Jaarverslag 2020

Voor het tweede jaar op rij is het voor het bestuur van Wijkberaad Bloemenbuurt De Hyacint niet mogelijk om een Bewonersvergadering te organiseren, vanwege de coronamaatregelen. Om toch verslag te doen over 2020 vindt u de verschillende stukken op deze pagnia. Het financieel en beeldverslag 2020, de jaarcijfers, verklaring kascommissie, aanpassing Huishoudelijk Reglement en de samenstelling van het bestuur.

Financieel en beeldverslag Wijkberaad Bloemenbuurt 2020
Jaarcijfers Wijkberaad Bloemenbuurt 2020
Verklaring kascommissie
Aanpassing Huishoudelijk Reglement
Samenstelling van het bestuur
Jaarplan Wijkberaad Bloemenbuurt 2021

U kunt de stukken ook inzien of opvragen via  de mail, wijkberaad@dehyacint.nl van 20 april tot en met 4 mei.

Reacties of vragen? Stuur een mailtje naar: wijkberaad@dehyacint.nl
Tijdens de bestuursvergadering van Wijkberaad Bloemenbuurt De Hyacint van 12 mei behandelt het bestuur de ingekomen reacties en stelt de jaarstukken vast

Back to top