Jaarverslag 2021

Het bestuur van Wijkberaad Bloemenbuurt De Hyacint heeft alle stukken over 2021 op een rijtje gezet. Op woensdag 20 april heeft het bestuur verantwoording afgelegd tijdens de jaarlijkse Bewonersvergadering Bloemenbuurt. Na twee jaar is het gelukkig mogelijk om deze Bewonersvergadering weer live te organiseren.

Via onderstaande documenten heb je inzicht in de stukken van 2021 en het jaarplan 2022.

Agenda Bewonersvergadering Bloemenbuurt 2022

Verslag Bewonersvergadering Bloemenbuurt 10 mei 2019

De Hyacint – financieel- en beeldverslag 2021

2021 Jaarcijfers Wijkberaad

2022 Begroting Wijkberaad

Verklaring kascommissie 2021 Hyacint

Jaarplan 2022 Wijkberaad Bloemenbuurt

Back to top