Voor het tweede jaar op rij is het voor het bestuur van Wijkberaad Bloemenbuurt De Hyacint niet mogelijk om een Bewonersvergadering te organiseren, vanwege de coronamaatregelen. Om toch verslag te doen over 2020 vind je de verschillende stukken op deze pagina. Het financieel en beeldverslag 2020, de jaarcijfers, verklaring kascommissie, aanpassing Huishoudelijk Reglement en de samenstelling van het bestuur.

Financieel en beeldverslag Wijkberaad Bloemenbuurt 2020
Jaarcijfers Wijkberaad Bloemenbuurt 2020
Verklaring kascommissie
Aanpassing Huishoudelijk Reglement
Samenstelling van het bestuur
Jaarplan Wijkberaad Bloemenbuurt 2021


Back to top