Werkgroep Verkeer & Veiligheid zoekt leden

Twee buurten, twee werkgroepen Verkeer & veiligheid? Een beetje overdreven. Bomen- en Bloemenbuurt bundelen vanaf nu de krachten met een gezamenlijke werkgroep Verkeer & Veiligheid. Doe je mee?

We zijn op zoek naar bewoners die zich betrokken voelen bij het thema verkeer en veiligheid in de wijk én daarbuiten. Want stadsbrede ontwikkelingen hebben ook invloed op de leefbaarheid en bereikbaarheid van onze directe woonomgeving.
Onderwerpen waar de werkgroep zich onder andere mee bezig zal houden zijn:
– (Betaald) Parkeren
– Herinrichting Goudenregenstraat
– Verkeerscirculatieplan.

Doel is een club mensen verzamelen die een actieve werkgroep vormen. Een groep die op de hoogte is van ontwikkelingen op verkeersgebied. Een aanspreekpunt voor bewoners in de wijk kan zijn over verkeer en veiligheid en waar nodig een gesprekspartner is voor de Gemeente Den Haag.

Spreekt dit je aan? Meld je aan via: wijkberaad@dehyacint.nl

Back to top