Februari 2015

Bloemenbuurt-Oost krijgt 180 extra parkeerplaatsen 

In het oostelijk deel van de Bloemenbuurt komen er 180 extra parkeerplaatsen bij. Ook wordt de riolering in een aantal straten in de wijk vernieuwd. De werkzaamheden worden zoveel mogelijk gecombineerd, zodat de overlast voor de buurt beperkt blijft.

De Bloemenbuurt-Oost kent sinds jaar en dag een flink parkeertekort. Dit wordt veroorzaakt door een scheve verhouding tussen het autobezit van de bewoners en de inrichting van de buurt. De wijk is gebouwd in een tijd dat er nog nauwelijks auto’s waren. Door de straten opnieuw in te richten komen er 180 extra parkeerplaatsen bij.

In 2016 starten de werkzaamheden. De straten waar extra parkeerplaatsen worden aangelegd zijn de Anjeliersstraat, de Asterstraat, de Begoniastraat, de Geraniumstraat, de Irisstraat, de Klimopstraat, de Lijsterbesstraat, het Lijsterbesplein, de Magnoliastraat, de Rozenstraat, de Wingerdstraat en de Sneeuwklokjesstraat. In de loop van 2017 is de herinrichting van de Bloemenbuurt-Oost klaar. Dan wordt ook de regeling voor betaald parkeren uitgebreid van 17:00 uur tot 20:00 uur naar 18:00 uur tot 24:00 uur. 

Oktober 2013

De kraagregeling Parkeren is ingevoerd in de Bloemenbuurt

Vanaf 1 oktober 2013 geldt dagelijks betaald parkeren van 17.00 tot 21.00 uur. Alle voertuigen moeten een geldig parkeerbewijs hebben. Bewoners en ondernemers kunnen een parkeervergunning aanvragen. In vele straten is de parkeerdruk werkelijk afgenomen. 

Problemen waar bewoners tegenaan lopen zijn de Laan van Meerdervoort en een ‘nieuw’ parkeerbord. Bewoners van de Bloemenbuurt mogen niet parkeren op de Laan van Meerdervoort met hun parkeervergunning. Beide zijden van de Laan van Meerdervoort (tussen de Goudenregenstraat en de Savornin Lohmanlaan) vallen namelijk onder de Vruchtenbuurt.

Het ‘nieuwe’ verkeersbord; blauw met auto met twee wielen op de stoep maakt duidelijk dat parkeren op de stoep in betreffende straat mag. Echter opgelet! In straten waar dit bord niet staat, mag parkeren op het trottoir niet. Handhaving vindt plaats, diverse bewoners hebben reeds een bekeuring gekregen. Spijtig dat de gemeente hierover niet duidelijk heeft gecommuniceerd met de bewoners van de Bloemenbuurt.

Juni 2013

Invoering winkelstraatregeling Goudsbloemlaan

Per juni is de winkelstraatregeling Parkeren ingevoerd op de Goudsbloemlaan. Dat is betaald parkeren van van ma t/m za van 9:00 tot 18:00 uur. Op verzoek van de winkeliers is deze regeling ingevoerd om het korte parkeren mogelijk te maken en langparkeerders te weren. Deze regeling is tijdelijk tot de kraagregeling parkeren wordt ingevoerd in de Bloemenbuurt per 1 oktober van dit jaar.

Mei 2013

Invoering kraagregeling parkeren

Met ingang van 1 oktober 2013 wordt een tijdelijke kraagregeling parkeren in de Bloemenbuurt ingevoerd. Op dinsdag 4 juni tussen 19:00 en 21:00 uur organiseert de gemeente een inloop-informatieavond. Locatie is basisschool De Zonnebloem, Hyacinthweg 5.

Februari 2013

Brief naar wethouder Smit

Wijkberaad Bloemenbuurt De Hyacinth heeft 12 februari 2013 een brief gestuurd naar wethouder Smit over parkeren in de Bloemenbuurt.
De bewonersvergadering van 24 oktober 2012 over parkeren in de wijk heeft geleid tot een werkgroep Parkeren. Zij zijn diverse malen in overleg geweest met zowel ambtenaren van de gemeente als raadsleden. 

Back to top