Het Zonnedak Mient 277 (Aikido-school)

Dit is uw kans om mee te doen aan het gezamenlijk opwekken van
duurzame stroom in de Vruchtenbuurt. U draagt hiermee bij aan
verduurzaming van onze wijk én het ontwikkelen van een slim lokaal
energiesysteem.

Coöperatie Sterk op Stroom gaat 166 zonnepanelen plaatsen op het
dak van de Aikido-school. Jaarlijks levert de installatie stroom voor 22
huishoudens. Het totale investeringskapitaal bedraagt €80.000.
De coöperatie wil dit collectieve zonnedak realiseren met inbreng van
zoveel mogelijk bewoners uit de Vruchtenbuurt.

Hoe kunt u deelnemen?
• U bent of wordt lid van coöperatie Sterk op Stroom (€ 5,00 p. j.)
• U woont in de Postcoderoos: 2564, 2563, 2565, 2555, 2552, 2547
• Eén participatie kost € 50,00. U schrijft zich in voor minimaal één en
maximaal 50 Participaties
• Participaties worden verdeeld over zoveel mogelijk deelnemers

Doet u ook mee?
www.sterkopstroom.nl/zonnedak

Doel van dit project
• Een groenere Vruchtenbuurt door opwekking van duurzame stroom
• Kennis opdoen over het opzetten, uitvoeren en beheren van
“collectieve zon-op-dak” projecten
• Vorming van een energie-community in de wijk én ontwikkelen van een
slim lokaal energiesysteem met en voor zoveel mogelijk wijkbewoners

Hoe werkt het financieel?
• De zonnestroom wordt verkocht aan een groene energieleverancier
• Daarnaast ontvangt de coöperatie per Kilowattuur SCE-overheidssubsidie
• Hiermee is een stabiel inkomen gegarandeerd voor 15 jaar
• Inkomsten minus onderhoudskosten worden periodiek uitgekeerd aan de
participatiehouders. Na 15 jaar heeft u uw inleg terug
• We verwachten een rendement van 1% per jaar op uw inleg

Heeft u interersse?
Wil u deelnemen? Lees alle informatie over dit project op onze website en
vul het inschrijfformulier in op www.sterkopstroom.nl/zonnedak. Of Stuur
een mail naar arie.visser@sterkopstroom.nl
Alleen lid worden van de coöperatie kan ook voor € 5,00 per jaar.
Dan houden wij u op de hoogte van alle initiatieven en steunt u het
verduurzamen van de wijk

Coöperatie Sterk op Stroom bevordert het lokaal opwekken van
duurzame zonnestroom in west Den Haag en vindt dat duurzame
energie voor iedereen bereikbaar moet zijn. Naast het opwekken
van groene stroom ontwikkelt de coöperatie een slim lokaal
energiesysteem (een smart grid) in de Vruchtenbuurt. Met het
smart grid kunnen we straks elektriciteit groen, lokaal, zonder
winstoogmerk én samen met jou opwekken, opslaan en
gebruiken. www.sterkopstroom.nl

Back to top