Gezocht enthousiaste vrijwilliger voor de redactie van ons afdelings blad de Zonnebloem

4 x per jaar verschijnt onze Kwartaalinfo voor de gasten en vrijwilligers van de Zonnebloem, afdeling Segbroek.  Deze uitgaven wordt gevuld met informatie over de activiteiten waar de deelnemers zich voor kunnen aanmelden en andere informatieve zaken. Nu willen we deze gaan aanvullen met gezellig leesbaar materiaal ,met terugkerende rubrieken zoals puzzels, gedichtjes, columns of anderszins.

Wie vind het leuk om mee te werken aan het maken van deze Kwartaalinfo? Uiteraard in eigen input ook zeer welkom!

Je kunt dit voor een groot deel vanuit huis doen en is flexibel in te delen.

Wij werken ‘coronaproof’ ook bij het deelnemen aan afdelingsvergaderingen welke via Zoom of in beperkte setting worden gehouden.

Als je ons wilt ondersteunen kan je contact opnemen met Mileen Boutkan via emailadres: zonnebloem.aktiviteiten@gmail.com

Back to top