Bomen- en Bloemenbuurtpeiling

Knop enquete

Wat zou je willen dat er in de buurt gebeurt? Daar willen wij graag meer zicht op krijgen. Zodat wij samen met de gemeente en belangenorganisaties (welzijn, politie, handhaving, winkeliersvereniging, scholen, sportverenigingen) werk kunnen maken van uw wensen. Wanneer we die beter kennen, kunnen we bovendien buurtbewoners met elkaar in contact brengen die wensen, zorgen of enthousiasme met elkaar delen, zodat wij samen kunnen werken aan het oplossen van problemen die in de buurt leven. En kunnen bijdragen aan activiteiten die de gezelligheid in de buurt ten goede komen.

U kunt ons hierbij helpen door een vragenlijst in te vullen. Het invullen van de vragenlijst kost u ca. 5 minuten. De vragenlijst zal begin december, samen met de Boomgaard bij u thuis worden bezorgd. U kunt de enquete HIER ook online invullen.

De inzichten die uw antwoorden opleveren, verwerken wij tot een mooie impressie in de komende editie van de Boomgaard of Wijkwijs. En nog belangrijker, uw input dient als voeding voor de serie thema-avonden die wij organiseren in aanloop naar de komende Gemeenteraadsverkiezingen. Wanneer u (een van) deze avonden bijwoont, kunt u persoonlijk uw stem laten horen over thema’s die u aan het hart gaan.

De data, thema’s en plaatsen van de thema-avonden zijn:
1. Inrichting openbare ruimte woensdag 10 januari 19.30 in de Hyacint, 
2. Duurzaamheid en energiebesparing woensdag 17 januari 19.30 in de Populier, 
3. Sociale voorzieningen, zorg en veiligheid woensdag 24 januari 19.30 in Uitzicht, 
4. Activiteiten, woon en leefbaarheid woensdag 31 januari in de Hyacint,

Alles komt samen in het Politiek Café op 14 februari in Uitzicht. Dan nemen we de geïnventariseerde onderwerpen door met de lijsttrekkers/vertegenwoordigers van de politieke partijen. Zij zullen dan toelichten wat ze met onze en hun eigen onderwerpen gaan doen in de komende jaren. Zodat u tijdens de verkiezingen goed geïnformeerd uw stem kunt uitbrengen.

De verkiezingen zelf vinden plaats op 21 maart 2018.

Werkgroep Politiek Café Bomen- en Bloemenbuurt

Meer informatie

De werkgroep Politiek café is een samenwerkingsverband van de SBOB (Stichting Bewoners organisatie Bomenbuurt) en wijkberaad Bloemenbuurt De Hyacint. U kunt de werkgroep bereiken via: info@bomenbuurtonline.nl

Leden
Ineke Mulder (SBOB)

Johan van Arragon (SBOB)

Arnold van der Heijden (Wijkberaad Bloemenbuurt De Hyacint)

Marcel van Guldener (Wijkberaad Bloemenbuurt De Hyacint

Back to top