Meer groen voor fietsers en voetgangers

Fietsers en voetgangers krijgen op meer kruispunten in Den Haag voorrang op de rest van het verkeer. Een experiment met het anders inregelen van verkeerslichten op 85 kruispunten tijdens de corona-crisis is goed uitgepakt, blijkt uit onderzoek. “Dit smaakt naar meer en sluit mooi aan bij onze ambitie dat naar 2030 een kwart meer Hagenaars gaan fietsen”, zegt wethouder Robert van Asten van Mobiliteit.

De gemeente greep de corona-crisis aan om de verkeerslichten op 85 kruispunten anders in te regelen. Fietsers en voetgangers konden daardoor tijdens het wachten beter afstand houden. Uit onderzoek blijkt dit goed te werken. Ook rijdt het verkeer beter door. Opvallend is dat soms zelfs de automobilist hiervan profiteert. De aangepaste verkeerslichten op kruispunten hebben geen negatief effect op de dienstregeling van de bus of tram.

De wachttijd voor fietsers neemt gemiddeld over alle kruispunten af met 4 procent. Vooral buiten de spits werkt dit goed. In het meest positieve geval nam de gemiddelde wachttijd met 17 procent af. Automobilisten die dezelfde richting op moeten als de fietser kunnen beter doorrijden.

Maatwerk

Niet op alle kruispunten werd de wachttijd voor fietsers en voetgangers meteen minder na aanpassing van de verkeerslichten. Zo bleek op de hoek van de Van Alkemadelaan met de Wassenaarseweg een lus in het wegdek kapot voor het registeren van fietsen. Daardoor ontstond file en op stranddagen liepen bussen vertraging op. Na reparatie van de lus konden de verkeerslichten opnieuw anders ingeregeld worden voor fietsers en voetgangers.

Het college van burgemeester en wethouders gaat opvallend positieve dan wel negatieve resultaten van het onderzoek verder analyseren. Op basis van de resultaten kunnen de verkeerslichten op meer kruispunten anders ingeregeld worden.

Back to top