Wijkagenda en wijkbudget

Wijkagenda gaat digitaal

Op donderdag 12 maart zou er een bijeenkomst zijn in de Bonte Vlinder over de wijkagenda, waarin de Bloemenbuurt samenwerkt met de Bomenbuurt.  Omdat er op dat moment niet meer dan honderd mensen bij elkaar mochten komen, is die bijeenkomst afgelast.

Digitaal verder

Daarom gaat de wijkagenda nu digitaal verder. Vanaf 27 mei kunt u op de website www.wijkagendabomenbloemenbuurt.nl meediscussiëren over de punten op die wijkagenda. Die gaan over bijvoorbeeld: vergroenen van daken, eenrichtingsverkeer, ontmoetingsplek voor de jeugd en plaatsen van ondergrondse afvalcontainers.

Enquête en stemmen

Ook staat er een enquête op de website.  Hierin kunt u aangeven wat u belangrijk vindt in uw wijk. Dat kan tot woensdag 10 juni. Daarna ontvangt u een brief thuis met een stemcode. U kunt dan stemmen op de agendapunten die u het belangrijkst vindt voor de Wijkagenda Bomen-en Bloemenbuurt.

Stemmen kan tot 1 juli. Snel daarna wordt de wijkagenda aangeboden aan de wethouder. Die bespreekt hem met de gemeenteraad en daarna wordt de wijkagenda definitief.

Uitvoering wijkagenda

Aan de uitvoering van de wijkagenda werken dan bewoners, ondernemers, professionals (bijvoorbeeld politieagenten en leraren) en ambtenaren samen om de punten die erop staan zo goed mogelijk uit te voeren. 

Wijkbudget na de zomer

Zoals in een eerdere Wijkwijs bericht is ervoor gekozen om de wijkagenda en het wijkbudget na elkaar te plannen. Dat betekent dat we naar verwachting na de zomer aan de slag gaan met het wijkbudget van € 30.000, waarmee we de leefbaarheid in de Bloemenbuurt kunnen vergroten. De uitkomst van de wijkagenda is daarvoor een belangrijk ingrediënt.

Namens het bestuur van Wijkberaad Bloemenbuurt De Hyacint

Geert van Drimmelen en Jan Vonk

Back to top