Onderzoek naar invloed gehoorverlies op sociale contacten

Bent u 60 jaar of ouder? Dan kunt u ons, uw stadsgenoten en uzelf helpen.

Hoe? Door u aan te melden voor ons onderzoek.

Het onderzoek

Het onderzoek vindt plaats van 5 juli tot en met 9 juli, in Segbroek en Loosduinen. Het bestaat uit een eenvoudige gehoortest en het invullen van een vragenlijst. Bij elkaar duurt dit ongeveer 20 minuten.

Maandag 5 juli en dinsdag 6 juli                                Woensdag 7 juli, donderdag 8 juli, vrijdag 9 juli

Segbroek – Servicepunt XL Lindenkwadrant                        Loosduinen – Servicepunt XL De Henneberg

Tweede Braamstraat 6 | 2563 HK Den Haag                        Tramstraat 15 | 2551 TT Den Haag

Om drukte te voorkomen, vragen wij u vooraf een afspraak te maken.

Veel mensen in Den Haag geven aan zich eenzaam te voelen. Onder mensen van 75 jaar en ouder is dat zelfs meer dan 50 procent. Het lijkt er op dat gehoorverlies een belangrijke oorzaak hiervan is. Om hierin meer inzicht te krijgen, wil gemeente Den Haag dit nader onderzoeken. De gemeente werkt hierin samen met Deloitte en Beter Horen (onderdeel van het internationale Amplifon). Het onderzoek bestaat uit een gehoortest en het invullen van een vragenlijst. Hiervoor vragen wij uw medewerking.

Meestal gaat ons gehoor met kleine stappen achteruit. Hoe we hier mee omgaan, is per persoon verschillend. Maar hoe ouder we worden, des te meer last we er van krijgen. Veel mensen hebben moeite om een gesprek te volgen, zodra er meer mensen in dezelfde ruimte zijn. Hoe ouder we zijn, hoe lastiger we dit vinden. Met als gevolg dat we bijeenkomsten met meerdere mensen gaan vermijden. We zien op tegen een verjaardagsfeestje, omdat we het gesprek niet meer goed kunnen volgen. En op bezoek bij de buren vinden we het vervelend steeds te moeten vragen wat iemand gezegd heeft. Om dit te voorkomen, blijven we steeds vaker thuis. Toch is dat niet voor iedereen de beste oplossing.

Tegengaan van eenzaamheid is een belangrijk speerpunt voor de gemeente. Om te weten wat we ertegen kunnen doen, is het belangrijk om te weten waardoor het ontstaat. Met dit onderzoek willen we meer te weten komen over een eventuele relatie tussen leeftijd, gehoorverlies en eenzaamheid, richten we ons onderzoek op mensen van 60 jaar en ouder.

Uw deelname aan dit onderzoek geeft ons belangrijke informatie in de strijd tegen eenzaamheid. Daarnaast krijgt u door deel te nemen inzicht in de kwaliteit van uw eigen gehoor.

Voor het onderzoek worden de gegevens anoniem gemaakt. De uitkomst van het onderzoek verwachten wij in het najaar van 2021. Als u daar prijs op stelt, sturen wij u graag het resultaat van het onderzoek op. Dit kunt u tijdens het onderzoek aangeven.

Den Haag wil eenzaamheid aanpakken, maar kan dat niet alleen. Uw hulp daarbij is belangrijk!

Meld u aan voor deelname:  088-0063909.

Back to top