Jaarplan 2021 van Wijkberaad Bloemenbuurt

Het bestuur van Wijkberaad Bloemenbuurt De Hyacint heeft een jaarplan voor 2021 opgesteld. Het jaarplan bevat het voornemen om activiteiten uit te voeren en te organiseren in 2021.
Lees hier het jaarplan 2021.

Back to top