Huiskamerbridgeclub in Vogelwijk, Bomen- en Bloemenbuurt, Statenkwartier en Kijkduin

Sinds jaren bestaat er in de Vogelwijk een maandelijkse huiskamerbridgeclub. Op dit moment zijn we op zoek naar nieuwe paren, ook uit aanpalende wijken.

Vind je het leuk eens per maand met je partner bij een ander bridgepaar thuis te spelen, geef je dan op.

Even wat informatie over hoe het werkt:

We bridgen op onderling af te spreken tijdstippen. Maandelijks worden door alle leden dezelfde spellen gespeeld.

Ons seizoen loopt van 1 september tot 1 mei. De resultaten worden maandelijks aan de leden gemeld en geboekt in een ladder. Daaruit volgt een eindscore die in mei bekend wordt. In mei is tevens onze einddrive waarvoor alle leden worden uitgenodigd.

Je hoeft niet een heel goede bridger te zijn om mee te doen. Belangrijk vinden wij dat contacten met andere buurtgenoten worden gelegd en versterkt.

Aanmelden kan telefonisch of op emailadres: bridgevogelwijk@gmail.com, graag met vermelding van adres en telefoonnummer.

Voor informatie kun je terecht bij:

Elline van Dijk, tel.3659257 en Wil Mallens, tel. 3684132

Back to top