Uitnodiging focusgroepen


Aanleiding van het onderzoek
De wijkagenda van de Bomen- en Bloemenbuurt is nu twee jaar oud, wat betekent dat deze
op de helft van zijn looptijd is. Een goed moment om terug te blikken op wat al is gebeurd en
hoe de wijk daarbij betrokken is geweest en te kijken wat nog moet gebeuren. Vanuit De
Haagse Hogeschool en in samenwerking met de gemeente Den Haag doen we hier
onderzoek naar.

Uitnodiging om terug- en vooruit te kijken
Vanuit de wijkagenda zijn al meerdere projecten en agendapunten gerealiseerd, maar er is
nog veel te leren. Om te leren van de ervaringen van bewoners organiseren wij op 16 en 17
mei groepsgesprekken. Hierin gaan we in gesprek met bewoners om te reflecteren op hoe
de participatie uitvoering van de wijkagenda tot nu toe is verlopen. Maar wij willen vooral
met u bespreken hoe de participatie in de toekomst vorm moet krijgen.
Woont u in de Bomen- en Bloemenbuurt en wilt u meepraten over dit onderwerp? Meld u
aan via: https://forms.gle/2FzZtfwMnWxTrBP4A

Toelichting wijkagenda Bomen- en Bloemenbuurt
De wijkagenda is in 2020 tot stand gekomen op basis van ideeën van bewoners etc. en het
heeft de volgende 8 agendapunten opgeleverd: verkeersveiligheid, de buitenruimte
opknappen, vergroenen buitenruimte, ondergrondse afvalcontainers in de wijk, daken en
muren verduurzamen, waardig en veilig ouder worden, plaatsing containers afvalscheiding,
prettig opgroeien. Hieronder een overzicht van wat er in de afgelopen twee jaar gerealiseerd
is:

Visie herinrichting Bomenbuurt
In combinatie met de vernieuwing van de riolering en punten op de wijkagenda,
bijvoorbeeld vergroening en mobiliteit, is in samenwerking met bewoners een visie
opgesteld hoe de Bomenbuurt er na de vernieuwing uit moet zien. In de wijkvisie zijn
belangrijke veranderingen en wensen aangekaart door bewoners van de Bomenbuurt, zoals
het vergroenen van straten, behoudt van de identiteit van de wijk en verkeersveiligheid.

Vergroening van diverse locaties
Een belangrijk punt op de wijkagenda was het vergroenen van de wijk. Momenteel is dit op
meerdere plekken al gedaan, zoals het stokroosveld, het Papaverhof, plantsoen
Anemoonstraat en de Rozenstraat. Deze plekken zijn voorbeelden waar het groen is
verbeterd of welke vergroend zijn.

Ondergrondse restafval containers (ORACs)
In de wijkagenda stond aangekaart dat er behoefte was naar nieuwe ORACs binnen de wijk.
Samen met bewoners is een locatie aangewezen waar deze gerealiseerd zullen worden.
Momenteel licht de proefschets klaar en worden er proefsleuven gegraven om te
controleren hoe de kabels liggen. Hierna zal verder gecommuniceerd worden hoe het proces
verder zal verlopen.

Haags Ontmoeten in de Hyacint
Na het aankaarten van oudere problematiek op de wijkagenda is het programma Haags
Ontmoeten uitgebreid naar het wijkcentrum de Hyacint. Dit betekent dat er op dinsdag en
donderdag ochtend ruimte is voor ouderen in de wijk om naar de Hyacint te gaan en met
elkaar in gesprek te raken onder het genot van iets te drinken en een activiteit

Back to top