Sociëteit 65+ Sportlaan


Onze bridgesoos bestaat  al meer dan 50 jaar.  Toen we om administratieve redenen een naam voor onze activiteiten moesten bedenken is Sociëteit 65+  Sportlaan uit de bus gekomen, aangezien de meeste deelnemers die leeftijd inmiddels hadden bereikt. Intussen is de gemiddelde leeftijd al weer aardig gestegen. Doch het enthousiasme om te bridgen is er niet minder om geworden.

Onze club heet niet voor niets “soos”. We spelen namelijk geen competitie, wisselen niet van tafel  en de meeste leden “schrijven” ook niet. Over het algemeen spelen we met een vast viertal aan een tafel en wordt er eenmaal per maand gewisseld met een ander tweetal. Het is ook niet belangrijk hoerveel spellen er op een middag worden gespeeld. Er is altijd koffie, thee of jus d’orange en diverse keren wordt er getrakteerd op gebak, een glaasje wijn, bitterballen of lekkere hapjes. Het einde van het seizoen hebben we de laatste jaren afgesloten met bridgen bij Meer en Bosch en een heerlijk open buffet.

We spelen op dinsdagmiddag in zorghuis Duinhage, gelegen aan de De Sav. Lohmanlaan.

De laatste tijd is er helaas een aantal deelnemers afgevallen, vooral door het bereiken van een zeer hoge leeftijd. Wij zouden het dan ook heel plezierig vinden als er zich enkele  nieuwe leden zouden aanmelden, die het ook prettig vinden gezellig te bridgen, doch niet “met het mes op tafel” willen spelen.

We hopen – na deze coronatijd  – in september weer te beginnen met onze bridgemiddagen. U kunt gerust eens een middag vrijblijvend meespelen om te kijken of de sfeer u bevalt.

Nadere inlichtingen kunt u verkrijgen bij Annie Romijn, tel.  070-514.17.21 of  Trinette Jebbink, tel. 070-345.5004.

Back to top