Nieuw Fonds om Haagse duurzaamheidsinitiatieven door de startfase heen te loodsen.

Veel bewoners, lokale ondernemers, (sport)verenigingen en Verenigingen van Eigenaren willen duurzamer leven en overstappen op schone energie. Ze hebben daar goede ideeën voor en hoewel die plannenmakerij tot veel enthousiasme leidt blijft het vaak daarbij. Veel duurzame wijkinitiatieven komen maar moeilijk uit de startblokken omdat ze het zelf niet in één keer kunnen betalen en fondsen en banken het risico van een lening nog niet aandurven. Daarom gaat het Lokale Initiatievenfonds voor Schone Energie (LISE) nu van start (RIS310093). Er is eerst gestart als pilot en nu wordt de financiering structureel. Met het geld kunnen de voorbereidingskosten van plannen in Haagse wijken en buurten voor verduurzaming worden bekostigd zodat initiatiefnemers na verdere ontwikkeling wèl succesvol een beroep kunnen doen op financiering door fondsen en de markt.

 ‘Zo doorbreken we de impasse op wijkniveau die ontstaat voor mensen met interessante werkbare duurzame plannen – die te groot zijn om zelf te financieren en nog niet ver genoeg om te voldoen aan de eisen die door fondsen of banken aan professionele projecten worden gesteld’ zegt wethouder duurzaamheid Liesbeth van Tongeren. ‘Alle stappen, klein én groot, zijn van belang in onze route naar een duurzaam klimaatneutraal Den Haag. Daarom is er nu steun in de rug voor de mensen die energietransitie benaderen als een oplosbaar probleem en die gewoon aan de slag willen, dicht bij huis.’

Vooruitlopend op deze nieuwe regeling is er eerst geëxperimenteerd met een voucherregeling voor kansrijke projecten en zo zijn al 14 wijkinitiatieven ondersteund. LISE vergroot de kans voor initiatieven voor energieopwekking, energiebesparing, warmteprojecten, microgrids en geothermie om een lening te krijgen bij bijvoorbeeld het VvE Duurzaamheidsfonds, het Energiefonds Den Haag (ED) of het Nationaal Warmtefonds.

Het eerste jaar zit er ca €400.000 in het fonds en daarmee kunnen ongeveer 25 nieuwe initiatieven met voorfinanciering ondersteund worden. Dit geld komt uit het Bestedingsplan Enecomiddelen Duurzaamheid. Als het fonds bewezen effectief is kan het uiteindelijk beschikken over €3.000.000. Zodra een project succesvol is kan het geld terugbetaald worden en daarbij hoeft geen rente betaald te worden. Op die manier kunnen anderen er weer gebruik van maken. Het gaat dus om een revolverend fonds waarmee uiteindelijk vele honderden initiatieven in Haagse wijken ondersteund kunnen worden. 

Voor de commissiebrief en de regeling kijk op:

https://denhaag.raadsinformatie.nl/document/10576515/3/RIS310093%20Lokaal%20Initiatievenfonds%20voor%20Schone%20Energie

Back to top