Jaarverslag 2019

Dit jaar slaan we de Bewonersvergadering over. Onze gezondheid is belangrijker en corona maatregelen dwingen ons daartoe. Om toch verslag te doen over 2019 vind je de verschillende stukken op deze pagnia. Het jaarverslag 2019, de notulen van de Bewonersvergadering april 2019, de jaarcijfers en de samenstelling van het bestuur.

Jaarverslag 2019
Notulen Bewonersvergadering 2019
Samenstelling bestuur Wijkberaad Bloemenbuurt De Hyacint

Back to top