? Lever ze in tijdens de opruimdagen. Spullen die nog bruikbaar zijn gaan naar de kringloop en grofvuil wordt netjes afgevoerd. Doet u ook mee? Alle opruimdagen zijn op donderdag van 17.00 tot 20.00 uur. Meedoen is gratis. De eerstkomende opruimdag in Segbroek is op donderdag 25 april op de Gaslaan.
Bron: Gemeente Den Haag

Back to top