Rookbeleid Wijkcentrum De Hyacint

In lijn met de maatschappelijke ontwikkeling is roken in en rondom Wijkcentrum De Hyacint aan de Anemoonstraat 25 in Den Haag verboden. Roken is alleen nog toegestaan in de Hyacinttuin op het bankje van de jeu de boules baan – als er niet gespeeld wordt – en op een bankje aan de voet van het terras.  Op die plekken zullen asbakken worden geplaatst.

Dit beleid waartoe is besloten in de bestuursvergadering van Wijkberaad Bloemenbuurt De Hyacint in december 2019, geldt vanaf 1 januari 2020.

Back to top