Nieuws

Handen uit de mouwen: gemeente deelt schoonmaakmiddelen uit aan Hagenaars voor Actie Schone Buurt

Iedere inwoner van Den Haag kan in de week van 18 tot en met 24 september op ruim dertig uitleenpunten in de stad gratis schoonmaakmaterialen halen om zelf aan de slag te gaan. De actie is een inhaker op de World Cleanup Day op 18 september en is onderdeel van de gemeentelijke campagne tegen zwerfafval: Schoon, doen we toch gewoon?

Met de actie wil de gemeente het Hagenaars makkelijk maken en inspireren om zelf ook een steentje bij te dragen aan een schone buurt. Rondzwervende blikjes, flesjes, patatbakjes. Zwerfafval zorgt voor veel ergernis, ook in Den Haag. Helaas gooien sommige mensen zomaar hun afval op de grond in plaats van in een prullenbak. Gedumpte vuilniszakken op straat zijn een feestmaal voor ongedierte en meeuwen, die de zakken openscheuren en het afval verder verspreiden.

Wethouder Buitenruimte Hilbert Bredemeijer roept iedereen op mee te doen. “Het is gemakkelijk, je kunt het overal doen én het levert een goed gevoel op. Of je nu iets kleins opraapt of met een knijper en vuilniszak op pad gaat: alle beetjes helpen! Met deze actie kun je ook het gesprek starten met je buren: voelen we ons allemaal verantwoordelijk voor de wijk? Misschien kun je daarna samen aan de slag!”

Bredemeijer: “De gemeente zorgt ervoor dat de bakken worden geleegd en de straat wordt aangeveegd. De stad wordt nooit 100 procent schoon zolang het gedrag niet verandert. Daarom trekken we alle registers open: voor de zomer hebben we plannen gepresenteerd om de boetes voor het dumpen van vuilniszakken te verhogen naar 200 euro. Ook werken we aan cameratoezicht op plekken met veel overlast. Deze acties, de wijkambassadeurs die zich voor een schone wijk inzetten, 1.000 medewerkers die schoonmaken en handhaven, en natuurlijk de goede wil van heel veel Hagenaars; het helpt allemaal om de stad schoon en netjes te houden.”

Meer informatie over de Actie Schone Buurt en alle uitleenpunten vind je op www.schoondoenwegewoon.nl.

Schone stad
Eerder presenteerde de wethouder een plan Schone Stad voor 2021-2022, met daarin nieuwe acties zoals handhaving in burger, voorlichting in andere talen dan de Nederlandse taal, een pilot met vaste brengdagen voor grofvuil en twee poetsacties per jaar. Ook worden dit jaar alle ondergrondse containers uitgerust met sensoren. Dit betekent dat de containers worden geleegd aan de hand van de gegevens van de vulgraadsensoren. Aan de hand van die gegevens wordt bepaald wanneer de container vol is en moet worden geleegd. In principe worden eind dit jaar alle containers op basis van de vulgraadsensoren geleegd.

Over de campagne
Met de campagne Schoon, doen we toch gewoon? wil de gemeente Hagenaars bewust maken van de gevolgen van zwerfafval en de gedeelde verantwoordelijkheid van de gemeente en de inwoners bij het schoonhouden van de eigen buurt. Om de gedeelde verantwoordelijkheid over te brengen is er onder andere de videoserie ‘Afvalaanpakkers’. Hierin vertellen mensen die de stad schoonhouden hun verhaal. Niet alleen straatvegers en vuilnisophalers, maar ook de mensen die vrijwillig de handen uit de mouwen steken. Inmiddels staat de zesde aflevering online. Hierin vertellen bewoner Derwisj uit Transvaal en Mehender van het Haags Veegbedrijf wat zij doen om de buurt schoon te houden.

Alle afleveringen staan op de campagnewebsite www.schoondoenwegewoon.nl. Op de Haagse website vinden bewoners ook nog meer inspiratie over wat zij zelf kunnen doen om hun stad schoon te houden. De campagne wordt daarnaast verspreid via social media, wijkmedia, outdoor media (2signborden, elektriciteitskastjes, mupi’s) en de gemeentelijke kanalen.

Een toegankelijke stad voor iedereen? Zet je nu in als Ambassadeur!

Wil jij meewerken om jouw wijk of stadsdeel toegankelijker te maken voor mensen met een
beperking?
Vind jij het leuk om in gesprek te gaan met mensen en om ervaringen uit te wisselen?
Heb je zelf een (lichamelijke-, auditieve- of visuele) beperking en weet je daardoor wat het
betekent om mee te willen doen in de stad en gebruik te willen maken van voorzieningen?
Dan is het ambassadeurschap iets voor jou!
Je kunt je inzetten voor jouw wijk of stadsdeel op een manier die bij jou past, bijvoorbeeld
door:
• Aanspreekpunt en contactpersoon zijn voor inwoners.
• Het positief beïnvloeden van beeldvorming over mensen met een beperking.
• Weten wat er leeft en meedoen aan toegankelijkheidstesten.
• Je oor te luisteren leggen bij bijeenkomsten waar inwoners bij elkaar komen en
overleggen over wat hen bezighoudt.
• Bij de gemeente aandacht te vragen voor mensen met een beperking.
Wat heb jij hiervoor in huis?
• Je hebt een positieve, proactieve houding en kan mensen inspireren.
• Je kan zelfstandig en daadkrachtig op pad gaan en voorlichting geven.
• Je kunt problemen analyseren, samen tot oplossingen komen en mensen aan je
binden.
• Je hebt humor en bent enthousiast. En je bent vooral jezelf en durft dat te laten zien!
Wat bieden de Ambassadeurs jou?
• Een gezellige groep mensen die actief bezig zijn om Den Haag toegankelijk te maken.
• Het is een vrijwillige functie, maar reiskosten kun je declareren.
• Deelnemen aan (thema) bijeenkomsten met andere Voorall vrijwilligers.
• Eén keer per jaar een leuke, feestelijke vrijwilligersbijeenkomst.
• Meedoen met de Voorall academie waar je gratis deel kunt nemen aan interessante
workshops.
• Op de hoogte blijven over leven met een beperking in Den Haag door diverse media
van Voorall.
Wat zou het mooi zijn als elk stadsdeel een ambassadeur heeft die weet wat er leeft onder
mensen met een beperking en daar aandacht voor vraagt.
Heb je interesse of nog vragen? Mail dan naar Tineke van Werven of Tillie van Wijk via
tinekevanwerven@voorall.nl of tillievanwijk@voorall.n

Doe mee met de Opruimdag!

Dinsdag 28 september van 17.00 tot 20.00 uur
Gaslaan, tegenover nummer 80. Ingang De Verademing.

Lever gratis uw oude spullen in:
•Grofvuil (zoals meubels, planken, dozen en matrassen)
•Spullen voor de Kringloop
•Oude fietsen
•Kleine elektrische apparaten (zoals mixer, stofzuiger, strijkijzer)
•Verf, lampen, batterijen en ander klein chemisch afval
Let op: bouw- en sloopafval kunt u niet inleveren.
www.denhaag.nl/opruimdagen

Meedenkers gezocht

Wilt u helpen om de zorg van uw huisarts te verbeteren? 

Huisartsen in en rond Den Haag willen hun zorg verbeteren. Dat kan met een patiëntportaal. Daarmee kunt u met de telefoon of computer zelf kijken wat er met de dokter is afgesproken. Of u kunt zelf medicijnen herhalen. Of de uitslag van een bloedtest bekijken. We willen graag dat iedereen dit portaal gaat gebruiken. Wilt u Meedenker worden en de huisarts helpen om van dit portaal een succes te maken?  

Wat willen we weten?

Welke ervaring heeft u met het gebruik van het portaal? 

·     Waar bent u blij mee?

·     Hoe gebruikt u het?

·     Wat gebruikt u?

·     Wat maakt het gebruik moeilijk? 

Hoe denkt u over digitaal contact hebben met de dokterspraktijk?

·     Helpt het u in de zorg voor uzelf? 

·     Wat moet u ervoor doen? 

Hoe kunnen we zorgen dat meer mensen het portaal   gebruiken

·      Wat zijn uw tips aan andere burgers?

·      Hoe kunnen we andere inwoners van Den Haag   bereiken? 

Waarom zou u meedoen? 

·     U gaat beter begrijpen hoe u met uw mobiel of met uw computer goed contact kan hebben met uw dokter. 

·     U helpt mee om de zorg van huisartsen te verbeteren. 

·     U helpt mee om andere Hagenaars en Hagenezen zo goed mogelijk gebruik te laten maken van het patiëntportaal

·     Aan het einde krijgt u een leuk presentje dat u helpt in digitale zorg voor uzelf. 

Wie zoeken we?

Mensen die de dokters in Den Haag willen helpen om hun zorg beter te maken. 

Mensen die een aantal keer per jaar contact hebben met de huisartspraktijk.

Mensen die willen uitproberen om via hun mobiel contact te hebben met hun dokter. 

Mensen die meer willen weten over hoe zorg met mobiel of PC werkt.

Dit gaan we doen

1. Een eerste gesprek in september samen met 5 andere mensen waarin we uitleggen wat een portaal is. En wat u er mee kan doen.

2. Aanvragen van toegang tot het patiëntportaal bij uw eigen huisarts. En dan gebruiken van dat portaal. 

·     Hoe lukt het u om het portaal in gebruik te nemen? Makkelijk? Moeilijk? 

·     Hoe gebruikt u het?

·     Welke problemen komt u tegen?

3. Tweede gesprek eind november over uw ervaringen toen u het portaal gebruikte. Misschien heeft u ook goede tips. 

Wilt u helpen en Meedenker worden? 

Stuurt u dan een mailtje met uw naam en telefoonnummer naar: open@hadoks.nl

U kunt ons ook een appje sturen op 06-82594662 

We hopen dat u deelnemer wordt! 

Hartelijke groet,

Marloes Sonderen en Mark Hartevelt

Duurzaam Doen! In de Bloemen- en Bomenbuurt

Werkgroep Duurzaamheid Bomen- en Bloemenbuurt organiseert komend najaar en begin 2022 diverse evenementen in het teken van duurzaamheid. De bijeenkomsten zijn compact, informatief en inspirerend!

Het programma ziet er als volgt uit:

  • 9 oktober – Een leerzame lunch over duurzame voeding
  • 27 november – Energie en Wonen
  • 22 januari – Delen, Ruilen en Repareren
  • 9 maart – De Groene straat
  • 10 april – Recyclen, Re-use-, Re-design – kortom afval op zijn breedst!

De meeste evenementen zijn gepland tussen 14:00 en 16:00 uur.

Noteer alvast deze data in de agenda. En kom vooral want iedereen kan iets aan duurzaamheid doen!

Regentonnen Bloemenbuurt verloot

Samen met de planindieners, de voorzitter van het Wijkberaad en de projectleider van het wijkbudget hebben we op dinsdag 3 augustus de 60 regentonnen verloot!
Alle Bloemenbuurtbewoners die zich hebben ingeschreven voor een ton en zijn in- of uitgeloot hebben een bericht ontvangen.

Bekijk hier het filmpje van de trekking van de lootjes.

Energie uit de wijk Challenge 2021-2022 van start

Voor het derde jaar op rij is er € 500.000 beschikbaar voor winnende energieprojecten van inwoners in Den Haag.

Den Haag heeft veel creatieve en enthousiaste bewoners die zelf rondlopen met een idee voor de overstap op schone energie of om minder energie te gaan gebruiken. Na de eerste twee succesvolle edities lanceert wethouder Liesbeth van Tongeren (Duurzaamheid & Energietransitie) de 3e editie van de ‘Energie uit de Wijk Challenge’. Denk aan ventilatiesystemen vergelijken voor het type huizen in jullie straat, verticale zonnepanelen, super energiezuinig koken met een hooikist, een energieopwekkende kas op het dak, een e-bankje zodat de kachel minder aan moet.

De challenge daagt bewoners uit zelf met ideeën te komen die ze ook zelf kunnen uitvoeren. De enige eis is dat er binnen twaalf maanden iets ontstaat wat je kan aanraken. De bewoners kunnen hun ideeën pitchen bij een vakkundige jury die de beste ideeën selecteert. De jury en enkele deskundigen helpen bij het koppelen van de bewoners aan ondernemers, studenten of bedrijven die kunnen adviseren of helpen bij de uitvoering.

Er zijn subsidieregelingen, energiescans en inkoop-acties voor al onze inwoners. Daarbij bedenkt de gemeente wat er kan en vergoed onder voorwaarden een deel van de kosten. Hier bij de challenge, zijn de bewoners zelf aan zet.

‘Mensen kennen hun eigen straat, buurt of wijk het beste en zien daar kansen om energie te besparen of om zelf en samen schone energie op te wekken. Als men dan met enthousiaste buren en wijkgenoten een plan heeft opgesteld is vaak de vraag: ”en nu? Hoe komen we van papier naar project?”. Goede ideeën blijven vaak op de plank liggen. Daarom een challenge die inwoners aan het roer zet.’ aldus wethouder Van Tongeren.

Op 9 september start de inschrijving en is er een online kick-off bijeenkomst met de jury en de wethouder en deelnemers van vorige challenges. Inwoners kunnen vragen stellen en tips krijgen voor het indienen van een kansrijk voorstel.

Groepen inwoners, die een plan of idee hebben om bijvoorbeeld samen met hun VVE, hun straat of wijk aan de slag te gaan met de overstap naar schone energie, kunnen dit tot 15 oktober insturen. Later in oktober vindt de voorselectie plaats waarna de geselecteerden hun plannen pitchen aan de onafhankelijke jury. De jury beoordeelt de voorstellen en maakt uiteindelijk de winnaars, de Haagse Energie Toppers 2021 bekend.

De meest kansrijke projecten kunnen hulp krijgen van netwerkpartijen bij het zelf uitvoeren van hun plan. Die ondersteuning is beperkt en bestaat uit hulp bij het vinden van de juiste ondernemers, hulp bij de juridische structuur, vergunningen en financiering, hulp bij verbinding met experts van binnen en buiten de gemeente.

Voor de winnende projecten is in totaal in 2021/2022 € 500.000 beschikbaar.

Op www.duurzamestad.denhaag.nl/challenge staat alle informatie. Vanaf 9 september zal daar het inschrijfformulier te vinden zijn. Alle ingediende projecten zullen ook op die website worden gepubliceerd, zodat mensen hun hulp kunnen aanbieden of zich kunnen aansluiten bij de plannen.

60 regentonnen voor Bloemenbuurt

Momenteel kunnen bewoners van de Bloemenbuurt zich nog inschrijven voor een van de 60 regentonnen. Dit kan tot en met 31 juli. Na 31 juli zullen we uit alle inschrijvingen 60 regentonnen verloten.

Zodra de loting heeft plaatsgevonden ontvangen bewoners die zich hebben ingeschreven hier een bericht over of ze wel of niet zijn ingeloot. De eigen bijdrage is slechts € 20,-

Inschrijven/aanmelden doe je via de website: www.tontonregenton.nl/contact waar je naam, adres, telefoonnummer en eventueel een foto van de plek waar je de ton wilt hebben kunt achterlaten. Dan nemen wij contact met je op.

Vergeet niet bij de aanmeldingen “project Bloemenbuurt” te vermelden.

Het project 60 TonTon regentonnen is tot stand gekomen i.s.m. de Gemeente Den Haag, Wijkberaad de Hyacint, Klimaatkrachtig Delfland en TonTonregenton.nl

Sociëteit 65+ Sportlaan


Onze bridgesoos bestaat  al meer dan 50 jaar.  Toen we om administratieve redenen een naam voor onze activiteiten moesten bedenken is Sociëteit 65+  Sportlaan uit de bus gekomen, aangezien de meeste deelnemers die leeftijd inmiddels hadden bereikt. Intussen is de gemiddelde leeftijd al weer aardig gestegen. Doch het enthousiasme om te bridgen is er niet minder om geworden.

Onze club heet niet voor niets “soos”. We spelen namelijk geen competitie, wisselen niet van tafel  en de meeste leden “schrijven” ook niet. Over het algemeen spelen we met een vast viertal aan een tafel en wordt er eenmaal per maand gewisseld met een ander tweetal. Het is ook niet belangrijk hoerveel spellen er op een middag worden gespeeld. Er is altijd koffie, thee of jus d’orange en diverse keren wordt er getrakteerd op gebak, een glaasje wijn, bitterballen of lekkere hapjes. Het einde van het seizoen hebben we de laatste jaren afgesloten met bridgen bij Meer en Bosch en een heerlijk open buffet.

We spelen op dinsdagmiddag in zorghuis Duinhage, gelegen aan de De Sav. Lohmanlaan.

De laatste tijd is er helaas een aantal deelnemers afgevallen, vooral door het bereiken van een zeer hoge leeftijd. Wij zouden het dan ook heel plezierig vinden als er zich enkele  nieuwe leden zouden aanmelden, die het ook prettig vinden gezellig te bridgen, doch niet “met het mes op tafel” willen spelen.

We hopen – na deze coronatijd  – in september weer te beginnen met onze bridgemiddagen. U kunt gerust eens een middag vrijblijvend meespelen om te kijken of de sfeer u bevalt.

Nadere inlichtingen kunt u verkrijgen bij Annie Romijn, tel.  070-514.17.21 of  Trinette Jebbink, tel. 070-345.5004.

Geef kinderen een mooie zomer met de Kinderbuurtvakantie

De zomervakantie begint alweer bijna. Om alle Haagse kinderen een mooie zomervakantie te geven kunnen bewoners vanaf 1 juli 2021 subsidie aanvragen om deze zomer in hun eigen buurt of straat activiteiten te organiseren voor kinderen en jongeren tot 18 jaar.

Voorbeelden zijn een sportmiddag, een buurtspeurtocht, een knutseluurtje of een karaoke. Aanvragers ontvangen het aangevraagde bedrag binnen twee werkweken op hun rekeningnummer. Het maximumbedrag per aanvraag is € 750. Vorig jaar zijn dankzij deze subsidie 33 jeugdvakantiestraten georganiseerd tijdens de zomervakantie en de herfstvakantie.

Wethouder Martijn Balster (Wonen, Wijken en Welzijn): “Ik ben verheugd dat we deze zomer opnieuw bewoners kunnen ondersteunen bij het organiseren van activiteiten voor kinderen en jongeren in hun eigen buurt. Het is een mooie manier om elkaar te ontmoeten en de zomer te vieren, na het moeilijke afgelopen jaar”.

Meer informatie en aanvragen
Bewoners kunnen de subsidie vanaf 1 juli tot uiterlijk 29 juli 2021 aanvragen via de website http://www.denhaag.nl/kinderbuurtvakantie. Daarop staat ook meer informatie over de regeling.

Back to top