Koffieochtend en jeu de boules

Volgende datum

Tijdens de koffieochtend kunt u jeu de boulen in de tuin van wijkcentrum de Hyacint. Op een prachtige locatie en bij een mooie baan. Ballen zijn aanwezig.
Contactpersoon: Arjen Brouwer, telnr. 06 246437 07.

Anemoonstraat 25, zij-ingang schoolgebouw

Back to top